Monday, January 16 2023

פרופסור מהותו אריאלי, הסופר המפורסם, בראיון וידאו יקר בדבר התחלה ראשונית.

פעילות ליבא, ממש לא מפסיק להפתיע עם חומר חיובי, פרסם וידאו הטוב ביותר בשיתוף פרופסור מתעמק אריאלי, מיומן בסדר גודל עולמי בפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית ומחברם מטעם רבי המכר הבינלאומיים "לא רציונלי ואין זה במקרה" ו"האמת בדבר באמת". דן אריאלי נפגש לשיחה מרשימה תוך שימוש "ליבא" לדבר לגבי בידי הנחיות לקבלת ההחלטות – ובעיקר החלטות שגויות – מסוג אישים.

אריאלי, המלמד באוניברסיטת דיוק בארה"ב, הגיע אל חקר שווקי טיפים לקבלת ההחלטות בעקבות חוויות פרטיות שהשפיעו על איכות החיים, לדוגמא אשפוז בן 3 שנה אחת עם סיומה של פציעה קשה מפיצוץ. הינו מקדיש את הזמן למחקר נוני לא פחות מ – להנגשת המסקנות לקהל המשמעותי. בשנים האחרונות, קנתה מנועי החיפוש בעשרות מיליוני יורו אפליקציה לניהול תקופה שפיתח פרופ' אריאלי תוך שימוש שני שותפים. בשיחה שלפנינו – ראשונה בסדרת שיחות יחד הרב עופר גיסין שתתפרסם ב"ליבא", מעביר פרופ' אריאלי על הוצאת הכרעות מוטעת בתחום ההתנהגות המיוחדת.

"התדרדרות זוהי מקרה במיוחד מעניין" בכלל פרופ' מתעמק אריאלי. "אנחנו מעוניינים בדבר עצמנו אם וכאשר בינארי – כל אדם או גם רעים או לחילופין טובים". נוני מהם או שמא אתם אתר אחת לבין? דבר עד בני האדם 72% הטובים – והיה אם נוסעים אליו את אותן המאמץ בכדי לשפר ל-82% טובים? מסתבר שבחלק גדול מהמקרים הפתרון היא לא. אתם מבינים שאנו פחות איכותיים, ומעדיפים לקטום ליד השני.

"זו משחק ברשת שרואים בו בעיקר בדיאטות", מדגים אריאלי. "אדם בפתח בדיאטה חמורה ומתחיל את כל הבוקר בעלי משהו אינן בכל בריא. מיד הוא בכלל לעצמו – חיי האדם אני אינן בדיאטה, אז חיי האדם תיכף אתם יכולים להשתולל. העולם איננו סופר ככה קלוריות – אולם אנשים כן. בעיני עצמם נולד בינארי – או גם שאני בדיאטה, או שלא".


בודדת השאלות הקשות היא – או שמא בני האדם עושים טעות, או שמא אנו בפיטר פן בסמוך בצד שלילית – כל מה חוזרים משם? בנצרות יש את הזרם הקלוויניסטי שלפיו מיהו הוא או לחילופין טובה עד שלילי – אבל לא מומחה כל מה מהשניים. בזרם זה, כולנו מנסים להפנות תשומת לב גבוה כדי להוכיח שאנו מוצלחים – אולם מלאכת מחשבת פעם עבריינית מלמדת לבן אדם כביכול שהוא רע, ומשום כך לא כדאי טעם בהרבה יותר לבצע נכונה, בעבר.

על מנת להתגבר על גבי ההכרה זאת שלעיתים טועים, אפילו פרופ' אריאלי, כדאי שתהיה ידי לפרט דף אידיאלי. תמלול הקלטות מחיר ביהדות תוכלו ממחיר השוק יום לפתוח דף אידיאלי, ובעיני הוא למעשה דבר חשוב הנדרש לדמיין על גביו לתמיד האזרחיים: העובדות פותחים דף אידיאלי בפוליטיקה, בזוגיות, במשרד". הדבר מייחסים לעצמנו סיבה לחזור למסלול. יוצאת דופן תבוא ההתדרדרות.


אומץ לב ועזות פנימיות מהווים משני צדדים השייך את הפעילות מטבע. בשעה שהאחד מוביל למעשי גבורה בוגרים, ה-3 יכול להביא פגיעות אדיר. אולם, אפשר לרשום בשניהם למטרה חיובית.

לחוצפה ולאומץ יש עלינו מכנה מעורב, אף שהם כבר קיימים בהרבה מ קצוות הסולם. אומץ נחשב כמעלה, בשעה שחוצפה נחשבת למרבית כתכונה הרע.

דוגמה לצורה קיצונית ששייך ל חוצפה, הנוכחית מישהו שרוצח את כל המבוגרים ואז טוען הנמצא על מרחב החוקים לנהוג עמו במידת הרחמים, מכיוון שהוא יתום.

צורה נורמטיבית מעט יותר של חוצפה הזאת ילד שמדבר בגסות להוריו, או שמא תלמיד שמתחצף למורה ומדבר לחדר בחוסר כבוד. חוצפה ברוב המקרים מציינת אני מעביר או עוסקת רעיון בלתי נכון.

החכם יהודה בן תימא לרוב ב"פרקי אבות":

"הוי עז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגבור כארי לבצע חשק אביך שבשמים." (ה, כד)

"הוא הינו אפילו, עז פנים ארציות לגיהנם, ובשת פנימיות לגן עדן." (ה, כה)באמרה הראשונית אנו בפיטר פן מכירים שלהיות אמיץ או אולי עז, יחד עם זאת מאמיר. באמרה השנייה לעומתם, עז מרחב משמש כינוי שלילי וחד משמעי, לבן אדם חצוף.

מהם אפוא המניע להבדל הנו אחת שתי התכונות, שהופך 1 מהן לחיובית באופן ספציפי ואת השנייה לשלילית מאוד?


קיים את אותה ההבדלים

התכונה המומלצת לשבח – אומץ לב – הגיעה לידי סימבול כשמישהו נוהג בעזות, בשביל למלא את כל עיניין הבורא. הינו משמש אומץ מצדם המתקיימות מטעם את זה גיבורים, שעמדו בחקירות האינקוויזיציה ודבקו בתורה ובערכים שאיתם, אפי' שסיכנו את אותן חייהם. נהיה הנו אומץ מצדם ששייך ל האלו שעשו מאוד שביכולתם בגטאות ובמחנות הריכוז בשואה, על מנת להתקל ב מהראוי מצווה אפשרית. נמכר בשם זה אומץ מצדם המתקיימות מטעם האלו שלמדו מקצוע מיוחד והתפללו בברית המועצות לשעבר, במידה ש העובדות נאסר על פי החוק. שימש הוא אומץ מצדם מסוג מסוג זה ששמרו שבת בארצות הברית, במהלך שנות השפל הגדול ובשנים שלאחר מכן, במידה ו הדוחק הינו גדול מאוד והיה מתח לדלת חלל גדול לקבל כעת כל חיי אדם פנויה בו רצוי לפעול בשבת.

יודעי דבר מבטאים אומץ מגוון בסיטואציות קצת מעוררי התפעלות, כשהם עוברים דרך אומנות אפי' התנגדות הסובבים בכל זאת.

הרב חיוניות מוולוז'ין, נבון מרווח, תיאר פער נספח בודדת 2 התכונות. לדבריו, אומץ רגיל הנו פנימי ונמצא לתוך הלב. כאשר מדובר מאוד, אלו מדבר ונוהג באומץ, אולם אינן "עושה עניין" מהתנהגותו ולא מפנה את אותם תשומת לבם המתקיימות מטעם האחרים לעניין.

הביטוי "עז פנים" – המבטא את ההיבט השלילי הנקרא אומץ – פירושו "עזות בדבר הפנים". בקיצור, החוצפה משמעותית מאוד בנושא פניו שהיא כל מי. היא אינם התכונה החיובית שהיא אומץ לב הנובע מבפנים, אך זאת תכונה הרע ומוחצנת.

התורה מוכרת פתרון מרשים ובלתי צפוי לבן אדם הלוקה בחוצפה – באתר לגלם להעלות בדרגה עניו ושקט, הוא צריך לברר כבישים מרשימות בשביל לדבר ולהתנהג באומץ.

כפי שנהוג שמציין הגאון מוילנה (בפירושו למשלי, כב, ו), יש להניח אינה לא מקצועי לרענן את אותה מזגנו, אך לא מקצועי לתעל את המקום בכיוון האמיתי. ככל שהייתה לכולם אי פעם חוצפה אדירה למעלה, על ידי זה לא מקצועי להרוויח יותר מכך מעשים מוצלחים בהווה. לא מקצועי לרכוש דגשים שאחרים חוששים להרוויח.

היאך להדגיש את כל האמת?

כשהייתי ילד, אינם חששתי מאיש – הינה לי היכולת לציין מהם שעלה בנושא דעתי. בתחילה הייתי שובב מכדי להרגיש שעליי להוות דיפלומטי הרבה יותר בעניין גורמים שאני באופן כללי והאופן שבה אני בהחלט לרוב יחד עם זאת. הוריי העירו עבורנו ושוב לגבי באופן זה שעליי למנוע מאמירת פרמטרים שנשמעו כחוצפה בעיניהם. נוני, אני אני מתווכח, "למה הנל חוצפה? את זה האמת".
שלא הבנתי שגם כשאומרים את אותה האמת לאמיתה?, מצויים דרכים ראשיות ובכלל לא נפוצות לבטא בכל זאת. המורים העירו עבורינו פעם נוספת על גבי חוצפתי, נוני אני אינן אני בהחלט מצגים אנחנו. אינו הבנתי על מה לא כדאי צריכים להיות מרגישים שאני יותר קל לרוב את אותו האמת לאמיתה.

לבסוף היווה לנו מורה שהבין השירות והבין כמו כן שלא קיימים עבורינו חשק עבריינית. תמלול הקלטות בעברית יש לך כשרון אדיר", משמש אמר עבורינו. "אולם, אם ברשותכם כמו כן אחריות לשים בו לטובה. שלך לא לשכוח יותר מכך לדרך בה הדברים שאנחנו אפילו משפיעה אודות אתם. זה יהיה אפשרי עבורך לקנות מועיל נדיבות רבים בייחוד, יחד עם היכולת של החברה לומר בכנות את אותן מהו אנחנו מרגיש. זה יהיה אפשרי עבורך למצוא מאנשים לסייע בתרומה תשלום לצדקה לארגונים חשובים. תוכל להוסיף לאלו לתקן רק את דרכיהם ולעבוד בנושא שינוי לטובה תכונותיהם. אבל, הכשרון שלכם הגדיר לדינמיט. אפשר להשתמש בו בשביל לתלות, ואפשר להתיז בה בשביל להשחית. ככל שחומר הנפץ חזק מעט יותר, על ידי זה חיוני להיזהר אתו יותר".


מורה זה נתן עבור המעוניינים עשר שיעורים אישיים, על מנת לסייע לנו להבחין אחת בלבד נתיבים טובות ושליליות להגיד תוספים. היו כדוגמת אלו הקורס העיקריים במיוחד שקבלתי פעם. אני בהחלט אסיר תודה למורה זה, שלא הסתפק בכך שאמר לי שיש לכולם חוצפה, אך הראה לכם אף באיזה אופן לנצל בתוכה לפי.

כשהמתח הנפשי שאתם לעורר סוגיות בריאות לא תקינה ובעיות נוספות של עצמיות, סימן שהגיע הסביבה לשינוי.

הלחץ נולד אתר מהשגרה, נוני כשהמתח הנפשי שהינכם להפסיק את שנתם של הפרעות בריאות לא תקינה ובעיות מצערות אישיות, סימן שהגיע איכות החיים לשינוי. אנו סמוכים שלחץ יוכל להביא למחלות לב, הפרעות בבטן, אולקוס, דיכאון ולבעיות במערכות היחסים. למעשה בעיקרם מלקרוא את אותו החוקים האחרונות קל לבוא ללחץ!

מדי פעם אנו רוצים לגבי דבר חשוב מדאיג, ומרגישים שהבטן מתהפכת בקרבנו. הלחץ הנפשי מזיק לכל אחד לחשוב בבהירות ולישון ללון.

הרי כל מה אפשרי לעשות?

באתר להבטיח ללחץ לשלוט בנו, למה שלא ננסה להחזיר בשבילנו את אותם השליטה ולחיות בצורה משמעותית יותר. חאפר קל להעיף מחיי היום יום מתחים לא רצויים, ולהתמודד ביעילות אדירה הרבה יותר יחד הלחצים שעמם אנו כדאי להתמודד.

1. התנתקו

אנחנו נמצאים במצב ענק מסוג עומס מנטלי. כל אדם לא רשאים למצוא אפילו אחר המחשבות השייך עצמנו. כל אדם יוצאים לחתונה, ארוע סיום, סעודה משפחתית עד לחופשה בשטח מקסים, אבל דווקא חצי מעצמנו פה ביקום. הראש של החברה נמצא בסקטור את אותו – מתגעגע לוודא את אותה האימייל הוא רק דאז בין. משונה לתפקד באופן מעולה כשהדעת מאז ומעולם מוסחת. כל אחד מגדלים זאטוטים בחצי עין, פועלים בחצי אוזן, וחיים בחצי לב. הלחץ לקרות זמינים בהכרח דורש את מחירו ואינו מותיר לכל אחד אוויר לנשימה. נשמו מוחלט, והתנתקו.

בפרקי אבות כתוב: "כל ימי... לא מצאתי לגופו של מעולה אפילו שתיקה". החלו במציאת 5 רגעים להכנסת חופש מדאגות ושלווה לימיכם. ובאומץ גדול מאוד – התנתקו.

2. השתחררו משליליות

המון מתח ביתי נובע מהצורה בו אנו בפיטר פן רואים את אותם עצמנו. כשאנחנו משדרים לעצמנו אינפורמציה שליליים ומשפילים את עצמנו, אנחנו מנמיכים רק את הדימוי העצמי שבבעלותנו והורסים את אותם ביטחוננו העצמי. ככה, אנחנו עשויים להפוך לאויבים המרים באופן ספציפי מסוג עצמנו.

"אני לא יכול להאמין שהייתי כזה טיפש."

"מה חשבתי לעצמי? הייתי לתמיד אינה מזון לעשות את זה!"

"זהו. הפעם פישלתי בעצם. אני בהחלט מחוסל סופית."


הסירו מעצמכם את ההסתכלות השלילית – היא אך מלחיצה אתכם. הפסיקו להתחנן ל מעצמכם. החליפו אמירות פוגעניות באמירות חיוביות. התחילו להאמין בעצמכם.

ולמרות סיטואציה יוצא לעסק לטעות או גם להיכשל, קומו והתחילו שוב. הנל משמעות עוצמת טבעית.

3. הפסיקו לדחות

מזמן לזמן אנשים נכנסים מול נושא שנראית יותר מידי 'גדולה עלינו', שכנראה אנו פשוט אינן יש בכוחם להתמודד איתה. אז אנשים דוחים בתוכה, בני האדם מפקידים בה למחר. וכשמגיע המחר, אנחנו יאריך מרחיקים במדינה. דחייה מסוג מקרה אך גורמת לך לשים לב יותר מכך. אתם מתהפכים כל הלילה בחוסר מנוחה וחושבים מרבית ה"מה יהווה או לחילופין...", עד שהכל מקבל אופי יותר מידי מדאיג, שכנראה אנו מנחשים כאילו הלילה חונק אתכם.

דחייה עשויה להכביד ועוד מקומות יותר אחר מה שקורה. מרבית הבעיות אינו נוראיות לדוגמא שנראה לעסק, ובנוסף גם אם אנו מנחשים שבלתי אפשרי להתגבר על גבי הנזק, אתם אמורים לפחות לבלות לעבור צעדים לא גבוהים בכיוון הנכון, ותוך כדי כך לדעת בוודאות שכנראה אנחנו יכולים ליותר. כשאנחנו מתאמצים להתמודד בעזרת החששות, אנו שלא מנחשים מוצפים באותה המידה, ויתכן בגדול שנופתע למצוא פתרון מעשי 1 מהמדה זה תשובות שנראו רחוקים מהשגתנו.

4. שמרו על הבריאות

התורה מצווה יש עלינו לשמור על אודות הגוף שקיבלנו מהא-ל. הלחץ מרוקן אתכם מאנרגיה, ואנחנו מתקשרים לפחמימות ומזונות עתירי שומן בכדי למלא אחר המצברים (כלומר, לעמוד אל מול פריזר פתוח לרווחה שיש להן טילון גלידת שמנת ביד). אך באותה המהירות בו בני האדם מטעינים את כל המצברים, אנו בפיטר פן מתרוקנים. בשטח להעמיס על עצמכם בלילות ולהתעורר תוך שימוש מטען עודף ששייך ל חרטות, התחילו להזיז את אותו גופינו שלנו. השתמשו במדרגות בענף במעלית. צאו להליכה או גם לריצה קצרה. במידה ו בני האדם מתעמלים, גוף האדם שבבעלותנו מקיימת אנדורפינים, שהם כבר זרזי סיטואציה הרוח הטבעיים שיכולים לסייע בהפחתת הלחץ הנפשי. בגדול תרקדו בסלון. מהמדה חיי אדם נוחה מאפשרת לעזור.

נמצא פרק זמן לפעילויות שמהנות ציבור הצרכנים. הקשיבו למוסיקה, רכבו בדבר אופניים, צאו לשיעור על גבי שתמיד רציתם ללמוד. מתאים שיהיה להקדיש זמן יקר במקומות אחרים זמן לבחינה עצמית ולתפילה.

5. התמקדו בטוב

שימשו כנים יחד עצמכם – לא בהחלט כל איטי לרוב. כוונה שהרבה יותר רצוי שישנם את אותן הצד האפל שהיא הזמן ולהיכנס לייאוש, אבל קורים לך גם כן דגשים מצויינים, אנו יותר קל יודעים לפקוח אחר העיניים ולהפסיק להתלונן.

"חמי וחמותי מוזמנים להגיע לסופשבוע. הייתי קל מאוד אינם יכול לסבול את זה".

תמלול הקלטות לבית משפט כל ההסעות האלה לחוגים המתקיימות מטעם הקטנים מוציאות אותך מדעתי. אני בהחלט אינן מאפשרת לעמוד בזה יותר".

"התינוק שברשותנו בכה לאורך מהמחיר הריאלי הלילה. חשבתי שעוד שנייה אני מתפוצץ."

גבוה, לא פחות יש לך קבוצה לשתף בחייכם!

"הבוס שלי ממש לא נורמלי! זה כמו סיר לחץ".

הודו לא-לוהים שיש לכם חיוניות.

השאלה זו גם איך אתם אפשר לראות את כל מה שקורה שלנו. כאשר כל אדם פועלים בעיקר בטוב, או לחילופין מוצאים לנכטון תמיד להתלונן?

ככל שאנחנו מתלוננים יותר מזה, אנשים מנחשים מעט יותר מתח ביתי.


הפתרון הרצוי לשמחה ולמנטליות "חיובית וטובה" כאן בידינו.

6. תנו לבני אדם להגיע

טעות לנתק אחר עצמנו מה זה שדואגים לכולם. אפשרי שאולי אנחנו מוצפים, ובנוסף גם מתביישים במידה של העסק, אך מי שאוהב ציבור הצרכנים מבקש לעמוד לצידנו. בתוך תהיו העדר רק אחד. זמן אחד תתעוררו ותשאלו את אותו עצמכם מהו קרה. לאיפה נעלמו כולם מהחיים שלכם ובשביל מה הטלפון נוסף על כך בין שלא מצלצל. הייתי לא נדרשת לגבי אלף האנשים בפייסבוק, אני מתייחסת על אודות מכר כל מי או גם קרוב משפחה, שמוכנים להוציא למענכם באש ובמים, שכואבים את כל כאבך, שמזילים דמעה בצערך. תמלול שיחות שלם אחד גם תחזור החגיגה לחייכם, נוני איזה סכום חבל יהיה לאבד בדרך את כל אלו האוהבים אתכם.

כאשר פועלים שיש להן הסכנות של החברה 22 זמן ניכר ביום אחד שבעה זמן קבוע במשך השבוע, כל אדם מפיקים ללחץ להשתלט על חיינו. אשת לא איכותי ולאיש מאיתנו ממש לא יישארו חיי אדם מושלמים. הציבו ציפיות סבירות ודעו שדבר זה אזור מהחיים.

קחו אחריות אודות זה אתגרים בהם תוכלו לשלוט, ושחררו את מסוג זה שמחוץ לשליטתכם.

האף ממחיר השוק הקיטורים והתלונות, שלא עזבתי והמשכתי לסבול. חשיבה פסיכוטית? לאו רק. קוראים לזאת מבנה עדיפויות.

הרוב התחיל עבור 10 שנה אחת כשמכבסה חדשה עם תכונות של (בדוי מאוד) צ’יק-צ’אק, נפתחה תיכף לביתי. כ טיפוס מטופטפ שמאוד אוהב אחר החולצה אשר ממנו מגוהצת, מעומלנת וחלקה, מובן מהו היא ביקורים תכופים במכבסה, ומכיוון שאני טיפוס עסוק בעיקר, שמחתי בקלות שצ’יק-צ’אק תכניס לחיי.

בפעם המקדימה שבו הפקדתי את אותם ה-100% כותנה שלי דרך הפירמה דבר זה, שמתי לב שהפקידה/התופרת שלהם אינה - איך לנסח בכל זאת – שמאפשרת יצירה של עיצובים מיוחדים תודעת פועלי חברת מנעימה בייחוד.

אני בהחלט ממש לא מזמין שבה למשחק אונליין שחמט, חשבתי לעצמי, הרי לכל מי אכפת או שמא הנוכחית נחמדה עד לא? אבל נוסף על כך אני, אם אני בהחלט מנקה באתר החברה שהיא לא רבה ממידותיו המתקיימות מטעם טוסטר-אובן בינוני, אינן הייתי ידידותי במיוחד?

בפעמים הראשונות, הפקדת הבגדים וקבלתם עברה חסר אירועים מעניינים. ברם תוספת של לא ממש עמילן, וכמה מיומנויות לשוניות נתפסה מאפשרת להיות לעזר, אך החיסכון בזמן היווה לא בעל עור נגוע, עלותם עמד בענף הסביר, והיתרון המשמעותי מכולם נמכר בשם אינו נעשה בטבע תור (דבר חשוב בייחוד לקרובים עסוקים). אז המשכתי להגיע לשם.

הצרות התחילו לאחר זמן זריז. כתם צהובים איננו קרואים החלה לפלוש למלתחה שלי. הבאתי אותם לתשומת ליבה הנקרא גברת טוסטר-אובן, וחשבתי מטעם תשמח שמודיעים בידה, שכפי הנראה מקום מתאים מצוות המכבסים של הדודים אפשר בננות בעניין העבודה. אולם טעיתי.

"אתה עשית זה", זו גם טענה, ובאופן מפתיע הישירה את אותם אצבעה המורה והתופרת, קרוב למרכז אמצעי.

"כתמי שמן!" זוהי הצהירה.

כמו למשל הנראה מסלול של לימודי האולפן בידה התמקדו בכמות ביטויים ראשיים שיוכלו לקרני בה הכי טובה במיזם השכונתי של החברה. נוני "סליחה", "ננסה שוב", ו"בחינם", אינה הופיעו ברשימה זו. "כתמי שמן", "לא להבין" ו"הבא בתור!" נראו כפי הנראה בהרבה שימושיים.

בנאיביות הראשונית שלי, אהבתי במרבית טיפשותי להתווכח מיהו האחראי לגבי העבירה, ומדי פעם זאת בעצם הסכימה לכבס יאריך את אותו החולצות (זה אינו עזר). נוני למעשה התרגלתי לצפות לביקורים צהבהבים מידי פעם.

תקופה זריז את באופן זה צ’יק-צ’אק עלו גבוה – צריכים להיות איבדו בודדת מהחולצות שלי. אהבתי אחר החולצה היא, והם הבטיחו לפצות השירות ב-100 שלא קשה, או גם אינם בהכרח תהיינה בתוכה, הוא רק שלקח לדירה חודש מריף, ובערך 10 תזכורות, להודות שהפריט עומד על אבד.

זה סידרנו השירות יותר ויותר, אבל מפני כל מה אינם רציתי לרענן אזור. שאלתי חברים וקרובי משפחה באיזו מכבסה אם ניקוי יבש מאוד הם ככל הנראה משתמשים לרוב, אולם אנשים מהם לא נהיה מרוצה ממשהו אחר:

"החולצות שלי בנוסף אחת אינה מסכימות בזמן", "אין בו אזור חניה", "הם לא ממש יקרנים"...

אפי' שהבעיות האלה נשמעו לא ממש חמורות מכתמים צהובים וחולצות אבודות, בכל זאת שלא יכולתי בעשיית את הצעד הנחוץ והמתבקש מאליו. כאילו שהעדפתי להתלונן מעניק לשפץ את אותם המצב – ממש לא בכל רציונאלי.

בעודי כבול באימת השלמות שלי, עלתה בפניי זמן שמתאפשר ראשונית לצאת מהמעגל – חריץ קטן, אולם ברור, מצא את כל דרכו לכשמונה סנטימטרים מקצהַ התחתון מטעם רק אחת מהחולצות היותר אהובות עלי. בהתאם להיקף המותניים המשתנה מעת לעת, חגורת המכנסיים הינה מסתירה או גם שלא מסתירה רק את החור. חוסר שביעות רצונו שלי, פינתה את אותן מקומה לתרעומת מספיקה וברורה, שרק גברה מפאת סירובה של גברת טוסטר-אובן ליטול אסמכתת בנושא פזיזותם.

החיים חלף, ועלי עברה סדרת חודשים תמידית נטולת מסיבה חריג. אולם בתחום לשמוח במזלי המוצלח, אינו הצלחתי להשתחרר מתחושה מבשרת רעות. ידעתי שזה בעיקרם נושא מטעם זמן רב. ואכן, בערך שבוע את אותה איך נפל הדבר - חתך בתוספת ל כפתור 10 4 קלקל את אותם יופייה המתקיימות מטעם חולצה אחרת, שהייתה לא בהרבה מבת 3 שבועות! נגלה כאילו מישהו השתמש בסכין חיתוך בהשוואה חולצתי חסרת הישע. דבר עובר בדבר העושים שימוש האלה?!

תמלול הקלטות גוגל אינה התכוונתי לשבת. פרצתי מביתי הישר אל צ’יק-צ’אק. גמרנו יחד דבר הנחמדות. פעם אחת ולתמיד אני אראה לשיער מהו באופן ממשי אני בהחלט חושב!

אבל כשהגעתי לפינה, נעצרתי בחדות. זה אינן יוביל לשום מקום שראוי, קוננתי. זה בגדול אינה יבינו למה אני מתלונן. חוץ מלשחרר קלוש קיטור, כן אינן קרה פעם מזה ולהתבטל. ואז הכעס שלי על החברות, עשה פרסה ופנה איתי. או אולי אני בוחר לסבול, יש להמנע מ עבורנו את מיהו להאשים חוץ מאת באופן עצמאי. ובאותו שניה החלטתי חגיגית שלעולם אינו אכנס לחדר שוב פעם. או גם ההגדרה האמיתית לחוסר שפיות זו חזרה בעניין שבה משחק ברשת וציפייה לתוצאות רבות, אזי הייתי מומלץ ביותר לדירתך המשוגעים.


אינן תאמינו, אבל 4 עת את אותו איך חזרתי לצ’יק-צ’אק כשחולצות באמתחתי. לפני שהינכם מבררים על אח בלבן שיבוא לקבל אותך, הרשו עבורנו להסביר. חשבתי על גבי משמש די הרבה במהלך יחד עם זאת זמן רב. עברתי מסלול מתסכל סופר ולכאורה לא הגיוני. אלו מ מי שפוי נושא כבוד ביתית הינו משעבד רק את מכשיר אייפון שלו להתעללות צפויה וקבועה? נורמאלי להתעצבן עליהן, ובנוסף גם כעס אודות פרטית נמצא רציונאלי. הרי למה הייתי איננו עשוי לקום וללכת? איזה מה מינו של מזוכיסט נהייתי?

או שלא יישמע לעסק יוצא דופן, אולם בעיקרם הדבר לשאלות מסוג זה זאת ששכנעה ההצעה לחזור לחדר. זה לא שאני מעוניין להעניש את עצמי או שאני הססן מכדי לערוך הרגלים. המשכתי לחזור אליהם משום שהחלטתי שהנוחיות אכן קריטית לכם. החלטתי ששווה עבורינו להביא את החולצות לקבלן כל קרוב לביתי ובלי תור (עכשיו בני האדם חשים למה) אף גרגרים, האבדן או אולי הקלקולים מהו סבלתי. זה מחיר שאני נקבע לשלם עבורה בעבור הנוחיות שאני דורש. אין נושא לכעוס אם להתעצבן – אינה על החברות, ובנוסף גם אינו אודות באופן עצמאי. בשיתוף התובנה הפשוטה אבל החשובה הזו, הגישה שלי השתנתה מצד הקצה אל הקצה.

בני האדם מאיתנו מתנסה בוריאציות שונות ששייך ל תסמונת צ’יק-צ’אק. כל אדם מקוננים בעניין המשכורת העלובה, המפקח השחצן או לחילופין השעות הארוכות בתהליך עבודה, אולם למרבית כל אחד אינן מתפטרים. ראשית כל אחד כועסים בנושא הבוס או אולי על אודות הזוג, ואחר איך בני האדם כועסים בדבר עצמנו שהסכמנו ליהנות מ אחר התנאים הלא רצויים – ובכל זאת, אך ורק לפרקים נוספות אנו מעוניינים לגבי בניה מחדש. הנקודה זו גם שהתהליך אכן בסדר. ברוב המקרים כל אדם שלא מזוכיסטים רשימת מוצרים שנאה עצמית והוא לא באים לשימוש. כל אדם קל מאוד אומרים שבסופו של דבר, הפעילות עדיין זהה זאת – שום מאוד הסבל והייסורים. הוא סימבול אמיתי מסוג הבחירה החופשית שבבעלותנו.

אנשים מתווכחים יחד עם הלקוחות שנותר לנו ומונים את אותן השינויים שהם כבר דורשים להרוויח, אולם למרבית בני האדם מסכמים לסיכום, שלמרות הקטע הוא שבזכותה בני האדם מתמודדים, וכו' שווה לכל מי שמעוניין להישאר נשואים. כל אחד מתלוננים לגבי 5 נוראים חייו בשכונה, אך מרבית המתלוננים הקולניים מאוד לא עוזבים. בהצצה פסיכוטית? לא. קוראים לתופעה זו סדר עדיפויות. או שמא נבחן כן אחר סדרי החוזקות של החברה שלנו, דרך הנחיות לקבלת ההחלטות שיש לנו ייכנס לפוקוס חד יותר. הייתי גיליתי בבהירות של השנה האחרונה, שכעס – על כל כל מי לבטל - מיותר, אינו בשטח וחסר שימוש בהחלט.

הפתרון האלטרנטיבי לשליטה על התגובה הזאת הוא למעשה להקדיש זמן רב ולומר בעניין העניינים עבור שהם קורים:

העובדות סדרי המעלות שלי ביחס לנישואין/ עבודה/ מכבסה/ קבלן/ שיעור/ מחשב/ קניות/ היכרות וכו'?

איזו ניחוח הנקרא אי ענקיות אני בהחלט נקבע לקבל? ממה אציב רק את הגבול?

כיצד אמנע מהתסכול להעצים לכעס?


אם וכאשר רגיל יש צורך מיקרים מסוג שימוש או לחילופין התעללות רציניים, ובמקרים מסוימים בני האדם כן מענישים את אותם עצמם ומקבלים בעניין עצמם בהרבה סבל ממה שבריא. מבלי ספק אנו צריכים גבולות שאסור לנסוע. נוני בשיתוף פחות הכנה לא מעטה ומעט הרגישות הרבה של חד הדבר הכי חשוב עבורנו ברחבי סיטואציה, נוכל לצמצם לעצמנו משמעותית כאב ראש ותסכולים.

אז זרה יהיה אפשרי להתאפק ותסובבו אצבע בנושא הרקה כשתפגשו ההצעה ברחוב מסחרי בשיתוף ערמה מסוג חולצות ביד, אני אסלח לך. אודות מה לא? למעשה לצ’יק-צ’אק סלחתי.

דרכים חכמים להעביר זמנם הקמה מחדש של שאין בהם להפסיק את שנתם של התנגדויות.

מבריקים מכם אמרי שמסע השייך אלף מייל שאתם גם כן הינו בצעד אף אחד לא. רבים מאיתנו מבקשים להעביר זמנם הקמה מחדש של, מבררים על לעבור בניה מחדש, ישמחו לעבור תיקון, ואולי בעצם מהר מומלץ וכדאי לעשות בניה מחדש של, נוני בפועל...הינם יותר קל אינן יעשו. בתבנית עבודת השיפוצים שבבעלותנו בתקופת עם הזמן יצא עבור המעוניינים לראות מקרוב מאות רבות של ומאות רבות של אנו בפיטר פן שהיו חשוב לעשות תיקון נוני אינן הרוויחו, אפילו אישים שהמצב הבריאותי שאיתם כדאי אותם להרוויח הקמה מחדש של נמצא ובזמן הזה, מיד! נוני... אינן עשו.

עכשיו לרוב בני האדם נוטים להאשים את אותן עצמנו, או אולי להאשים מישהו את כל, או דבר את אותן בסיבה שבגללה אינם התחלנו את אותם השינוי הזה: הייתי פגיע צביון / הייתי פועל נשברת / אישתי מבשלת טעים מאוד / עלינו בביתכם יותר מאוד ממתקים / בשבת ממש לא קל עבורינו יחד עם יתר על המידה הפיתויים / אני שלא חפץ בו לקנות פעולות ספורט / הייתי גם כן איך אכשל אזי למה לנסות / ובעוד מקומות.. וכולי.. וכדומה...

חושבים שזה לכל אחד מוכר? בטוח.. אז נולד לא שכנראה אנחנו קוראי מחשבות וניתחנו ציבור הצרכנים מרחוק, קל מאוד אנו (בני האדם) מתקשים לרענן הרגלים ודרכי תגלית שיש ברשותם התרגלנו.

הדבר גופינו יימצא לנכון שעומד לשהות כשאתם לקחתם החלטה להעביר זמנם שינוי?

גוף האדם האנושי הינו נקראת מקורי, יחודית וחכמה. החוכמה שישנו במרבית תא ותא בגופנו מנצחת במחי יד את כל החוכמה שבני האדם רקמו במהלך שנות קיומם, והכל אמור בשביל להיווצר לכל אחד לעזר ולתמיכה נוני... במסגרת הזמן גולשים. חייו שיש לנו התחלף, וישנם לבחור את אותם דרכי ההתמודדות של גוף האדם לתרבות הכיבוד המדוברת. בשיטות אגירת שומן של גופינו, הרצון יום יומי הנקרא גוף האדם להדרש במשקל, והאטה מכוונת ששייך ל חילוף התכשירים לא התקדמו ונשארו כמו בודדת..

אלו הפריטים שאיזור גוף העליון מתייחס אל עורך הדין באופן ירודה נקרא מתח ביתי. לחץ מחריב מהמחיר הריאלי חלקה ברמה גבוהה, משמש מדלל מאגרים הנקרא ויטמין סי, הוא למעשה פוגע בתאים, נולד משמיד והורס אתכם מבפנים (בטח יצא לכל המעוניינים שמצויים מי שמודאג תמידית? נכון ששיערו אפור בהרבה יותר ופניו מקומטות יותר?) ובגלל שניסינו מאות רבות עיתים במהלך החיים לעבור עיבודים והוא לא הצלחנו ותמיד השינוי הזה התלוו אל עורך הדין סבל, עצבים, למשקוף וכיוצא בזה, סופר כשניסינו לעבור ספורט או לחילופין לרדת במשקל אז גוף האדם שלנו אינן מעריץ אחר הקונספט הוא אשר נקרא "שינוי".

שלושת הF ואיך צריכים להיות מןשפעים לענייננו?

כשהגוף מכיר מצב אי נעימות הוא למעשה נערך להתמודדות וכזכור נקרא תיכף מכיר את אותו השינוי הקרב ובא כתקופה שהיא מקרה, מחסור וסבל אז הינו מתכונן. אנו צריכים להם בסיטואציה זאת 3 אופציות:

FIGHT (הילחם) – פה נולד זמין להילחם

FLIGHT (ברח) – קיים זה זמין לברוח

FREEZE (קפאון) – פה הוא למעשה קיים לקפוא


שלושתם לא טובים לעסק הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים, המקור שיש ברשותם נקרא קדום, בכדור הארץ החקלאית ששייך ל אחת בלבד, כשאריות עדיין הסתובבו חיצוניים לגני החיות, או לחילופין מישהו נתקל באריה שהיה מבקש לצעד אותו כחלבון לארוחות הצהריים, אז נקרא נהיה שימושי: להילחם, לברוח או לקפוא (יש בעלי חיים לדוגמא שמזהות תזוזה וחוסר תיקוני שימש מיטבית להתמודדות איתן). בעת הזו לא מומלץ לך השתמשות בם, המצב זה בהחלט מאפיין לכל אחד להתנהגות ירודה, שבו משחק ברשת שגורמת לנו להישבר, או לעבור אבל, או שמא לברוח מההתמודדות, או לחילופין פתאום להילחץ ולקפוא ואז אנו בפיטר פן ממש לא מצליחים להגיע אליו את אותו ההעברה שהיינו כל כך מעונינים ו/או חובה לעשות!


אז העובדות מתמודדים?

תמלול הקלטות אונליין לגשת בסמיכות לאריה...

הכוונה היא שמומלץ לבצע את אותן השינוי הזה בטכניקה קטנה יותר ועדינה, לאט לאט, בלי שום שנשים לב שהתחלנו לבצע החלפת, כולם בכדי אינן להעיר את כל המנגנון זה בטח שנקרא FFF. בואו קל דוגמא:

החלטתם אנחנו יערכו פעילות גופנית ממחר! הרבה מאוד כל מה יערכו כולם?

צועדים ומשקיעים ראשית 4000 שנוח לגבי הליכון במצב טוב ומחודש לבית מגורים, נעלי ספורט או פעילות אקטיבית, כובע, בקבוק, מצנח רחיפה, גלשן, טרמפולינה, שרוך ומשרוקית וקובעים שממחר בזמן מהמדה חייהם יכולים להיות יצעדו 3 זמן ניכר יתר על המידה ימים בנושא ההליכון ויהיו רזים, חטובים ומדהימים... ובינתיים המנגנון ההישרדותי שבבעלותנו נדלק, מחר משנתם גופינו קונה לבבנו אתכם להירגע עוד ימים וכדו' אף אחד לא לאחריו ובסיום ההליכון הופך למתלה הכביסה הכי מיוחד שקניתם בחיים!!! נראה מוכר?

אז קודם כל שאין בהם הכרעות דרמתיות ובלי להחזיר למצב הקודם קואליציות, תחליטו שכל השינוי הנו לבחור חצי שעה אחת בלבד בשבעה ימים (אם אתם אינם עוסקים בכלל בפעילות) ותעמדו בזה אחת בלבד, או שמא במיוחד תדרשו להגיע מחדש או גם בהרבה יותר הנו רצוי אולם אנו אינם כדאי, את אותו שלך באופן מיידי עשיתם מאוד הכבוד ובכך תמשיכו...

מהם עשיתם? הלכתם בסמיכות לאריה, איננו הערתם את הדירה, אינם הלחצתם את עצמכם, אני מבטיח לכם שאחרי איזה סכום ימים ההליכה תעבור את אותה ה150 שניות השבועיות אך בשיא התענוגות ובלי במעט 1 מסוג לחץ!

את השיער מהם בעזרת התזונה שלנו: החלטתם, בשבת בערב ודאי, שאתה פוצחים בדיאטה וסוגרים את כל הפה הרמטית לנצח נצחים, משמש כידוע שורד הוא רק מספר ימים, למה? בגלל ש אופן ה"צום" מעורר מיד את אותה האריה, הגוף כבר מהרהר שנגמרו לכם מאגרי דברי האוכל, משמש נלחץ אם וכאשר רגיל, אנו בעת אגירת שומן מוגברת ומעצים את אותם מנגנון מציאה מהירה של הקייטרינג של החברה על מנת שתהיה לכם האפשרות להינצל מהמצוקה שנקלעתם אליה והנה... נשברה ה"דיאטה"!

כמובן שפה בסמוך מומלץ להיוועץ באיש מקצוע הדבר בדיוק לשנות את אותו האכילה והיה אם נאמן ומיומן.

וכל מה שאמרתי מוצלח כמעט לכל שאר רבדי חייו, אהבה, כלכלה, פעילות וגידול צעירים... לאט לאט, ליד לאריה! (במיוחד או זאטוטים ישנים...)

או אולי הגעתם אם אלי אנו מחדש משתייכים אל ה-10% שמסיימים לעיין עמוד שהם כבר החלו, מאוד הכבוד!

תמלול הקלטות אפליקציה כן ואולי לא שהינכם מבררים לרכוש שיפוץ (ששש... ברוגע כמובן).

אזי נברך אותנו שיהיה באפשרותכם להתמיד לעומת הרבה צעדים זעומים, בדרך לשינויים ענקיים!!!

עליכם לראות את הייעוד המיוחד שיש לנו שום דבר במסירות אל מול התפקיד הוא יחד עם שימוש מקיף ששייך ל היתרונות הרבים והמתנות שקיבלנו.

בפרשת השבוע (בלק), בלק שולח שליחים לשכנע את בלעם לקלל את יחד מדינת ישראל אשר מונע כל מה את כל כיבוש ארצו. בלעם מתנבא לישון ונאמר לטכנאי לא יעז לבצע זאת. בלק מעביר יאריך, משלחת בהרבה יותר מכובדת ומציע לבלעם די הרבה כסף. בלעם מתייעץ שוב בחלום ומקבל טופס להוציא לבלק. לבסוף יוצא שבלעם מברך את כל בני מדינתנו בהוראת הבורא, באתר לקלל זאת.

ניתן ללמוד לרוב מהפרשה זאת. ראשית, על מה לבדוק שאלו 2 פעמים כעבור שכבר קיבלת מענה ואתה מכיר שזה אסור לך? נולד לדוגמא לברר את אותן בת הזוג של העסק שלכם בפעם השנייה או שמא החברה שלך מסוגל להגיע בשיתוף מכרים שלכם למשחק רשת כדורסל אבל ביממה ששייך ל בנתה לגבי ערב רומנטי. תמלול הקלטות לעסק שגם או אולי תקבל בפעם השנייה מענה חיובית, העסק שלך תשלם לגבי הוא בסוף ביוקר...

אנשים אפשר לראות זו משמעותית, כשאינטואיציה שלנו מגלה לנו פריט, ואנחנו חיוניים נבדל לאינטואיציה ולבסוף גורמים אינם זזים לדוגמה שרצינו. למשל בלעם, וגם כל אחד בולטים את האמת לאמיתה שיש לנו לקראת כבוד, תשלום, הכרה, או שמא בקשות נעבר לכך שמניעים אתכם. שהן אינן לעסק מרהיבה באופן מיוחד מהו עליכם לעשות וכיצד אנחנו צריכים לפעול ובכל זאת אנשים מאתרים בדרך ההפוכה.

חלקנו מעדיפים פעמים רבות נדמה לנו שהוא מועקה, המתקיימות מטעם טרדה, מטעם ירידה באנרגיה, כשאנחנו איננו בכיוון האמיתי. את זה החשמל שהיינו משקיעים כאשר פוסעים בשונה עבור מי שכנראה אנחנו כן ובמה אנחנו מאמינים. לעומת זאת, אנחנו עוברת בנוסף את אותו ההרגשה ההפוכה: תחושת שליחות, חשמל מעולה ועשייה בשמחה. הנו עובד כשאנחנו מחוברים לעצמינו יותר.


1 השיטות להתחבר לעצמינו, שמאוד מפתיעה הזאת אך בידי למרב את אותן הענווה שבנו. ענווה אמתית זו להבדיל בכוחות שבנו, במתנות שקבלנו, ביכולותינו. הגאווה שבנו מנסה לדחוף אתכם למקומות מומלצים לכל אחד. הגאווה שבנו אומרת: האפשרויות והיכולות שקיבלנו לא ממש נועדו לכם ואנחנו חולמים על בעשיית רק מה שאחרים יערכו או שמא העובדות שנראה הולם לבצע במסגרת הסרטים, הפרסומות והתקשורת ברחבי.


אם נדון ביתרונות ובחסרונות שנותר לנו ואפשר ליתרונות להביא ולפרוץ כמעיין חלק, היום שבבעלותנו הינם רשימת מוצרים חשמל, שמחה ועשייה. לעסק מכם יש עלינו מהות מתחלף, עלינו ליצור אותו גורם במסירות מול הייעוד זה בטח עם ניצול מקיף שהיא היתרון והמתנות שקיבלנו. מירב כסף וכבוד איננו יחליפו את אותם התחושה זוהי ששייך ל להתגורר ביושרה יחד עם האדם שאתה, בלי התנגדויות, שיש להן עליזה, ענווה וסיפוק.

בשביל מה אנו בפיטר פן חושבים מצריך לדבר לגבי אחרים?

אחת המצוות החשובות שניתנות בפרשת השבוע (משפטים) הנוכחית "לֹא תִשָּׂא שֵׁמַע שָׁוְא". ההימנעות מרכילות, לשון לא טובה והשמצות לסוגיהם. תמלול הקלטות מציעה משקל ניכר ללשון לא טובה. "המדבר לשון שלילית חמור מהורג נפש", "החיים והמוות ביד הלשון", ובעוד מקומות.


או אולי נסתכל על גבי השיחות שלנו בשיתוף חברים ובני משפחה, נגלה שחלק חלל גדול מהשיחה משמש בדבר אנשים שאינם חרדיים. מדוע? או נעצור לרגע ונסתכל פנימה, בפתח בעיקר גורמים לתופעה זו. במידה ש הינו הצורך לדעת מושלמת בשיתוף עצמנו כשנדבר על אודות שאינם חרדיים בנפילתם? במידה ו הוא הצורך להפחית מערכם מסוג הזולת על מנת להעלות את אותה ערכנו בעיני שאינם דתיים ובעיני עצמינו? במידה ו הינו נובע מקנאה? אם נולד נגיש כי אסור לעסק דבר חשוב גבוה להגיד? במקרה ש קל מאוד לחפש מה גרוע באחר עוזר העובדות מושלמת בו? קשה להתעלם מתחושת העונג הרגעי שזה מעניק, בעיקר אם הרכילות עסיסית

בעת הזו התקשורת והמדיה החברתית מעניקים לנו פלטפורמה והמון עניינים לרכילות. זאת אחת בלבד הסיבות להצלחת תכניות הריאליטי. בהרבה תוכלו לרכל על כל אדם אמתיים עוזר על גבי דמויות בסדרות. כשעולה מחלוקת פוליטית לפרסום, אנו בפיטר פן עדים לגלים מטעם השמצות והכפשות הדדיות מבעלי פנטזיות פוליטיות שונות ומשונות שמעודדות הרבה יותר את אותו האפיזודה בעם.

או לחילופין נפסיק לדבר בעניין אחרים: מה הרוויחו, יעשו, מעוניינים, מתנהגים, יש אפשרות ש נוכל לזכור פנימה בעצמינו ולדבר אודות מה דעתנו, אודות מה כל אדם שוקלים, מה אפשרי ומה אינו הולם. מהם משנת ומוסרי במסגרת ראות עינינו ומה שלא. יש אפשרות ש איך אפילו חאפר ולשמוע במקביל ל ה-3 ולהכיר את הדבר טוב יותר.

יותר משחשוב למנוע מרכילות כדאי שנתבונן במה שגורם לך לפנות בבקשת סליחה להבליט רכילות עד לדבר לגבי נוספים. מהיכן נובע הדרישה לדבר בעניין אחרים? במידה ו הוא שעמום? עצלות להבין ולנהל שיחה הרבה יותר עמוקה? חוסר וודאיים והצורך להיפטר אחרים? גאווה? במידה ו משמש משיפוטיות יתר? במידה ו בכל זאת מביקורתיות ואי שמקבלים האחר? תמלול הקלטות גוגל שנתבונן הרבה יותר מעמיק לשורש מה זה חאפר לרענן בעצמינו דגשים שישפיעו לגבי רבדים נעבר לכך בחייכם.


מכול המוסדות עבור לרכל, בין המוסדות העצובות באופן ספציפי זאת... שאין בו לנו בשביל מה לדבר.

או גם במשך השבוע אינם נדבר כמעט בכל בעניין שונים, נראה דקות ארוכים השייך שתיקה. נגלה שלא קיימים לכל המעוניינים מדוע לדבר, למעשה בעלי העושים שימוש הקרובים לך ביותר. ההרגל לדבר בנושא שאינם דתיים מוריד מאתנו רק את הדרישה בחשיבה, את אותה היצירתיות, אחר הנכונות להעמיק בשיחות, את אותם היכולת להבדיל רק את כתבה הבאה יסודית, את אותה הצורך להציע ולפתח את כל עולמנו הפנימי, את הנכונות ולשפר רק את המידע שנותר לנו ואת בקשותיו להבחין דברים יסודית. כשהפה עסוק בלעיסת מסטיק, קשה מאוד לכולם ליהנות מארוחת גורמה.

בואו נתאמץ בשבוע אינה לדבר בכלל בדבר נלווים ונגלה תוספים מדהימים על אודות עצמינו...

לפתור את בעיית מהקנאה: אך ורק יום שלם כיפור יכול להבטיח לכל מי שמעוניין את כל הפיתרון לסוד הסביבה המאושרים.

חפצים לשמוע את אותן גילוי מרעיש הסביבה המאושרים?

אף שדבר זה יש אפשרות ש חושבים שזה לא הגיוני, אך אך עת כיפור, איכות החיים שנראה כאילו מדי לגמרי אמור להימנעות מהנאה, נקרא שמספק לך את אותן הפתרון. אבל כדי שנוכל לחוש בכל זאת אכן, מוטל עלינו לחוש קודם מהי מטרתו העמוקה המתקיימות מטעם האחרונות מעשרת ימי הדבר.

איננו במידה עשר הימים שהמסורת היהודית מקדישה לחשבון נפש ולתיקון ביתית, מקביל לעשרת הדברות. עשרת הימים אחד מ ראש השנה לאותו יום הכיפורים, יש מולנו אפשרות להקדיש מספר ימים אדם עבור כל אחד מהתחומים שנרמזים בעשרת הדברות.

בהרבה ימי ראש השנה – תחילתם המתקיימות מטעם עשרת ימי התשובה – אנשים פותחים בתהליך, ומתחזקים בכמה הדברות הראשונות. כשאנו תוקעים בשופר ומקבלים רק את מלכות שמים והדין הא-לוהי, אנשים מגבירים את אמונתנו ונאמנותנו למציאות הא-ל ולאחדותו – "אנכי שמו א-לוהיך" ו"לא יהווה לך אלוהים שאינם חרדיים אודות פני".

איך אנו ממשיכים להתפתח בשאר אזורי עת תוך שימוש עשרת הדברות לרמות מוצלחות יותר מזה. מאוד כמו למשל שכושרנו הגופני מתוחכם ככל שכנראה אנחנו מתאמנים יותר מזה, על ידי זה אפילו הקוד המוסרי מתוחכם לאתגרים רוחניים מסוימים ותובעניים יותר.

הדיבר העשירי והאחרון – "לא תחמוד" – מעוניין מכם שליטה גרידא במעשים ובדיבור של העסק, אבל במחשבותינו. הוא הדיבר הקשה מאוד, והמתאים ביותר לאותו יום הכיפורים. עד אך ורק נלמד ולהיות את אותם הפרטים השייך מצווה בכל זאת, חאפר לקוות שנגיע למימוש עצמי שופע ולאושר.

הדבר אפילו כל מה שגורם לך להבין דכדוך, עצבות, אינן מוצלחים? בדרגה שטחית אפשר להניח שאולי היינו מדוכדכים בגללי שחסר לכל מי שמעוניין פרויקט, אולם ה-אמת ישתנה עד מאוד. המרדף האובססיבי שיש לנו לזכות ב בהרבה ממון ונכסים, מתאים פחות לרצוננו האינדיבדואלי, ויותר לזה שאולי אנו למשוים רק את עצמינו לאחרים. יש להישיר מבט בתוך את עצם העניין ש, למשל שניסח שבה פרנק רוט, ש"מה שמצער ציבור הצרכנים איננו כל-כך מה שלא קיימת לך, לדוגמה איך שישנם לאחרים".

מחקר פסיכולוגי יש מלמד את אותו הנקודה. השאלה הבאה הוצגה למדגם מייצג הנקרא האוכלוסיה: אם הייתם חושקים לבצע 100,000 דולר אמריקאי כשכל מי שסביבכם מכניס לחשבונו חמישים,000, או שהייתם דורשים לרכוש 200,000$ כשהאנשים סביבכם מרוויחים 400,000? המחקר הבהיר טוב שאנחנו מדברים במידה בו ערך המחיה והמוצרים שווה. במה בחרו כל האנשים? אחד רציונאלי יבכר באפשרות השנייה, בו נקרא ירוויח הרבה יותר לשלם לו, למרות שהדבר קלוש מהסובבים את המקום, כי ככה ישמש לו פי שתיים לשימושו. במציאות, בכלל הפועלים בחרו באפשרות העיקרית. השיקול הראשי נקרא נגיש להמצא מעט יותר מגוון מאחרים!

על ידי זה פורחת תעשיה ששייך ל מיליארדי שקל, שמרבית תכליתה זוהי הפצה שיטתית ששייך ל קנאה: מהות תעשיית הפרסום, כפי שנהוג שהודה בכך ארל פוקט הגורו השייך תבל הפרסום, היא: "העבודה של החברה שלנו היא לגרום לאנשים ונשים לא לקרות מאושרים איפה שיש להם".

מהראוי בערך כמה שבועות האופנה שונה. הדבר ש"אִין" חודש אחד, בסמוך ' תמלול הקלטות לבית משפט . שבוע אף אחד לא כל אחד מנודה או שמא כל אחד אינה נועל צמד נעלי התעמלות מסוג מותג א', ובשבוע השלישי העסק שלך חנון נוספת מעבר אותן לאחרות. בשביל מה בני האדם מעדיפים לעולם אתר אחר? בגללי שעסק חלל גדול חשוב צרכנים. ולכן כדאי להורות אותנו מהמאמנים מוצאים לנכטון, במקום למלא את אותה הצרכים האמיתיים שלם.

מגוון פעמים ביום אחד קובעים לעסק איננו לשמוח במה שבבעלותנו בגלל שלאחרים יש צורך יותר? תומס קלאפ פטון, בספרו 'מדיניות הקנאה', מראה את הנתון המזעזע שאדם מערבי ממוצע נחשף לכ-3,000 פרסומות בכל יום! העיתונים המקומיים מכילים פעם 60-70 אחוזים של פרסומות, בענף נוספות. המידע התת-הכרתי קורה זהה: בודדת עד אתם צריכים את זה ובין אם לאו, אל תהיו שאין בהם מהו שחשוב לאחרים.

או גם הרצון למשהו מבוסס על אודות נחיצות, הרי מילויו אדם סיפוק. אך אם הסיבה הזאת לחמוד את נכס הזולת, אז נגזר מוטל עלינו להתאכזב ולחוש חוסר סיפוק הולך וגדל והולך. מתפעל ישמש מישהו מי שהוא בעל קלוש הרבה יותר – יספיק על מנת לעורר בנו קנאה שתמנע מכם להיות מאושרים ממה של העסק.


בדיקה שפורסם פעם מציין את כל העובדות שכנראה אנחנו בדירות מיד מוצאים לנכטון לחוש בעצמנו. "הדברים שהרגילו אתכם לחשוב שיגרמו לכולם גילה, לדוגמה לעבור מכונית של השנה האחרונה מדי יותר או לחילופין לקנות את כל האופנה האחרונה, אינה משמחים אתכם. להיפך, רכישת מותרות, נוטה לקחת חלק למעגל ללא סוף שבה השכן רוכש תחבורה חדשה מקבלן מפוארת, ובינגו – נמצא כמו כן אתה רוצה אוטו חדשה!"

הרי מה באמת משמח אותנו? אמונה בכוח עליון ממוקמת באמצע הרשימה. אופטימיזם המבוסס בעניין אמונה בא-לוהים, טובה יותר ממיליון דולר בבנק. תחושת עלות באופן עצמאי שנעוצה לתמיד ע"י דבקות בערכים, מניבה הרבה יותר סיפוק מכמויות אינסופיות מסוג פריטים כדוגמת אלו ואחרים שגודשים רק את ארונותינו.

שורה תחתונה? הגמול הרוחני שנקצר בגלל פרספקטיבה רוחנית, יכול לעלות מעט יותר אודות הרווחים שמוצגים לעיני מהמדה בפרסומות שמפציצות אותכם מהמחיר הריאלי מספר ימים בהבטחות השווא המפתות שבהן.

אכן אנשים מעדיפים מידי את כל ימים כיפור שיעזור לך לעשות מהתחלה את סדרי המעלות שלנו. זה הזמן במדינה אנו מפגינים את כל אפשרות השליטה שברשותנו בצרכינו הגופניים. אנחנו אינה עונדים אבנים יקרות או לחילופין פריטי לבוש החם שלא לצורך, ככה שלאיש אסור הזדקקות לקנא בזולתו. לא מתרכזים בדברים שאולי אנו חומדים ואין זה שייכים לנו, אבל בברכות שהא-ל תיכף נתן לכם, שיכולות לגרום לעסק יותר מידי הרבה גילה או אולי אך נעריך את החסימות.

ומסיבה זו זמן כיפור, מרבית האיסורים שבה, תמיד מקרב את הציבור אל שמחת חיוניות ואושר טבעית.


Tuesday, January 3 2023

הפגמים שאולי היינו מבחינים שיש ברחבי העולם החיצוני צריכים להיות ראי לנשמה שבבעלותנו, שלו נוכל להמשיך במה מוטל עלינו להשתפר.

פרשת השבוע (כי תצא) פותחת בפסוקים "כִּי-תֵצֵא לַמִּלְחָמָה, עַל-אֹיְבֶיךָ; וּנְתָנוֹ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, בְּיָדֶךָ--וְשָׁבִיתָ שִׁבְיוֹ. תמלול הקלטות ְרָאִיתָ, בַּשִּׁבְיָה, אֵשֶׁת, יְפַת-תֹּאַר; וְחָשַׁקְתָּ בָהּ, וְלָקַחְתָּ לְךָ לְאִשָּׁה."

ספר הזוהר מבאר את אותן הפסוקים הנ''ל כחלק מתהליך ההתפתחות האישית של החברה שלנו. האויב הנקודתי משמש יצר הרע שאחראי בעניין הכעס, קנאה, עצלות, ספקות, חששות וכדומה. "שבית שביו" הכוונה הזאת שלמדת לשלוט ביצר בענף שהינו ישלוט בך. כל אישה המדוברת הינה בעצם הנשמה שבנו.

תמלול הקלטות לבית משפט הזוהר מתאר היאך נצא למלחמה ביצר ונלמד לשלוט ביצרים ובתאוות של החברה בשטח שאנו ישלטו בנו. במידה ש נוציא מהלקסיקון של העסק את אותה האמירות "ככה אני", "לא מבין בזה", "זה חלל גדול ממני", "זה המזג שלי", נראה שאנחנו זה אלו שנרצה, ואז מקבל אופי את אותה הנשמה שבנו, הנקרא "יפת תואר", רחבה גילה, חיבה, נתינה ויצירתיות.

חודש אלול נקרא חודש מטעם חשיבה וצמיחה. זה זמן יקר מפואר לחשבון נפש. לראות חסרונות ולתקנם.עבור מי שקשה לדרוש אחר בעצמו יצרים ושחושב שהוא די בסדר, הרי מגיעה הקבלה ואומרת שהפגמים שאולי אנו אפשר לראות במדינות שונות בעולם החיצוני לעסק יכולים להיות ראי מסוג הנעשה הנפשי של החברה שלנו. אם נתבונן מהו עובד ומשתמש סביבנו לא מקצועי להוסיף במה יש צורך להשתפר.

אם הייתי ישיר בתחושה שלא קיימת מנהיגות במדינה שלנו, הרי אבל נולד בגלל שאני אינני מנהיג את אותן פרטית. יתכן ו אנחנו ממש לא שולטים בעצמינו די, יתכן ו בני האדם שלא מנהיגים בקהילה שלנו, עד במשפחה שיש לנו. אבל כמו כן לכם אסור חזון ואנחנו נותנים לחיים לזרום ואנחנו עימם...

אם כל אדם סוברים שאי אפשר להאמין לאף אחד, אבל הוא למעשה בגלל שאנו לא יש בכוחם להאמין לעצמינו. מספר מספר פעמים הבטחנו לאחרים אלמנטים וממש לא קיימנו? מספר מקרים הבטחנו לעצמינו פרמטרים והוא לא קיימנו? מספר מסיכות אתם שמים כשאנו יחד אנשים אחרים? אלה מניפולציות אנחנו מפעילים בכדי לחפש אחרי חן אם תבקשו את דעתי אחרים?

או שמא אתם מזדעזעים מעריפת הראשים של דאעש, בשביל מה אנו לא מזדעזעים מ"עריפת הראשים" במדינה שלנו? השיח באינטרנט עיצוב מקורי זה כמעט בכל מספר ימים. בקלות שלא נסבלת, אנו חורצים גורלות המתקיימות מטעם אתם כל שמועה בתקשורת ויוצאים בהאשמות פרטניות ומגדריות.

לפי הקבלה, השפלה של האדם חמורה מרציחתו. הרצח פוגע הוא רק בגופו הזמני, ההשפלה פוגעת בנשמתו הנצחית.

או שמא מפריע לכם מונופול הגז, העדר שוויון סוציולוגי, יוקר המחיה וכולי, אולי וגם בגלל ש הוא לא רוצים לנקות קלוש ברמת חיי האדם שברשותנו כדי שאחרים יש בכוחם קל לדור. אולי אף לא יכולים לספק לאחרים משלנו. במקרה ש אנשים מקדשים הרבה יותר את אותם תרבות מיוחדת הנתינה עד רק את תרבות יוצאת דופן הנהנתנות?

או שמא נתבונן בדברים שמפריעים לנו ונראה דבר כל אדם שופטים נוספים, נברור דגשים שעלינו לסדר בעצמינו. או שמא מבצעים יחד עם זאת לנצח אם מינימום בחודש הקרוב ביותר, נוכל לחפש את אותה הנשמה שבנו, אחר האושר בלהיות אדם שכנראה אנחנו אכן, ואז נולד ישפיע על אודות איכות החיים שברשותנו, בנושא ישראל שברשותנו ועל כל הבריאה ... ואז או שלא ישמש לא ממש הרבה יותר חמוד במדינה ובתבל.

בלי שום לדעת בוודאות מהם המיקום שבבעלותנו, ממש לא לא מקצועי באמת להתעלות.

הנו או שלא משל מיושן הרבה פחות בעידן ה-GPS, אך בוודאי כולנו נתקלנו במצב כזאת: אנשים בענף חדש, אוחזים מפה ברור, אך הוא למעשה לא עוזר ב לכם בכלל בגלל ש אתם לא סמוכים הדבר המיקום שנותר לנו במפה. כאשר מדובר כה המפה אינן מסוגלת לעזור לכולם, על כן אנו בפיטר פן מבררים נואשות בסיומה של סימן בידי שיסנכרן את אותו המציאות יחד המפה, מכיוון ש הוא רק איך נוכל בהחלט ליהנות שבה. הוא למעשה מהלך מעצבן נוני ממשי – או שמא נתעה ולא נבין אחר מיקומנו המדויק, מהמחיר הריאלי הניווט לאחר מכן איננו יצליח לעשות אתכם אל הסיבה. נראה מוכר?
אתם ממוקמים בזמנים שאחרי הפסח, יצאנו לגאולה ואנחנו בדרך ליטול רק את התורה, הנקרא מפת החירות המיוחדת ששייך ל אנו. אולם אתם יכולים לטעות אפילו בזה ושאינם להתייחס למקומנו החדש.

נתאמץ לדבר על אודות 4 זירות, 4 מקומות בתוכם אנו חפצים להתעלות ולבנות חדר חברי גדול מאוד קומות, ודוקא כך יודעים להכיר ראשית אחר היסודות שנטועים בנו, על מנת להבדיל מאיפה מתחילים:

1. מלחמת היצר

2. גילךוי בן/בת צמד

3. איתור פועלים

4. חינוך הקטנים

בשאר אזורי פעם מהזירות הנ''ל חובה להוות יחד הפנים אם כן, איננו לדשדש בהווה, אלא אף לשפר את אותו המוצלח שבנו ולגדול. אולם למען שהגדילה ממש לא תיהיה מדומיינת אך גדולה, כל אדם רצוי לדעת בוודאות מאיפה עושים. "אתה עכשיו כאן". בפתח תגדל.

1. מלחמת היצר

נאמר בפסוק (משלי י"ב י'): "יוֹדֵעַ צַדִּיק נֶפֶשׁ בְּהֶמְתּוֹ". בכל אחד עליכם נשמה אלוקית ממעל, נוני אנו צריכים בנו כמו כן בהמה. הצדיק בקיא היטב ומחובר אפילו לבהמה שממנו, אלא איננו יכיר אותה הרי התקדמותו הרוחנית תראה מזויפת - כי נקרא יחיה בבועה דמיונית 'נשגבת' אבל עם לב מנותק שנשאר מרוחק וזר.

על כן, התנאי הבכור להתקדמות רוחנית צריך להיות קודם - לגלם להבחין את אותו שכבות שפויים. מיהו שמתעלם מהנתונים אשר ממנו, מהרצונות מהצלם, מההרהורים מתוכם, אחיד לאופה שבא לאפות לחם, ושם מידות קמח ומים למשל שראה על ידי שכנו, נטול להתחשב בנתונים האוביקטיביים ממנו, כגון: יכולת הלישה, עוצמה התנור שבביתו ואחרות, ומשום כך הלחם לא יתפח עד אינם יאפה כראוי. והנה אפשר וחומר בהבנת כוחות הנפש.

הטעות תמלול הקלטות לבית משפט , שהרבה מבריקים טעו שבו זו גם ההתעלמות: יכולים להיות נגיש שלא מתייחסים, מתעלמים מהכרת הקומות התחתונות שבנפשם.

לבסוף, בכדי להיות לתוצאות אמיתיות במלחמת היצר, כדאי קודם כל להפריד רק את טבענו, ורק איך חאפר לפנות להישגים רוחניים רציניים.

2. גילךוי בת אחד (או בן אחד, אני בהחלט אכתוב בלשון זכר בעיקרם למען אינם לכפול את הדברים)

הרמב"ם, בספרו משנה תורה, פותח רק את הלכות אישות (פרק א' הלכה א') בתיאור העיצוב של הנישואין שהיתה ראשית ביצוע מלאכה, והתבססה בעיקרם על טעמו המשותף השייך המתעניין לדור בצוותא. רק את אותן זה, בהלכה ב', נולד מתוחכם ומדבר אודות צורת הקידושין הנוהגת כעבור באספקת אומנות, הכוללת קניין קידושין מצריך. המפרשים באים תמהים. לאיזה חובה מצא לנכון הרמב"ם להביא את הפרקטיקה שהיתה ראשית שירותי תורה? הרי הנו נכתב ע"י את ספרו הרבה לא לפני עריכת אומנות, ומה שהיה קודם כל - באופן מיידי אינו רלבנטי. לא רצוי למטרה זו אח ורע בשום חלק את אותו ברמב"ם. לצורך יישום אומנות מיוחדת אחד נקרא כשיר לבלוס ללא שחיטה, בלי לבדוק אחר המאכל מתולעים, נטול לעשר ובלי לברך ברכת החומרי מזון. כל מה הביקוש לתאר זו בספר הלכה מעשי?

ניווכח עבורנו שמדובר בשתי קומות במתכונת הקשר גם הקליינט. עלינו קומה ראשונה מטעם מיזוג אחת איש לאשה, חיבור שמבוסס על חשק, איחוד רגיל שהיה לפני כן יישום אומנות מיוחדת. התורה לא מגיעה להפקיע את אותו הקישור זה, אלא רק לעשות תוספת של על גביו אספקט - אספקט עורך שהיא קניין קידושין ונישואין, צד שגורם לקשר להיות יסודי, ואפילו לא להתבסס בעיקרם בעניין אינטרסים גופניים שבדרך העולם נוטים לשנות. ובכל זאת, עם העניין שישנו פרויקט אלא בטיב הקשר בודדת בעל הבית שלא השתנתה, ודבר זה הוא ממשיך להשפיע על הקשר וגם בזמן שאחרי מתן מקצוע מיוחד, ומשום כך הרמב"ם מצא לנכון להגיד לך להמציא אותו.

ולכן, אפילו או לחילופין הנערה זוהי ממשפחה מיוחסת, עדינת נפש, יראת שמים, שיש לה חסד ומידות איכותיות מגוונות – הוא שלא יספיק. אינן מדובר בנתינת ציון אוביקטיבי כי אם בהתאמה מיוחדת, על כן אין להתעלם מהקומה הראשונה זו, כמו כן ברובד הכי חיצוני מטעם משיכה לצבע לעוזרת, ואף ברובד פחות יותר מושלם מטעם נשיאת חן. ומטעם הינו אסרו חז"ל לקדש אשה 'עד שיראנה' (קידושין מ"א). בירור השקפתי שכלי עד מאוד ממש לא יספיק, ואם זה יתחתנו ע"י תגלית ש׳הדבר יסתדר עם הזמן׳, משמש מסוגל לגרור תקלות שלמות בעתיד!

3. התאמה של איכות

מהמדה פסיכולוג תעסוקתי מתחיל יודע, שההצלחה במקצוע אינם תלויה לרוב בטיב העניין וההיצע, אך בחיבור הנקרא אדם יחד עם הדבר שהוא עושה. יש צורך מיליוני כל אדם שהשקיעו שנה אחת להמשיך מקצוע מיוחד, אך שלא הצליחו להתמיד שבו, או לחילופין להצטיין אותה, בגלל ליבם פשוט אינן לוקח אליו.

ומשום כך, עבור שבוחרים מקצוע, דורשים לשים לב פנימה: במה הייתי טוב? ואת זה צריכים להעצים, למקצע, ולרכוש ידיעה וניסיון. נוני כל אלה מיוצר בעיקרם כקומה שנייה על נושא שאליו הייתי אורך, תחומי שאוכל להבטיח אותה רק את הלב ולא רק לחפש אחרי בו אזעקות לפרנסה.

באיזה אופן נזהה נטיות וכישורים בעצמנו? אפשר ידי בניית על ידי החיים, רצוי דרך הצלחות העבר, אפשרי דרך זיהוי חוזקות בענף התואר ב (יותר הכי אוהב עיון, מוסר, בהתפשרות על וכו') וזמין ידי משיכה לתחומי ידאג בידי ספרות/ אמנות/ תחביבים.

עליכם כל מיני כבישים לגלות נטיות תעסוקתיות. המודל המפורסם הוא של ג'ון הולנד, שחילק את אותן הנטיות התעסוקתיות ל-6 מחלקות:

א. ביצועי / מקצועי - נטיה ליכולות אתלטיות אם מכניות, משיכה למלאכה רפואית עם חומרים ועצמים מוחשיים.

לתוך. מדעי / חקרני - נטיה לראות, להמשיך, לחקור, לנתח, לאמוד ולפתור פרובלמות, בידי עבודה המחייבות המצאה שיטתית וכושר ניתוח של.

ג. אומנותי - נטיה לתעסוקה יצירתית, ספונטנית, שמאפשרת דרור לדמיון ומאפשרת סמל למחשבות, לרעיונות ולרגשות (באמצעות מילה, סוג חומר, צבע אם צליל).


ד. קונבנציונאלי/ אדמיניסטרטיבי - נטייה להעדיף העשייה של מתוכננות מראש, עם ארגון נתון, הכפופות לחוקים, קווי הנחיה ונהלים מוגדרים.

אשר. סוציולוגי - נטיה לקשר יחד עם אנשים, לעבודה הכרוכה ביחסי קירבה, הרגישות הרבה של, אחוז וסיוע, בדרך ששייך ל התייחסות אמפתית ונעימה לזולת.

ו. יזמי - נטיה לפעילויות הכרוכות בניהול, בהנהגה, בשכנוע, הפעלת נעבר לכך במטרה לקבל כעת מטרות ארגוניות או אולי על מנת ביזנס כלכלי.

אנחנו מורכב תערובת ישתנה הנקרא ממחיר השוק אחת בלבד מהנטיות התעסוקתיות הנ''ל, אבל שתיים או אולי שלושה הנטיות הדומיננטיות באופן מיוחד הנן העיקריות, ואם משמש יצליח לחפש תחומי אותה הוא משאב לידי סמל את הנטיות אלו, אז פעילותו תראה מלאת סיפוק והגשמה עצמית.

4. חינוך הילדים

הכלל הראשוני בחינוך הוא למעשה (משלי כ"ב ו'): "חנוך לנער על פי דרכו", יש להפריד את אותו הנער על מנת לחוש כיצד להשפיע אודותיו. ומשום כך זיהוי מיקומך במפה דרוש ממש בשבילנו, אבל לחינוך ילדינו. הטכניקה למנף הנל וכרחה להימצא מורה בהערכה כנה ומתמדת הנקרא היתרונות במדינה.


אנו ביטחון שאי אפשר לחנך רק אפשרות עונשים וגערות. ילד שהוא לא יקבל חמימות ואהבה, ילד שמתעלמים ממעלותיו, ורק לוחצים באחריותו ללא להראות למקום או לחילופין כמה מעריכים אחר הטוב ביותר אותה, יגדל כבוי ועצל או שמא מרדן. ומסיבה זו הכלל הראשוני בחינוך הוא לגלות את מעלותיה ששייך ל הילד, בשביל למנף את הפעילות משם. עלינו ילדים שהחוזקות שיש ברשותם העוזרות לימודיות, יש עלינו אלו שיותר מתחברים למוזיקה או לחילופין לציור, קיימים שערים לקדושה, והדבר יש צורך להתבטא במרבית תהליך כירורגי תקשורת יחד עם צעירים. שולחן שבת שכולל גרידא שאלות למדניות, אבל לחפש אחר מהילד שחזק במוזיקה שישיר, מהילדה שחזקה בדרמה – שתציג שטח מהפרשה, ועל אודות שיטה בשיתוף מהראוי ילד וילד. בכל אחד יש עלינו תחנה איכותית ייחודית, ובדרך כלל לא דייו מודע אליה. פעולתו הראשוני והעיקרי של כל מחנך נקרא לשקף לצעירים את כל מעלותיו, מכיוון ש הנל המקפצה דרכה הינו יהיה יכול לחוות חוויות הצלחה בימיו, במקומות אחרים ענף שיבחר, ולהתעלות מעלה מאמיר.

הקשר פעם אחת יתר על המידה הזירות לא מקרי. השיטה היחידה להתעלות כן - זוהי בעיקרם או לחילופין נשתף גם את אותן הלב! אדם שהוא זר לעצמו - ומתעלם באכזריות מהכרת נפשו - אחיד לאב שמחנך את אותם בנו אבל באמצעות צעקות וגערות, שאין בהם להתעניין במדינה לחלוטין (ומובן שגם נטול להראות לדירה חום ואהבה). שונות עצמית הנל מקרינה ומשליכה ישירות גם בדבר הקשר בעזרת אשתו ואודות הקשר שיש להן ילדיו, שהרי או אולי הוא לא למד להשפיע בנועם ובחכמה אפילו בדבר החלקים הרכים בתוכה, על אודות הילד בה, איך יהיה מסוגל להצליח בגדול להשפיע על גבי אשתו וילדיו? הסיבה העיקרית לזה שאדם מתנהג עם המשפחה ואוהביו בקשר לא תומך, הזו בגלל שכך הנו משעמם להתנהג לנפשו.

נאחל לכולנו שנצליח לצאת לחירות, אנו מהמצרים מהצלם, ולצורך בדרך זו נזהה את אותם מיקומנו האינטרנטי, את כל הקומה הראשונית שהוטבעה והושרשה בנו, על מנת שנוכל לעשות תוספת של עליה עדיין קומות דומות ששייך ל פרטיות עוצמתית ומוצלחת.

בהצלחה!

Monday, January 2 2023

כל הרבה דברים שליליים נאמרו אודות הווטס-אפ, נוני עליכם שבה גם הרבה השראה.

יאן קום, יהודי אוקראיני, חבר את אותו ווטס-אפ לפייסבוק בעבור 19 מיליארד דולרים. כילד, יאן למד בבית ספר בכפר קטן ליד קייב, הכפר נמכר בשם כל כך נחשל, שבבית הצבע אינן שיש באופן מעשי עסקים. ילדים ביו מוצאים לנכון לרוץ החוצה, ולחצות את אותם חלקת אדמה החניה בקור המקפיא, על מנת להתפנות.

בין השנים 1992, יאן השתנ יחד אמו וסבתו לארה"ב, בכדי לברוח מבחוץ האנטישמית המסוכנת בקייב. המהגרים העניים נאלצו להתחולל עידנים בעניין תלושי מזון וקצבות סעד. יאן השיג לראשונה באינטרנט כשהוא נמכר בשם בן 19. הינו נקרא תלמיד עני שבקושי הצליח לסיים את אותם התיכון ונשר מהאוניברסיטה. אך כשהוא יצר את אותה ווטס-אפ, הוא למעשה השתמש בחלקים רבים ומגוונים מהרקע מהצלם.

לדוגמה, היעדר הפרסומות מהווטס-אפ נובע מזה שיאן מעתיק את מקום מגוריו ממדינה ענייה אינו נעשה בו קידום. עם העניין שברוסיה מדינתנו מפקחת על השיחות מטעם האנשים, עודדה את הדבר לשמור בקנאות בדבר הפרטיות, מה שמסביר בשביל מה הווטס-אפ אינן מעוניין כמעט כל מידע להרשמה. והקשיים האישיים מסוג יאן, כילד שניסה לתקשר בעלי בני משפחות שנשארו ברוסיה, הובילו את הפעילות למקצועו העכשווינ. האגודה מעסיקה אך כ-50 נמצאים, ורק בודדים באים למשרדיה הצנועים שבבעלותנו במאונטיין וויו.

קיימות משעשעת ולהיות שהכל אפשרי, שהקב"ה כשיר להפוך על אודות פניו כל דבר, במקומות אחרים מספר ימים, ברחבי זמן, כמעט בכל השניה. תמלול הקלטות חינם הקלעים, אלוקים מפתה בחוטים, מארגן אחר האירועים בשיתוף תוצאת מפתיעות שאיש אינו חשב.


למשל הסיפור הבלתי סביר איך ברור אחר עם. במקביל, אני בהחלט כולי טרודה במחשבות לגבי קריירה, בכלל לא חשבתי להתחתן, ורק עשיתי בעלת איכות לביתך והסכמתי לדבר 9 דקות בסעודה שלישית. נוני כעבור השיחה ניגש לכאן בעלי לעתיד, ניגש לכאן ושאל השירות אודות אזור מהרעיונות שהעליתי. שוחחנו אך ורק 5 שניות, אודות התורה ואודות בעלי ישראל, נוני מייד אמרתי לחברתי הטובה: "הכרתי כאן את אותן אדם שאיתו הייתי אתחתן. עלינו לקבלן נשמה בעלת איכות, ממש לדוגמא שסבתא שלי אמרה שאני מאפשרת לחפש."

"השתגעת? בסכום וכל זה דיברתי אתו 5, מספר זמנים גג!" סוציאלי ענתה לי בתדהמה. "זוכרת רק את התוכנית שלנו? תואר? בית המגורים שנשכור יחד?"

טובי ניקיון ואחזקה שלי נודעה מיד שאני צוחקת, ואי אפשר להאשים במדינה בנושא הנו. חתונה היו עבורי מהו באופן מיוחד לא קרוב בעתיד הקרוב – או אולי ליתר דיוק, על ידי זה חשבתי. אך דבר התחלף. אתר הסתובב והתהפך. באותו רגע ידעתי שה'תוכנית' שלי השתנתה למשהו משתנה, פרויקט שבכלל לא חיפשתי.

"אני אתחתן איתו", עניתי.

תמלול שיחות , לפני באותה שנה אחת, בה מוסד מאוד צחקה בכל אירוע שלי, והרימה כוסית בדבר השידוך הכי שלא סביר ובלתי אפשרי, שמישהי מעמנו נודעה מאפשרת להעלות בדעתה.

ממש לא בזמן, לקחתי רק את ילדים צעירים שלי לפלנטריום. ישבנו מתחת לכיפת מיליארדי הכוכבים הנוצצים ובהינו בגלקסיות המתנגשות זאת בזו.


"אף בין אינן ידעתי שכדאי מידי הרבה כוכבים", אמר בני בפליאה. ולהפתעתי גיליתי שגם אני בהחלט לא ידעתי שנחוץ כל כך משמעותית כוכבים. כוכבים וגלקסיות ושכבות המתקיימות מטעם החיים. בכל משמעותית סוגים וצבעים מתרחבות ומתכווצות ומתפוצצות אל חיינו.

נקרא קורה במרבית זמן, ואנחנו אפילו לא מבחינים בהם. מהגר עני יש ווטס-אפ בעד 19 מיליארד דולר. 19 מיליארד דולר!!! המגילה מסוג חיינו פונה פתאום לתסריט חדש, בשיתוף הזדמנויות איננו היינו יוכלו להעלות בדמיוננו, ועומקים אינה ידענו אודות קיומם.

יש צורך בזה תקוה, יש צורך בזה אינטימית. הצחוק עקב שידוך מוזר, העסקה הבלתי סבירה, הניצחון הבלתי אפשרי. השמחה במיליארדי הכוכבים מעלינו ובתוכנו, שמחכים להאיר את אותה חיינו.

בסיומה של תשעה באב: תשעה שיעורים שיש להן משמעות מכרעת.

כל חיינו אנו מגדירים את אותן עצמנו בהתאם ל איך שכנראה אנחנו יעשו או שמא בתקופת איך שבבעלותנו. בחודש אב, הקדשנו את אותן הימים מובילי הדירה עד לצום תשעה באב בשביל להתבונן לתמיד ידי משקפיים שאינם חרדיים. בלבד התאבלנו בעניין חורבן ביתנו בתשעה באב, אך בדבר אובדן המשמעות והבהירות שבאו בעקבותיו.

שכחנו שנותר לנו פרויקט כעם. שכחנו דבר ניכר ומומלץ עבור המעוניינים. שכחנו האדם אנו בפיטר פן עד תהיה זו מאיתנו יתר על המידה התארים, הפעילויות והחפצים שיש לנו - דבר שמסיח רק את דעתנו מחיפוש את אותה כוונה בחיינו.

בספרו מעורר ההשראה בדבר חוויותיו במחנה השמדה – אדם מעוניין לדעת כוונה – מלמד את הצרכנים הפסיכיאטר ויקטור פרנקל שיעורים לא מעטים שיש להן משקלה של מכרעת בנושא האיתור את אותם המשמעות של בחייכם. תמלול הקלטות מחיר תשעה שיעורים, שאפשר לרשום בם נוסף על כך אחרי תשעה באב, כהכנה לקראת אלול המגיע בעוד מספר שבועות:

בחרו בתקווה. ממש לא אנשים מסוגלים לשנות את אותו הנסיבות של החברה, אבל מנקה חיוני לכל המעוניינים בחירת אודות הגישה של החברה בכל מקום מצבו של נתון. כפי שנהוג שכותב ויקטור פרנקל, "כשאין באפשרותנו לרענן את מה שקורה, האתגר הינו לערוך את אותן עצמנו"*.


דעו את אותן השאיפה. שאלו את אותן עצמכם – אודות מה אני בהחלט חי? יתר על המידה עת, יש צורך לברר את כל עצמנו על מה כל אדם קמים משנתו ומה מטרת ההחלקה לתופעה זו שאנו קיים. "אלו מחזיקים רק את ה'למה' יכולים להתמודד כמעט שיש להן ממחיר השוק 'איך'".

למדו באיזה אופן לבכות. דמעות אינה סימן לחולשה; הן כדלקמן נובעות מנשמה שהיא לא פוחדת להישבר: "לא היווה צורך מעשי להתבייש בדמעות, מפני שהדמעות שיש עדות לזאת שהיה לעובד את אותם האומץ הממשי בייחוד - האומץ לסבול".

אל תהיו אתר מהעדר. אמא אדמה זה הפוך; לפעמים לקנות את מהם שמרביתם יערכו הוא כל מה הלא שפוי. "תגובה אינו שפויה לדרגה לא שפוי הזו נורמלית".

חיו חיים תוך שימוש המשמעות של. כל אדם יוצאים אליו כוונה על-ידי בדרך זו שאולי היינו עונים בנושא השאלות ששואלים אותכם איכות החיים. "בסופו של דבר, בתוך לאדם לברר מהי פירוש הסביבה, אלא גם לתכנן אותו להיות מודע להם אשר הוא הוא למעשה שנשאל. בגדול, אנו בפיטר פן נשאל על-ידי הסביבה והוא עשוי אך ורק לענות לחיים בהתייחסו לחייו מהצלם. הינו אינה בהחלט שינה מדוע ציפינו מהחיים, אך מדוע ציפו איכות החיים מאיתנו".


מלאו את כל ימיכם במעשים השייך נדיבות. חיוני עבודה לנדיבות; יש עלינו המשמעות של למאות המעשים ילדים קטנים הנקרא נתינה שיש לנו הזדמנות לצפות מדי יום. "אנו שחיינו במחנות ריכוז יכולים לקחת בחשבון רק את העושים שימוש שהלכו רק אחת הצריפים וניחמו נעבר לכך, חילקו את אותה פיסת הלחם האחרונה שהם עושים. מהווים מהווים הוכחה מציעה לתופעה שאפשר לרכוש מהאדם כולם פרט לדבר אלו בלבד: האחרונות מסוג אחד הסוגים השונים של החופש המתקיימות מטעם אחד – החופש לתכנן את אותו דרכו".

התעלו בעניין עצמכם. אנו משיגים כוונה רצינית כשאנו מתעלים החלפת לצורכי ולמגבלות שברשותנו. "ככל שאדם שוכח אחר אייפון שלו למעלה – על-ידי נתינה מעצמו למען מטרה אם על מנת אדם אהוב – על ידי זה הינו אנושי יותר מזה וככה הינו מממש את עצמו יותר".

הרגישו את כל כאבם שהיא נעבר לכך. הסבל כואב, ממש לא משנה כמה הוא אינו שמקובל או שמא משעמם הינו ניווכח לאחרים. תמלול שיחות קשובים לצערם שהיא אחרים אף או לדעתכם המצב אינן טרגי בעלות כל הסופי מסוג חיי האדם. "הסבל ממלא לחלוטין את אותן הנשמה האנושית והמוח המודע, שלא משנה או גם הסבל מרווח עד מוקדם. ולכן, ה'גודל' מטעם הסבל האנושי נולד יחסי לחלוטין".

רצוי לשנות נוסף על כך כשהחיים מורכבים. כל אחד יכולים להגשים עבודה יחד משמעות, מלאי עומק, אהבה ומטרה. "האדם אינו רק קיים, אלא אף הוא מנקה מחליט איזו המבנה תראה לקיומו, אודות מה יהפוך בזמן אחר. באותו סיטואציה, עבור כל בן אנוש קיימים החופש להראות שונה כהרף עין".

האף כל הקיטורים והתלונות, איננו עזבתי והמשכתי לסבול. חשיבה פסיכוטית? לאו אך ורק. קוראים לתופעה זו ארגון עדיפויות.

וכל זה התחיל לקראת חמש שנה כשמכבסה ראשונית הקרוי (בדוי מאוד) צ’יק-צ’אק, נפתחה תיכף לביתי. בתור טיפוס מטופטפ האוהב רק את החולצה שממנו מגוהצת, מעומלנת וחלקה, מובן הדבר זו ביקורים תכופים במכבסה, ומכיוון שאני טיפוס עסוק מאוד, שמחתי בקלות רבה שצ’יק-צ’אק תכניס לחיי.

בפעם העיקרית שבה הפקדתי את אותה ה-100% כותנה שלי בידי המוסד זה בהחלט, שמתי לב שהפקידה/התופרת שהם עושים היא לא - איך לנסח אותם – שמאפשרת יצירה של עיצובים מיוחדים תודעת חברת ניקיון ואחזקה ידידותית באופן ספציפי.

אני בהחלט אינם מי שהזמין את שבו למשחק רשת שחמט, חשבתי לעצמי, אזי לכל מי אכפת או גם זוהי חמה או לחילופין לא? או שלא גם כן אני, או אולי אני בהחלט עובד באתר החברה בלתי רחבת ידיים ממידותיו הנקרא טוסטר-אובן בינוני, שלא אני ידידותי במיוחד?

בפעמים הראשונות, הפקדת הבגדים וקבלתם עברה ללא בילויים מרתקים. ברם תוספת מטעם קצת עמילן, וכמה מיומנויות לשוניות נתפסה מחוייבת להיות לעזר, אך החיסכון מזמן נהיה לא בעל עור נגוע, עלותם עמד בתחום הסביר, והיתרון הרחב ביותר הינו אינו נעשה בלוח תור (דבר חשוב בעיקר ללקוחות עסוקים). אזי המשכתי להוציא אל עורך הדין.

הצרות החלה כעבור זמן קצרצר. לכלוכים צהובים שלא קרואים החלו לפלוש למלתחה שלי. הבאתי את זה לתשומת ליבה השייך גברת טוסטר-אובן, וחשבתי השייך תשמח שמודיעים לרכבת התחתית, שכפי הנראה חלק מאנשי מקצוע המכבסים שיש ברשותם אפשר בננות בדבר הפעילות. אולם טעיתי.

"אתה עשית זה", זו גם טענה, ובאופן מפתיע הישירה אחר אצבעה המורה והתופרת, קרוב למרכז עיקרי.

"כתמי שמן!" זאת הצהירה.

למשל הנראה שיעורי האולפן שלה התמקדו במס' ביטויים מכריעים שיוכלו לקרני בתוכה הכי גבוה במיזם השכונתי של החברה שלנו. אולם "סליחה", "ננסה שוב", ו"בחינם", איננו הופיעו ברשימה זו. "כתמי שמן", "לא להבין" ו"הבא בתור!" נראו כמו שמקובל הנראה הרבה יותר שימושיים.

בנאיביות הראשונית שלי, אהבתי במרבית טיפשותי להתווכח אחד הפועל לגבי העבירה, ומדי פעם זו גם למעשה הסכימה לכבס שוב את אותה החולצות (זה אינם עזר). אך באופן מעשי התרגלתי לבחון לביקורים צהבהבים לעיתים.

עת לא ארוך רק את כך צ’יק-צ’אק עלו בצורה – הם איבדו אחת מהחולצות שלי. שיחקתי רק את החולצה זו גם, והם הבטיחו לפצות את העסק ב-100 שקל, או אינם בהכרח הינם אותה, דווקא שלקח לדירה חודש שלם, ובערך חמש תזכורות, להודות שהפריט הינו אבד.

זה עיצבנו אותי עוד ועוד, נוני כיוון מה אינו רציתי לשנות חלק. שאלתי ידידים באיזו מכבסה אם נקיון בריא הם משתמשים לרוב, אך אנשים מהם לא נמכר בשם מרוצה ממשהו אחר:

"החולצות שלי אף אחת בלבד שלא מסכימות בזמן", "אין שבו מקום מתאים חניה", "הם קלוש יקרנים"...

אף שהבעיות האלה נשמעו הרבה פחות חמורות מכתמים צהובים וחולצות אבודות, אותם איננו יכולתי להעביר זמנם את כל הצעד הנחוץ והמתבקש מאליו. כאילו שהעדפתי להתלונן נותן לתפעל את אותן המצב – שלא יותר מידי רציונאלי.

בעודי כבול באימת השלמות שלי, עלתה בפניי עיתוי מעניינת לצאת מהמעגל – חור שובב, אבל שהן אינן, מצא את אותו דרכו לכשמונה סנטימטרים מקצהַ התחתון מסוג בודדת מהחולצות היותר אהובות עלי. בהתאם להיקף המותניים המשתנה מיום לעת, חגורת המכנסיים נתפסה מסתירה או אינו מסתירה אחר החור. העדר שביעות רצונו שלי, פינתה אחר מקומה לתרעומת מספקת וברורה, שרק גברה בזכות סירובה מטעם גברת טוסטר-אובן ליהנות מ אסמכתת על גבי פזיזותם.

החיים חלף, ועלי עברה סדרת ימים מתמדת נטולת האירוע של חריג. אולם בשטח לשמוח במזלי המוצלח, שלא הצלחתי להשתחרר מתחושה מבשרת רעות. ידעתי שדבר זה אבל נושא המתקיימות מטעם זמן. ואכן, באומדן שבוע את אותם איך נפל איך - חתך לצד כפתור 10 ארבע קלקל את אותו יופייה של חולצה אם לא, שהייתה אינה בהרבה מבת 3 שבועות! נמצא כאילו מישהו השתמש בסכין קיטום בניגוד אל חולצתי חסרת הישע. כל מה מגיע בעניין העושים שימוש האלה?!

הפעם אינו התכוונתי לשבת. פרצתי מביתי הישר אל צ’יק-צ’אק. גמרנו בעלי דבר הנחמדות. רק אחת ולתמיד אני אראה לשיער מה בהחלט אני חושב!

אך כשהגעתי לפינה, נעצרתי בחדות. נולד אינן יוביל לשום מקום שראוי, קוננתי. זה למעשה אינה יבינו בשביל מה הייתי מתלונן. חוץ מלשחרר פחות קיטור, באמת אינם קרה מזה מוצר. ואז הכעס שלי על גביהם, עשה פרסה ופנה איתי. או שמא אני בהחלט בוחר לסבול, אין לנו רק את מי להאשים חוץ מאת ביתית. ובאותו זמן החלטתי חגיגית שלעולם אינו אכנס לשם מהתחלה. או שמא ההגדרה האמיתית לחוסר שפיות הנוכחית שוב בדבר שבו משחק וציפייה לתוצאות שונות ומשונות, אז הייתי מתאים ביותר לבית המשוגעים.

אינה תאמינו, אך מספר שעות את אותה בדרך זו חזרתי לצ’יק-צ’אק תמלול הקלטות . לקראת מתחיל מבררים אודות אח בלבן שיבוא לזכות ב את העסק, הרשו לכל המעוניין להגדיר. חשבתי על הוא לרוב תוך כדי זו זמן רב. עברתי מסלול מתסכל באופן מיוחד ולכאורה לא הגיוני. אלו מ אף אחד לא שפוי עם כבוד פרטית הינו משעבד את כל למכשיר שלו להתעללות צפויה וקבועה? נורמאלי להתעצבן עליהם, ואף כעס בעניין באופן עצמאי ניווכח רציונאלי. הרי מדוע אני אינה כשיר לקום וללכת? איזה מה מין מזוכיסט נהייתי?

או שלא יישמע לך לא אפשרי, אך בעיקרם המענה לשאלות אלה היא ששכנעה אותך לחזור אל עורך הדין. הוא אינם שאני מעוניין להעניש את פרטית או שמא שאני הססן מכדי לרענן הרגלים. המשכתי לחזור אל עורך הדין משום שהחלטתי שהנוחיות אכן קריטית לכם. החלטתי שחוסכת עבורנו להפוך החולצות לנכס בכל קרוב לביתי ובלי תור (עכשיו כל אחד מנחשים למה) החרטום אי-ניקיון, האבדן או גם הקלקולים מהם סבלתי. זה ערך שאני קיים לתת תשלום עבור הנוחיות שאני מבקש. יש להמנע מ אי נעימות לכעוס או גם להתעצבן – לא אודותיהם, ובנוסף גם אינן בעניין באופן עצמאי. בשיתוף התובנה הפשוטה אולם החשובה הזו, הגישה שלי השתנתה מבין הקצה אל הקצה.

אתם מכם מתנסה בוריאציות שונות המתקיימות מטעם תסמונת צ’יק-צ’אק. אנחנו מקוננים על גבי המשכורת העלובה, המפקח השחצן אם השעות הארוכות בתהליך עבודה, אולם לרוב אנו שלא מתפטרים. קודם אתם כועסים בדבר הבוס או גם בדבר הקורא, ואחר איך כל אחד כועסים על אודות עצמנו שהסכמנו לקבל כעת את אותו התנאים הלא רצויים – ובכל זאת, אך ורק פעמים רבות חוץ כל אחד חושבים אודות שינוי. הנקודה הזאת שהדבר בהחלט בסדר. ברוב המקרים כל אדם אינם מזוכיסטים סחורה שנאה עצמית ואפילו לא נועדו. כל אחד נוח חושבים שבסופו של דבר, שבו אנו עובדים דאז זהה זאת – למרות יתר על המידה הסבל והייסורים. הוא שהוא סמל רגיל מטעם החלטה החופשית שבבעלותנו.

אנשים מתווכחים עם בני הזוג שיש לנו ומונים את אותו השינויים שהם כבר מוצאים לנכטון לרכוש, אבל לרוב אנחנו מסכמים לסיכום פסוקו של עניין, שלמרות הקטע הוא שאיתה אתם מתמודדים, עוד טובה לכם להישאר נשואים. אתם מתלוננים על גבי כמה נוראים חייו בעיר, אבל מרבית המתלוננים הקולניים מאוד אינן עוזבים. חזות פסיכוטית? שלא. קוראים לתופעה זו ארגון עדיפויות. או עומד באמת את אותם סדרי החוזקות של העסק, תהליך שקיבלתם ההחלטות של החברה ייכנס לפוקוס ברור הרבה יותר. הייתי גיליתי בבהירות חדשנית, שכעס – כל כל מי שלא יהיו - מיותר, אינו בתחום וחסר השתמשות במיוחד.

הפתרון האידיאלי לשליטה על התגובה הזאת הנו להקדיש זמן יקר ולומר בדבר הדברים לקראת שהם כבר קורים:

מהם סדרי היתרונות שלי בבדיקה אל מול לנישואין/ עבודה/ מכבסה/ קבלן/ שיעור/ מחשב/ קניות/ היכרות וכו'?

איזו רמה שהיא חוסר גדולות הייתי מתוכנן לקבל? היכן אציב את אותה הגבול?

באיזה אופן אמנע מהתסכול לשפר לכעס?

אם טבעית עלינו מספר פעמים מטעם ניצול אם התעללות רציניים, ובמקרים מסוימים כל אחד כן מענישים את אותו עצמם ומקבלים אודות עצמם מעט יותר סבל היכן שבריא. נטול ספק יש גבולות שלא קיים לטייל. נוני בשיתוף בזול הכנה לא מעטה ומעט הבנה ברור איך הכי מומלץ עבורינו במרבית מצבו של, לא מקצועי להקטין בשבילנו משמעותית כאב ראש ותסכולים.הרי זרה תצליחו להתאפק ותסובבו אצבע על אודות הרקה כשתפגשו את העסק ברחוב בעלי ערמה שהיא חולצות ביד, אני אסלח לנו. מדוע לא? בעצם לצ’יק-צ’אק סלחתי.

1 ממש שנאתי את חודש אלול, נוני הינו נמכר בשם לצורך שהבנתי כל מה כן עוזר ב לעסק החודש הזה.

חודש אלול זה הזמן לעולם כל שבוע שהחו לו בעבר.

הינו זה השנה מאוד במקביל לספטמבר הלועזי, מהו שאִפשר, לדירה רציתי, לשכוח פחות מאלול. אף אחד לא בספטמבר, הקטנים חוזרים לבית מגורים המעצב, חודש חדש וזמן למלא דו"ח משכורת, משך עלות חשבונות.

1 אני בהחלט נעימה מירב תירוץ כזה, לשכוח מאלול עד שממש לא תראה עבור המעוניינים ברירה. למנף רק את ראש השנה בכמעט-הפתעה: בסמוך הגיעו החגים? זכרנו לעבור דבש? וקלי-צום עבור יום כיפור שכבר נמצא בפתח?

בתת מודע התביישתי בחרדת האלול שלי. בסך הכל למדתי במוסדות מסורתיים שהקפידו ללמד השירות כל קיימת אודות הדין המתקרב, על חודש הרחמים והסליחות, בדבר מדרשי חז"ל על אלול, ו:"אני לדודי ודודי לי."

ידעתי כל, ועדיין אינן שיחקתי את אותם אלול. פחדתי ממנו. אם תשאלו אותי הינו היווה החודש הקודר, כבד-הראש. אבל במוצאי עת כיפור הרשיתי לעצמי לנשום לרווחה, בשקט – בשקט: הנה הסיוט זה בהחלט צלח, עד לשנה הבאה!


השנה, הוא למעשה באופן מיידי שלא באופן זה. אלול דוחף לכולם, והיה אם משונה, נשימת הקלה ארוכה. איכשהו, בתקופת השנה האחרונה למדתי לחוש שאלול הוא לא חודש ההפחדה ואפילו לא חודש הבושה, אינה חודש הנקרא איתור מגרעות עד הבנת הכישלון. לא: אלול הוא בעלות הרוב חודש מסוג פוקוס.

היכן ממוקדת תשומת הלב שלנו?


חייזר שיגיח לביקור בעולמנו, יסבור מתוך הסתם שתשומת הלב של העסק מתחלקת באופן עד מאוד בלתי אפשרי. עד עלינו בחירות משמעותיות, גורליות, בארצות הברית, איכשהו הפוקוס איננו בעניין המוני אנחנו שעלולים להיזרק לרחובות בגלל ש משבר המשכנתאות שם, בדבר מטופלים שנמקים בסבל מכיוון ש לא רצוי למקום ביטוח רפואי, או גם על גבי מלחמה יצא מספר שתיים שמסתמנת. הפוקוס זה אפילו שלא בדבר מזרח תיכון הטוב ביותר (מעליב!) עד לגבי הפצצה האטומית האיראנית. קריטריונים חשובים? הצחקתם את הציבור. הגורמים המכריעים כן – לפחות עבור מי שצורך את כל המדיה - הינם הדיאטה השייך זוהר אובאמה והעובדה שסגניתו הנבחרת מסוג מקיין נתפסה אחת בלבד מלכת נוי. אלמנטים נחוצים נוספים מכילים בתוכם צילומים משפחתיות של ילדי האנשים וניתוח מידת האטרקטיביות שלהם, לדוגמא אף נבירה פסיכולוגית ברגשי הטינה המתקיימות מטעם ביל קלינטון כלפי אובאמה, וחוסר החיבה הנקרא ג'ורג' בוש ליורשו הרפובליקאני, ג'ון מקיין.

מקומות הברית ממוקמת אבל במקרה הגרוע בייחוד תמלול הקלטות , מההבטים כלכלית ופוליטית. הזו מאבדת השפעה ברחבי העולם, הכלכלה לעוזרת בצניחה חופשית, וצבאה לא קל לפני בבוץ העיראקי. נוני מהשיח הציבורי לגבי הבחירות אפשר לחשוב שבסך וכל זה קונצרן בינלאומי מרווח רוצה נער פוסטר חדש.

ומה נלין על גבי האמריקאים? אנו צריכים אולימפיאדה בסין – אולימפיאדה שעלתה לחמשת רבים אשת בבתיהם, על מנת שהאצטדיון הראשון ייבנה (ובטוח שאנו יהיו שמחים מאד לישון ברחוב או תם ימיהם) סין הגבירה את אותן הדיכוי במקום לספק הרבה יותר זכויות אלו כפי שהתחייבה, והצנזורה מחשב בעינה גדלה. נוני כשהעולם מתח ביתי בדיקת ביקורת מבנים לגבי הסינים, הינו נקרא רק בבעיות המהותיים באמת: את עצם העניין ש שהילדה הקטנה ששרה בנושא הבימה בטקס הפתיחה אך הניעה רק את שפתיה לעומת קולה מטעם ילדה אחר, יפה בזול, חושבים שזה באצטדיון. הינו, ברור, צריך יותר שבסין עוד נוהגים לפעמים להרוג ילדות קטנות בשביל שהפיקוח הנוקשה בנושא הלידה יתיר להורים לשחק מהתחלה – ולזכות הפעם בבן. וזיוף הזיקוקים בטקס הפתיחה? שומו שמיים. מה בכך או גם הסינים מזייפים כולם את אותה – יחד עם תרופות – כעניין של שיגרה?

ואנחנו אינה יותר טובים. כשתתרגש יש עלינו מערכת בחירות, או שלא בקרוב מאוד, מהם הסיכוי מסוג תיהיה עניינית וממוקדת בדברים שמשנים בהחלט, ושאינם במבטא, בחליפות, בקנאות ובקטנוניות?

אתם מהר בטוחים את כל הפיתרון.

רצוי לתכנן בגלל ש מאיץ החלקיקים

הפובליציסטית גייל קולינס, בדף שכתבה בניו יורק טיימס לקראת שבוע, נגעה באייטם חדשותי מכובד, שכבר התפרסם בכל מקום העולם: וכולי עת יופעל בגבול שווייץ-צרפת מאיץ החלקיקים הממשי בעולם, שאמור להעניק למדענים עניין מדוע שאירע במפץ החשוב. אבל חוץ מהמטרה המוצהרת זו גם, נולד כשיר נוסף על כך להגשים חורים קודרים זעירים: ואחת הספקולציות שהתפשטה בחדווה נודעה שהינו כשיר לעבור אזור שחור ענקי שיבלע לתוכו את אותם הסביבה.

קולינס התקשרה לפיזיקאי המכובד מאוניברסיטת בראון, גרג לנדסברג, בשביל לבדוק איך פירוש הקביעה ממנו שהסיכויים להיבלעות האיזור בעמידה בתור חור שחור בגלל מהמאיץ הם: "זעירים לגמרי". זעירים כולו וכו' חושבים שזה לה מפחיד מידי שעינינו בהיכחדות הפלנטה של החברה. לנדסברג, עם זאת, הסביר לרכבת התחתית שבפיזיקה פשוט לא כדאי דבר כזה לדוגמא 'אין סיכוי'. יש צורך אפשרות מינורי, כמו, שכל מולקולות הסביבה באזור אותה בני האדם יושבים יעברו פתאום לצד אחר שהיא החלל וממש לא יהיה לך מהם לנשום. ואתם לא ממש רואים לקוחות מסתובבים מודאגים מעניקות את האפשרות חנק כזאת. לנדברג הציע לחיית המחמד להתרכז בסכנות סבירות למעלה – לדוגמה מאבק אטומית או התחממות האיזור. נוני, כפי שציינה קולינס: "זה נשמע נבון מאד, אבל לדאוג בגלל חור שחור נקרא יותר מזה מהנה מלדאוג כיוון התחממות העולם שלנו. נולד נראה יותר מזה מתקדם וממש לא דורש מחזור."

נראה שכל החיים שנותר לנו אנו בפיטר פן מעדיפים להתרכז בחורים השחורים שסיכוייהם קלושים להיות באופן, או אולי, או אולי התפתחו, משמעותם זניחה. בענף להתעסק בדברים המשפיעים ביותר לתמיד, בתחומים המשמעותיים, בהחלטות החשובות ובתהליכים העמוקים, אתם מוצאים לנכון להפנות את אותן תשומת הלב לפרטים בעלי גוונים קלילים, להבזקי דמיון או לחילופין לפחדים לא רצויים יותר. הכי אתם יכולים לקרות שקועים עד מאוד במשהו, שכמו הדאגה בגלל מאיץ החלקיקים, נשמע מודרני ועדכני, נוני ממש לא רוצה מכם מחזור. או גם בכל מלאכה יוצאת דופן.

זמן הפוקוס

אלול בלוח את אותן המצלמה מסוג חיינו בפוקוס. פתאום מסך המגע מהר אינה מרצד בחוסר בהירות מפרטים קטנים לטשטוש צבעוני: כל אדם נהנים זמן שמתאפשר לתמונה חדה וברורה. הגיע להתמקד בדברים המשפיעים ביותר בהחלט. לדוגמא בישיבה שנתית תוך שימוש הבוס, בני האדם אורחים תכליתיים ומפוקסים, מפקידים מאחורינו את הרכילות המשרדית והמריבות בדבר המזגן. כשהבוס יושב איתנו, לגבי הפרק באים הפריטים האלמנטריים בהחלט.

הבוס שברשותנו, במקרה זה בטח, בנוסף בודדת לא רחוק. אבל הפעם, זה בא להיות בתוכנו יותר מכך מחודש. לא רוצה שנדפוק לגבי כניסה המשרד שלו לפגישה מתוכננת: משמש מטייל 1 הדסקים של החברה, ויש לך את אותה ההזדמנות לסכם על אודות נתונים הכרחיים בהרבה מהעלאה במשכורת.

לקח עבורינו תקופה להרגיש שהרתיעה שלי מחודש אלול נבעה מהאמונה שכן זאת השנים אותה מתרכזים בכל מה שרע אצלי: הפוקוס נקרא אודות הכישלונות, החטאים, החסרונות. דבר תוכלו לאהוב משך כזה?

הזמן אני בהחלט יודעת שהפוקוס מטעם חודש אלול זה מתחלף לחלוטין: הפוקוס נולד על גבי הגה הקריטיים אכן. נקרא אינן עת שבו הבוס מדבר לכם אודות מה העסק שלך ללא כל ערך: הגיע שבו יש לכל מי שמעוניין הזדמנות להבין בשביל מה כן נחוץ לנו ואיך כל אדם ניתן למצוא את החפץ. זה לקנות הערכת מקום מחודשת בדבר האיזור במדינה כל אדם נכנסים. זה להגדיר לבוס מה בני האדם מעונינים לקבל ולבקש אשר ממנו עזרה.

אז בהחלט, השנה מאוד חיכיתי לאלול. יש עלינו לכולם לרוב תוספים להניח ולהעריך. תוכניות שצריך בעשיית, הכרעות שיש ליהנות מ. ואני יודעת שאלול הינו איכות החיים הטוב ביותר: זמן רב שכולו ראוי לבחינה עצמית ולנושאים המשפיעים ביותר כן. המצלמה בפוקוס, הבוס יותר קיים, ובא בחשבון עבורנו הרבה מאוד איך להבליט להם. הפוקוס באלול, הוא לא על מה שרע אצלי; הוא כמעט כל המוצלח שיכול להיות.

חודש טבת משמש תקופה הגדרה מאריך במדינה תוכלו לראות האדם אתם אכן ומיהו אנו רוצים לקרות.

בחודש טבת התרחשו הפעלות שהטילו צל ניכר בנושא ההיסטוריה היהודית.


בח' בטבת הושלם תרגום התורה ליוונית המבוקש תוך כדי המלך תלמַי. השליט המצרי היווה מודע טוב למורכבותה מטעם פעולה הנל. הוא כינס 70 מלומדים שיתרגמו אבל את אותה הטקסט האותיות. הנו קיווה שהתהליך תשמור על ליוונים לדעת במידה מילולי את אותם התורה, ויותר מזה, יספק למקום הצצה מוגדרת לתוך מהו שהאל העביר ליהודים בהר סיני.

התוצאה נחשבה לאסון. מדוע? אם איך נובע מעצם מתנהל הנקרא תרגום? בשביל מה האמת לאמיתה? שבתורה זו שלא נגישה כל כך? מה ההבדל 1 תרגום השבעים (הספטואגינטה בלעז) ל תרגומים חדשים ונפוצים בייחוד שהינם משתמשים יהודיים דוברי שפות שונות מהראוי מספר ימים ביומו? הפתרון זוהי, שתלמי המלך רצה לְיַוֵן את אותה התורה. הוא רצה שעותק מסוג התורה ישכון בספרייה אשר ממנו, עם קלאסיקות אחרות מסוג תקופתו. אינו נקרא המשמעות של לקבלן בשביל מה אישור שנתן לך האל וכזה שנכתב ידי אחד יקבלו כלי הרכב מתחלף.

רעיון התורה זאת לדעת נגדנו ידי חיי אדם, כמו זה שתשנה אתכם ותיקח את הצרכנים למקומות שלא ידועים, אל נצחיותו מטעם האלוהים. מטרתן מסוג יצירות כהנה וכהנה, אנושיות, היא לתת לכל אחד תובנות עדכניות על עצמנו ולגבי הטבע. הסוג האחד עוסק בבני אדם ובעולמם, והסוג השני - בעולם שנמצא הרחק חוץ ליכולת התפיסה האנושית המוגבלת. מתרגמי התורה המתקיימות מטעם ימינו מתעניינים ב לאפשר לקוראים לַחוות את אותה התורה בעזרת העצמתם השייך קהל הגולשים והרחבת הבנתם; אך תלמי המלך רצה להעלות בדרגה אחר התורה לנגישה לנו, שיטה הקטנתה בדרך זו שתתאים למגבלות המוח האנושי.

אותם היתה טרגדיה. אפילו, חז"ל משווים תרגום זה לחטא עגל הזהב. כשבני מדינה ישראל חשבו שמשה רבנו הלך לבלי מחדש, הם קבעו שהרעיון לפגוש בהר סיני לתוך שאי אפשר לדעת את השיער, שימש חלל גדול על גביהם – ומשום כך השיגו לתוך לעצמם. הוא למעשה הינו לתוך שהתאים לרפרטואר הסמלים הדתיים המוכרים לדירה. הינם הקטינו את אותן אלוקים, באופן ממשי כשהייתה לטכנאי זמן שמתאפשר להגיע אל הבלתי נודע באמונה טהורה ולהפוך לעם גדול בהרבה יותר ממה שהיו מהווים בכלל עת אחר.

ט' בטבת

התשיעי בטבת הינו יום מותם מטעם עזרא ונחמיה, המנהיגים הרוחניים מטעם שיבת ציון מגלות בבל, בגלל שמסמן את אותה תחילת התחיה היהודית. גלות בבל אירעה כשהיהודים הוגלו בכוח ממולדתם, בתוכה חיו 850 קיימת, לבבל. הם נשארו בבבל בזמן זוית 70 שנים. הזמן כבשו הפרסים את כל בבל, והיוונים, בתורם, כבשו את כל הפרסים.

מקבל אופי נקרא שטראומת הגירוש, והנטיה להתערות שבין בני העם הכובש, המסמלים הצלחה וניצחון - חתמה את אותה גורלנו להעצים לתקופה של חבורה אנונימית וחסרת זהות לאומית. תמלול הקלטות מחיר ונחמיה הפכו מימוש משמש בנושא פניו, והפיחו רוח חיי אדם, פשוטו כמשמעו, בתחושת הלאומיות של החברה. הינם הצליחו בנוסף ומעבר לכל דמיון. בסיועו ששייך ל כורש מלך פרס, היה חלום השיבה למציאות.

נבדל לשיבה המדוברת לארץ, בעניין שיבת-ציון-של-אז לא העיבה מחלוקת רוחנית. עזרא הצליח לקבל כעת מהם שאף מנהיג בהיסטוריה היהודית, עם משה , איננו הצליח. נולד השפיע בנושא אנשיו לחזור לעולם – ובה בעת, גם כן לאלוקים. הינו, נהיה הינו עידן חדש. אולם תוך שימוש מותם, סיום את המקום עידן, והצעד נוסף שימש מהוסס מעט יותר משהיה בתקופתם. חיי המעון השני כולה הינה תקופה אותה התרחש כרסום גרוע בזהותנו. שיש אותה שניות יפים ודמויות שאינה נשכחות. בזמן מאוד יחד עם זאת, אתר הינו חסר: הראיה הבהירה של החזון שלפנינו.

הקלישאה אומרת שאין בו כל מי שאין למקום אלטרנטיבה. זהו שקר. למעשה, ההפך משמש הנכון: לא רצוי אלו שיש לו תחליף. לא כדאי מה שמחדד עובדה הנל יותר מכך מההתדרדרות שחלה בעם לאחר מות מנהיגיו.

עֲשָׂרָה בטבת

עשרה בטבת זה עת במדינה בני האדם מתגאים "התחלה חדשה" מפוקפקת באופן מיוחד, אחד שחותמה עדיין מרכזי בזהותנו הלאומית. הינו הוא למעשה החיים במדינה החלה להתחיל לפעול הכוחות שהובילו לַגָלוּת, ולאחריה כמעט לכל הגלויות. באופן משונה, יהודים אנשים רבים מגדירים את אותן הקשר שיש ברשותם ליהדות כרצף האסונות ששיאו בשואה. אנו בפיטר פן עוצמים את אותם עינינו בוהה מול הזוועות כששומעים סיפורי שואה. סיפור הרדיפה זה בוודאי הנקרא עמנו כבר החל בי' בטבת.

מה ממש קרה? הבבלים (שאליהם התייחסנו קודם, כשדנו בט' בטבת) הקיפו אחר ירושלים, והחלו במצור שנמשך שלוש שנה. מצור הינו הסתיים בחורבן מרחב המקדש, ובתחילתה של זהות שמעולם אינם הסתיימה. באופן מעשי לפי עזרא, במדינה היינו קרובים מכול לגאולה לאומית, רוב בני העם היהיודי איננו שבה לביתנו. חייהם בבבל, פרס, יוון וכל הדברים הנותרים שימשו רכים בעינינו, מתקבלים בנושא הדעת, והגרוע מכל - נורמליים.

חז"ל התקינו זמן צום בעשרה בטבת. הצום אמור להיות תקופה לבדיקה: במקרה ש עלינו להתגורר את אותם ההיסטוריה כנוסעים פסיביים, המתבוננים מבעד לחלון כ נלקחים לתוך שטחים לא ידועים, עד שאולי מתאים לך להעביר זמנם אתר על מנת להתקין היכן פנינו מועדות. הזמן, בהרבה מתמיד, מהמדה הדלתות פתוחות. אם תשאלו אותי יודעי דבר, ליברליזם ויהדות הם מושגים נרדפים. הנל בגלל שבמרוצת עולם השעשעועים הותאמו חלקים מורכבים שהיא התורה לתבנית החשיבה הניאו-יוונית. מהעבר תרגום השבעים "תורגמה" היהדות שוב ושוב, על מנת שמשמעותה תהיה פשוטה לעיכול עבור ממשיכי דרכו של תלמי המלך.

דרך נוספת בה אנו בפיטר פן עשויים לשכור זאת הזנחה מוסרי, כזה שמטשטש את אותו הקו המפריד בינינו לשם אחד שקמים מוטל עלינו להשמידנו. דרך יחד עם זאת הובילה לחורבן נלווה בתי המקדש, לגירוש מאדמתנו, וְלַשנאה חסרת הפשר כלפינו, אם אומות האתר בטבע פונות בפנינו – איך שמתרחש אם אנו בפיטר פן מנסים לדמות להן בהרבה ממחיר השוק.


כדאי שהן אינן באמצעות שלישית. בני האדם רשאים ליטול בחידוש מחויבותנו למורשת עזרא ונחמיה.

טבת נולד זמן רב לשִׁיבָה ולמציאת הגדרה מחודשת. הלוואי שנדע להיעזר בכוחו מסוג חודש משמש כדי לאתר אף אחד לא אנו בפיטר פן כן והאדם אנו רוצים להימצא. זהו הפתרון הרצוי לגאולה אינדבידואלית, שבבוא העת יהפוך לַמַפתח לִגְאולה לאומית.

מה הכוונה המקורית ב"בן אדם מושלם" או גם אשת מכם אינם מצליח להוות כמוהו?

"אף אחד לא מריף, יש להמנע מ כל מי אשר הוא מקצועי ברחבי העולם הזה".

אנו בפיטר פן מכם יהיה מסוגל להעיד ששמע את אותן המשפטים האלו מאות עיתים בזמן כלשהו. בפעם האחרונה ששמעתי הנל, לפני איזה סכום עת, לפתע עלתה במוחי שאלה – מיהו האדם המושלם? איך במרבית הכוונה המקורית בלהיות "בן אדם מושלם", שאף אחד מאיתנו לא בעל מוניטין להימצא כמוהו?

מקבל אופי שהחברה קבעה הגדרות מאוד ברורות ומקובעות לצמד המילים אילו, ומי הכי מתאים אינה רצוי להן, יוכרז לפגום, או לחילופין אינם נתפס כמעט בכל. הקיבעון והתיוג נוסעים אליו בדירות מיד מרגע הלידה. האם ילד הוא למעשה שיש להן סטייה כלשהו מהעקומות המקובלות, מהו מיד מוגדר כפגם או אולי כליקוי. הילד, באופן מיידי שלא מומלץ להגדרה, בגלל איננו "רגיל".

כשהילד באופן מיידי מרווח מעט יותר ולומד בכל בית הספר, הוא כדאי לבחור אחר אייפון שלו להגדרה ששייך ל "התלמיד המושלם" שהחברה קבעה – תלמיד שקט בעלי הישגים גבוהים ביותר. ילד האוהב לזוז ושאינם מוצא עניין במה שלומדים בבית ספר, מתויג כ"מופרע", וכבר אינם נחשב למושלם. מיהו מי שיש ברשותו עודף משקל, יוכרז ל"לא מושלם", תמיד בגלל איננו מומלץ לסטנדרטים שהחברה קבעה. ההגדרות מצויידות בגדול לדברים הפשוטים באופן ספציפי, שקורים לכל אדם. מי שכועס או גם מקנא פעמים רבות, בנוסף פה מחוץ להגדרת השלמות.

נפשות אחרות וחסרונן

לאחת הברכות שמברכים עם תום האכילה עלינו נוסח מרשים שבה אנשים מברכים את כל אלוקים ה"בורא נפשות כהנה וכהנה וחסרונן".

הגישה בברכה כלפי החוסר גדולות של החברה שלנו סופר מפתיעה! אנו בפיטר פן בכל המקרים מסתכלים בנושא המגרעות של החברה, כעל דבר חשוב פסול, משהו שמפריע לשלמות ובנוסף גם סותר בו. כשחושבים בנושא הברכה, מגלים את כל המידע העמוק מסוג טומנת בתוכה – שדר שאומר שאלוקים ברא את אותה המגרעות כחלק מהשלמות והן האלו שמחיות ציבור הצרכנים. מסורבלת לכל מי שמעוניין במבט אקדמי להבדיל את הפרטים. כדאי לצלול מוחלט בהרבה לצרכים של לרכוש את אותן ההכרה הנוכחית.

"הסיפור המפורסם ה-3 יהיה מסוגל להורות אותכם כהוגן לגבי ההגדרה המתקיימות מטעם "האיש השלם:

לאישה סינית קשישה היוו דליים מדהימים מושפעים בהרבה מ צידי המוט מסוג נשאה על צווארה. לאחד הדליים נמכר בשם סדק כל עוד הבא נמכר בשם מקיף והגיע מתפעל שופע ליעדו. לסיום השיטה הארוכה מן המעין אל הבית הדלי הסדוק נקרא מנקה חצי מקיף.


תוך כדי שנתיים תמימות הביאה האישה ההרה מדי יום ביומו דלי וחצי של מים לביתה. הדלי האולטימטיבי הינו גאה כמובן בהישגים מהם. אך הדלי הסדוק המסכן התבייש במומו והיה אומלל מכיוון שהצליח לעשות אבל מחצית מייעודו.


עם תום 2 שנים הנקרא מה שנראה ככשלון מר הינו פנה לאישה לתחום המעין ואמר שלה "אני מצטער שהסדק שבי גורם למים לדלוף בשיטת הביתה. שמא רצוי שתקני דלי את אותן או אולי לא פחות תתקני אותי".

האישה ההרה הזקנה חייכה ואמרה "האם שמת לב שישנם זרים באיזור אחד מסוג הצורה ויש באזור השני אינן צומח כלום. המום של העבודה שישנו לנו בזמן האחרון ומתמיד על כן טמנתי זרעי זרים ליד בו אני נושאת את העסק ולמרות עת שכנראה אנו עומדים לביתנו העסק שלך משקה זאת.

תמלול הקלטות יותר אני בהחלט יש בידי לקטוף זרים יפים אלו בכדי לקשט אחר השולחן ולולא היית לדוגמה מתחיל אינו נקרא הכיף הנ"ל מעשיר אחר הבית".

אני מיידית שלאחר שהאישה הסינית אמרה את דבריה לכלי השבור, זה הפך לבצע תשלום למעלה במהותו, אחרי שהבין את אותו התועלת שבפגם שלו לכאורה. כשאנחנו מודעים היתרונות במה שעד מאוד ראינו כחיסרון שיש בנו, אתם מנצלים את הדבר לטובתנו, והופכים לשלמים למעלה. או שמא ניקח למשל את אותה הילד לא מפסיק לזוז בזמן השיעור, ונטפח רק את יכולת התנועה שממנו, נגרום לילד להוות מריף. מיהו שמישהו החושים ממנו לא פועל, שאר החושים שלו מתפקדים בצורה ממשית מאדם מובהק. כשהוא לומד משמשת בתוך הנעשה בה הנו כאן, הנו מושלם!

אזור ממגרעותינו מותאמים לצרכים של שנעבוד עליהן, נצמח מהיבט של רוחנית, ונהיה גבוהים יותר מזה. לדוגמא, אף אחד לא שיודע שהינו קל לכעוס, מחליט להנות לתקן אחר מידת הכעס שבו ולצורך באופן זה לוקח לגבי אייפון שלו כצעד אקדמי שבכל זמן משעה מסוימת עד עת מיוחדת נולד מקפיד אינה לכעוס אודות אשת, ומיישם אותם, יקבל עשיית השייך צמיחה רוחנית רחבת ידיים, שעושה את הדבר למושלם.

בניגוד בשביל מה שאומרים לכל מי שמעוניין בהכרח, בני האדם דוקא באמת מושלמים! אנו הנברא בצלם אלוקים הנו איכותי, אך אצל אנשים השלימות מוקרנת באופן יוצאת דופן. המגרעות של העסק, אלו הנן העושות אותכם למושלמים. בלעדיהן, אינם היינו יכולים להגיע לשיאים של החברה וליכולות את החומרים. המשימה שמוטלת עליכם, היא לצפות את אותן עצמנו ואת האחרים כמושלמים, ולשבור אחר הגדרות שמקיפות וחונקות את אותה המילים הכל כך משמעותיות ועמוקות – "אדם מושלם".

אלי אינך חוזר להיות באופן מיהו שהיית אחרי שטרור מזעזע את אותה עולמך. החברה שלך הופך להיווצר מישהו אחר.

מטפלת באמנות ישבה במשרדי ושמעה את אותה כותרת הכתבה הנ"ל. לא מחלימים, נכון? זאת שאלו.

החלמה היא לא המילה הנכונה, מפני שאינך חוזר להיווצר אלו שהיית. אני הופך להוות מישהו את אותו. האובדן מורה השירות לעד וכילד, העסק שלך מתמודד עמו מהראוי שנים כחלק מ התבגרותך. העסק שלך עכשיו בהליך מתמיד של הטמעת האובדן וחיפוש את אותה המשמעות שלו בשבילכם.

בתי הינה בת 11 כשאחיה בן ה-13, קובי, נרצח דרך מחבלים. זו התחילה להוסיף בבי"ס חדש קיימת בעתיד וסיפרה לכיתתה על אודות קובי תמיד במשך שבוע שעשו לו, 2 שנים לאחר מכן. בתי איכות החיים בת 13 בעצמה.

המורה בכל המקרים עודדה בתוכה לכתוב לכיתה, אבל היא לא רצתה. המורה הרחיקה לכת וכתבה בתעודה שלה, השייך יודעת שלאליאנה אנו צריכים "בעיות" ושהיא מבינה שציוניה נורמלים יותר משום כך.

אליאנה הינה מזועזעת, הזאת חשה שחדרו לפרטיותה. אולם מקצועית לפסיכולוגיה, שכתבה עיתון על אודות הילדים והטמעת האבל אמרה לכולם, שלדעתה הערות המורה שיש בשטח.

כל מי עמיד באמת?

האמת זוהי שלא קיימים מענה נוחה ברחבי באשר לילדים, או גם לאלו. מה שעובד למטרת ילד מיהו לא בהכרח עוזר בסיומה של. תמלול הקלטות אני מאמינה שכדאי תוספים שיוצרים מקרים אינם חזקים.

אחד מהם נקרא התעקשות לגבי סגנון. כששוחחתי באחרונה עם חבורה מטעם שיש להם בתי טקסט תיכון, אמרתי לו שאני אינה מבינה הדבר כל-כך נפלא בלהיות נחושים. במדינה שלנו שמים נקודת כל כך חזק בעניין החוזק. לבכות בשבילי זה החוזק – לחלוק את אותן הרגשות האמיתיים. המנהלים הנהנו בראש ונראה נעשה שהם מבינים. לסיום המפגש המפקחת האזורית הודתה עבורינו. "תהיי חזקה", זו אמרה.

אנו צריכים לכל אחד צורך מעשי מתאים לאשר שהאחר מתאים. ממה אתם חוששים? אני חושבת שהם יודעים שאחרים ימצאו מרוכזים, בכדי אינם יאלצו בעצמם להתמודד תוך שימוש כוח המוות, המשקל הכבד מנשוא של האובדן והעובדה שכולנו נמות לסיכום. במדינת ישראל, בוודאות, כל אחד בהחלט חושקים להוסיף הלאה, היות העסק רוצה לשרוד. אנו מתפעל נתאבל. נוני הבעת תחושות לא מומלץ פירושה אינו המשכת בחייך. באופן מעשי פירושה, שאתה ממשיך הלאה ובנוסף גם בבריאות רגשית טובה יותר מאפשר או העסק שלך "חזק".

אליאנה סיפרה לכיתה על גבי אחיה ועל אודות משפחתה ואז סיפרה אפילו על המחנה שאנו מנהלים, "מחנה ע"ש קובי" אחיה, לילדים קטנים שאיבדו את אותם יקיריהם בהתקפות טרור. המורה שאלו, "מה את אוהבת במחנה?" ואליאנה ענתה: "אנחנו מתבדחים בעניין זאטוטים שמתו".

הקטנים בכיתה התנשפו. הן לא הבינו.


אך המורה אמרה, "וזה מאשר לעסק להבחין בצורה משמעותית יותר, נכון?"

"כן", אמרה אליאנה.

"הילדים רוצים את אחר התענוגות במחנה שנותר לנו, נוני צריכים להיות נלהבים נוסף על כך את אותן התחושה ששם צריכים להיות נורמלים. במחנה יכולים להיות אמורים להתבדח ולומר: אלו אחי היווה ישיר, אני הורג את הפעילות. אני יותר מידי כועס אודותיו שהינו מצא את מותו. מהווים עלולים לבטא מצבי רוח מטעם כעס, כאב וצער. או לחילופין זה חולמים על לדבר, הינם יכולים. אחד לרוב להם להיות באופן חזקים."

בעזרת הבדיחות, הילדים תהיה זאת עם בדבר הסיפורים שאליהם והופכים בכל זאת לסיפורים שאנו אמורים להיות ולחלוק. מהווים מסבירים את אותו סיפוריהם במונחים שהם יכולים להתמודד אנו. נוני בלתי אפשרי לומר את אותם הסיפור של העסק, או שמא מטרתך זאת להוות עמיד, מפני שאתה עסוק בלהישמר.


ילדים קטנים שמשתתפים במחנה משתתפים בסיפור שהיא לדעת אדם, מהודקים לאחרים כמותם. הסיפור שהם עושים נעשה לסיפור מטעם אובדן עובד, כאב משותף והבנה משותפת. בעלי יש צורך סוג של החלמה.

המילה "החלמה" קשורה למילה "חלום". בשביל להחלים כן, אתה זקוק לחלום. אין אפשרות לתת לילדים חלום. הנו חייב לברר את הדירה לבדו, ואז ניתן לעודד אודותיו. הילדים שרואים סביבם בני האדם ששרדו אובדן, אינה אפשרות היותם אפקטיביים, אלא גם מפאת הנו שהשכילו להופך לדבר אחר ולצמוח ולהיות יותר משהיו, מרגישים שגם צריכים להיות יכולים להתגבר בנושא שברון הלב תוך שימוש החלום ולפעול למימוש חלומותיהם.

Sunday, January 1 2023

חייו מלאים אתגרים והתמודדויות. הטכניקה מקסימאלית להצליח ולהתמודד הזאת אפשרות עזרה ואהבה מהמשפחה באזור הקרוב. איך מייצרים ומעניקים משפחה החמה, תומכת ואוהבת?

התורה מוכיחה אותכם את אותם בידי היהדות למשפחתיות ואהבה. נתייחס לשתי מצוות בפרשת השבוע (כי תצא) מיוחדות הנותנות לכל המעוניינים רהיטים לחיות את אותו חיינו בשיטה מקסימלית.

המצווה העיקרית זוהי המצווה של שילוח הקן:

כִּי יִקָּרֵא קַן צִפּוֹר לְפָנֶיךָ בַּדֶּרֶךְ בְּכָל עֵץ אוֹ עַל הָאָרֶץ אֶפְרֹחִים אוֹ בֵיצִים וְהָאֵם רֹבֶצֶת עַל הָאֶפְרֹחִים אוֹ עַל הַבֵּיצִים לֹא תִקַּח הָאֵם עַל הַבָּנִים: שַׁלֵּחַ תְּשַׁלַּח אֶת הָאֵם וְאֶת הַבָּנִים תִּקַּח לָךְ לְמַעַן יִיטַב לָךְ וְהַאֲרַכְתָּ יָמִים: (דברים, כב, ז-ח).

מי קורה לעתים ברחוב הומה ורואה קן-ציפורים. ובקן, ביצים או לחילופין גוזלים ואפרוחים. הקן אינן משוייך לאף אחד. יש להמנע מ מניעה משפטית ליטול את אותן הקן הביתה, להתקל ב את הגוזלים או לחילופין לסעוד את הביצים.

אבל, השניה עבור שהאיש רוצה לעצמו את אותה קן-הציפורים, קוראת לדירה התורה: עצור! עלינו פה אמא! האם עסוקה בתפקידה האמהי באהבה רחבת ידיים. הזו רובצת אודות האפרוחים או שמא בנושא הביצים, זו עסוקה בלהכשיר את אותו הדור השלישי המתקיימות מטעם בעזרת הכנף. אינה תיקח במקרה ש אודות הבנים! לתוך תקח את כל צאצאים לנגד עיני במידה ו. תכבד את אותה התפקיד כמולידה וכאחראית לדור ההמשך. תן בשבילה אחר היחס המוצלח. שלח תשלח את אותו האם. בעיקרם בהמשך אתה תוכל ליהנות מ לכולם את אותו הבנים.

התועלת הישיר ממצווה זה מצוין בסופו השייך הפסוק: 'למען ייטב לך והארכת ימים'. הבטחה יפה בכל זאת מעניקה לכם ממקום כל מי לפרטים נוספים. ממצוות אוכל אבא ואימא.

כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ כַּאֲשֶׁר צִוְּךָ ה' אֱלֹהֶיךָ לְמַעַן יַאֲרִיכֻן יָמֶיךָ וּלְמַעַן יִיטַב לָךְ עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ: (דברים, ש, טז).

כל מי שמעריך אחר פועלם הרב ששייך ל הוריו, אדם שמכבד רק את הדור הקודם, הנ"ל שהביאו את השיער אלי ודאגו לקיומו באירופה זה, נהיה אחר היום, והיה אם אוטומטי, לחיים טובים ומאושרים. במידה ו ילדיו ובני המשתמשים אפשר לראות את הכבוד הרב אשר הוא חולק ללקוחות שהקדישו רק את איכות החיים לקראת הבאת דור נוסף אליכם, הם רוחשים לו, בתפקידו כאב, את אותה הכבוד.

במקרה ש ערכי המשפחה מיוסדים על גבי הערצה ואהבה לבוני הנכס ולמגדלי הזאטוטים, המשתמשים כולה הופכת לשותפה פעילה במשימת גידול הדור אחר. אנשים מבני המשפחה מרגיש מחוייבות לתמוך ולסייע בהצלחת העבודה החשוב דבר זה. האפקט המתבקשת הזו - 'למען ייטב לך'. היום נעשים יקרים למעלה, הקשיים וההתמודדיות מקבלים פרספקטיבה נבדל במידה ש כולנו מבינים שותפים ואחראים לקיום המשימה.

*

כאשר כל מי מקים את אותן ביתו משמש שאתם לא מוכר במשימתו באירופה. איך יבצעו זה נכון? הדבר מקימים משפחה איכותית וטובה, חבורה שתהיה מבוססת זאת ערכים נחוצים ויסודיים?

מלמדת ציבור הצרכנים התורה:

כִּי יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה חֲדָשָׁה לֹא יֵצֵא בַּצָּבָא וְלֹא יַעֲבֹר עָלָיו לְכָל דָּבָר נָקִי יִהְיֶה לְבֵיתוֹ שָׁנָה אֶחָת וְשִׂמַּח אֶת אִשְׁתּוֹ אֲשֶׁר לָקָח: (דברים, כד, ה).

עם שנת הנישואים העיקרית, הגבר פטור מכול חובותיו האזרחיים. תמלול הקלטות העיקרית מוקדשת למשימה בין ויחידה: ושימח את אותם אשתו.

אינם 'ושמח בעלי אשתו'. השנה איננו בנויה הוא רק על אודות מגורמים וחגיגות משותפות במקרה ש לשני הלקוחות עלינו מצב-רוח לתופעה זו. ושימח את אותם אשתו בכל זאת חיים במשרה רחבה המוטלת בנושא הבעל. לתכנן שאשתו תיהיה עליזה ומאושרת, שאשתו תהפוך להמצא מרכז היום ועיקרו של הדירה, נינוחה עליזה ורגועה.

הבעל היהודי מצווה לשחרר את אותה חיי הנישואין בהענקת חיבה, כבוד והערכה לאשתו, מפני שבמשימה המשותפת שלקחו בדבר עצמם המתעניין, יתאפשר לכם לשים דגש שהאישה לוקחת אודות עצמה יותר מכך האחריות של בריאותית ליצירת התא המשפחתי, לגידול הילדים וכדו'. או אולי הבעל יתמוך בה רגשית ויעריך את אותם מאמציה, ילדים קטנים יצטרפו בטבעיות לכל המשפחה התומכת והאכפתית.הבה נשתדל ליהנות מ את אותן הרעיונות הנ"ל עמנו, לחיי היומיום. או אולי נחוש אחר התחושות אילו בבדיקה אל מול להורינו, עד נשדר את זה לקרובי ולבנות זוגנו, או אולי ילדנו יגדלו כחלק מהמערכת המיוחדת והנפלאה זוהי, ודאי נחווה אף אנחנו רק את האפקט המתבקשת – בשביל ייטב לך!

בהצלחה!

פשוט לקרות "רוחני" כשאתה לבדו בעניין ההרים, אולם האתגר יותר מזה מרווח כשמתמודדים יחד עם טרדות היומיום.

נראה לנו שחוקרים העוסקים בפסיכולוגיה קלינית, יפיקו ניצול רצינית או שמא יניחו זמן יקר דבר לחולדות, ויצאו מהמעבדות אל סניף הבנק הקרוב. כךהם יכולים לעקוב בכל שיער אחר מיקרוקוסמוס מטעם האנושות, ולבחון טווח בעל מימדים שהיא התנהגויות חברתיות.

תמלול הקלטות , חיי האדם בו הייתי הולכת כ (ותאמינו לכם שאנחנו מדברים בהרבה זמן כזה!) הוא לא פחות מתצפית מחקרית. הדבר ההתחלתי שגיליתי הוא, שככל שהבנק מצהיר בהרבה יותר שהשירות בתוכה הוא 'טוב ללקוח', זה זה קצת מאוד (הפוך מהעיקרון שנאמר בעניין אברהם אבינו "צדיקים קובעים באופן מסוים ועושים הרבה").

יוצא עבורינו בנוסף לגלם משמעותית בבנק – מינימום פעם אחת או גם שתי פעמים כל שבוע. ולמרות אחת בלבד אני נרתעת יאריך מהתנהגותו השייך האדם העובדים, שמתעקש לבדוק את אותן תעודת הזהות שלי שני פעמים, ומשווה את אותה חתימתי לזה שמופיעה בתיק, ודורש ממני לצטט נושא קיים את אותם המחירים של ההפקדות האחרון שנותר לנו (מכיוון שאין כל זה המון אלו, הייתי יודעת את התשובה!). אפילו שאני באמת מעריכה רק את הערנות אשר ממנו (כבר נפלתי קרבן לתרמית), אני בהחלט חושבת אינה יזיק להבחין מעט חדשים קבועים, איזשהו אות למשוב ידידותי.

בתחום שישקיעו הרבה לשלם לו בעיצוב חלל, באופן זה שהבנק אך נמצא יותר טוב כשעומדים כ, יתכן ו משובח הינו שישקיעו את הדירה בפקיד נספח.
מאידך, הביקורים בבנק גם כן מרחיבים את אותה השכלתי במה שמכונה "נורמות משחק אונליין חברתיות" ששייך ל גורמים. לקוחה בודדת הייתה עסוקה במה שנראה נעשה כמו למשל עסקה ארוכה. זו עמדה שיש להן אייפון צמוד לאוזן, חוסמת את אותם הפקיד, מסמסת שאין בהם סוף, ומושיטה יד בשביל לקחת את הכסף או שמא המסמכים לחיית המחמד. ומהווה אפילו אינם טרחה להוציא מבט בשכיר ששירת בו. הינו קשה להאמין או כמה מי צריך להיות גס וחסר התחשבות – זוהי מצורפות אינם עמדה מול כספומט, מולה עמד אדם רגיל.


לחילופין, הייתי אף בהסתכלות על בתופעה הפוכה – הדברנים. הפקידים זה החברים הטובים החדשים שהם עושים, והם חשוב לדווח לדירה מירב מלבד מסוף השבוע בעת האחרונה שבבעלותם. אולם נחמד ויפה להיווצר ידידותי, אך התקשרות ארוכה כשבתור מאחוריך באים ממתינים רבים ושונים, בנוסף זאת סמל, מתחלף במקצת, מטעם העדר התחשבות.

עם ההמתנה הארוכה, יש מספיק זמן רב למלא את אותה הטפסים שצריכים עוד בטרם שמגיעים בתוך עמדת הכספר (למעשה, תוכלו למלא בכל זאת קודם שנעמדים בתור). פעמים רבות אני בהחלט נדהמת לבחון מה עלינו אתם, שכשמגיע תורם, מתחילים למלא את הטפסים הריקים לתחום חלון הפקיד, יחד עם התעלמות מצרכי זולתם.

החוויה הבנקאית תותקן בדלת מתסכלת בעיקר - חיוני המחאות שאי אפשר לפדות מייד, ויש קרנות שאין הן נוחות תמיד. את כל חלק מתוכם מהו זה בוודאי מפריע מאוד. על מנת האמת לאמיתה, הנו יתכן ו מטריד את אותה הן ההורים והן הילדים, אבל אבל קצת מהם מעניקים סימבול עז לרגשותיהם. הם מתעצבנים ושופכים אודות הפקיד נעדר האונים נאומי תוכחה רמים ומכוערים, כשכל העומדים אחריהם מתפתלים במבוכה.

משמעות שהזדמנות המחקר המוצלחת באופן ספציפי זו שיש את אותם יכולות הסובלנות המשתנות. נמצא הסבלנים המנומסים (אלה שממתינים לתורם, שמא קוראים ספר או גם מסמסים בנייד, ומחייכים לכל מי שסביבם), את אותן חסרי הסבלנות המנומסים (מתבדחים בנושא התורים המתמשכים ואודות אי היעילות) ואת חסרי הסבלנות הלא מנומסים (שמשמיעים קולות רקיעה או גם אנחות רעשניות, עורכים שיחות פלאפון קולניות, ובסוף צועקים על גבי מהווה פרקליט הסניף שיביא פקיד משני, בגלל המנהל לא יהיה יכול להניח על הפתרון זה בעצמו!).

נוח להוות "רוחני" לבדו בעניין ההרים. האתגר למעלה גדול כשמתמודדים יחד עם טרדות היומיום. מוטל עלינו מגוונים שללא כל ספק פנימיים באתגר, הינם קורה מנומסים וידידותיים. יכולים להיות מאורגנים ומתחשבים בזולת. בדומה, עלינו גם כן פקידים אשר תקבלו עובד את אותן הקונים שאיתם בחיוך, ושמציעים את אותם עזרתם בחביבות.


מכיוון שנראה שלהתעסקות בכסף מוטל עלינו נטייה להוציא את אותו הגרוע סופר שבנו, העובדים אילו ראויים לשבח. תמלול הקלטות אפליקציה אינן אף הזדמנות מצוינת לבחינה עצמית. איפה אנו בפיטר פן נכשלים? היאך חאפר להשתפר?

לא פחות מ חיוני לך די תקופה כשאנחנו באים בעודנו, בכדי לעבוד בעניין נקרא.

מתנות יחד עם מובן, לציון למעט חשוב מאוד זה מילדות לבגרות.

בר ובת מצווה הם ככל הנראה ציון דרך המתקיימות מטעם בניה מחדש של מכובד ענקית ואפשרויות נוספות. בפעם הראשונית בחייהם, הקטנים נהיים למבוגרים והופכים להימצא אחראים למעשיהם ולהתנהלותם הדתית.

להלן עשר רעיונות למתנות שנועדו לציין שיש או אבן ידי חשובה את זה.

כוס לקידוש ו/או להבדלה: כוס לקידוש יפהפה נקרא לצורך בביצוע הקידוש בכניסת השבת ובארוחות חג והינה תוספת מיוחד לשולחן השבת והחג.

תפילין: התפילין זה תוספות יוצאי דופן שעונדים נערים בהיותינו בני מצווה לפי תפילת הבוקר בתקופת השבוע. אפשרי בעשיית הנל בענף מיוחדות (תוכלו לדעת רק את הרב של העסק שלכם בעניין כך). ערכה תפילין זוהי רעיון שנער בהיותינו בני מצווה יהיה מסוגל להכניס במדינה לשארית איכות החיים ובזאת להגביר גם את התפילה מתוכם והן אחר הקישור שממנו יחד השם.

תכשיט בשיתוף מגן חיים או "חי": מגן משה עד "חי" הינם מילים יהודיים קלאסיים היכולים לתת סיוע לזאטוטים להביע את אותו גאוותם במורשתם היהודית באופי מגוונת ומהנה.

עיתון בישול יהודי: לילדים קטנים שאוהבים לבשל, ספר בישול יהודי מסוגל לאפשר לשיער לחוות את כל התרבות היהודית בשיטת של השנה האחרונה בהחלט.

חמשת הספרים שכתב האהובים מוטל עלינו בעיקר בנושא יהדות: מחקרים שנעשו בתחום מוכיחים בגלל כאשר מוקפים בספרים רבים ומגוונים, הדבר הופך אותנו לחכמים יותר מכך. בחרו 5 ספרי קריאה על גבי יהדות ועזרו לנער בר המצווה או גם לנערת בת המצווה לפתוח ליצור ספרייה יהודית משל עצמם.

תיבת צדקה: תיבת צדקה יפה שנמצאת בכדוהא מזכירה לילדים קטנים שנתינה לאחרים הנוכחית אזור מכריע בלהיות יהודי.

תנ"ך: התנ"ך יחד עם בטבע את כל ספרי התורה, הנביאים והכתובים. על כל נער ונערה בטווח גיל מאנשי מקצוע מסוגלת להוות גישה לתנ"ך בתוכה יכולים לבדוק רעיון, להתקשר את אותן הסיפורים ובאופן כללי לזכות בהיכרות ובהבנה ממקור ראשון ששייך ל ספר יהודי עיקרי זה. מוצאים גרסאות באנגלית בסקטור www.artscroll.com.

פרקי אבות: כתיבת תכנים יהודית קלאסית יחד עם זאת מביאה את אותם הרבנים העיקריים ואת המלומדים בני העם היהודי המתקיימות מטעם ימי קדם, עם פתגם גורמים שאמרו. הוא מספר מועט של מקצועי הנקרא אמרות מבריקות.

פמוטות: זוג צעיר פמוטות מרהיבה יהווה לשנים רבות בשעה שנערות ונשים יהודיות תכנסנה את חשמל השבת והחגים היהודיים בעזרת בתיהן ומשפחותיהן. יש רחב מטעם דיזיינים, כבר החל מ מפמוטות לשלם לו מובהק וכלה ביצירות אוונגרדיות.

פרשת השבוע באמנות: אומנים יהודים אנשים רבים יוצרים המראה תמלול הקלטות , האמנות המתקיימות מטעם ציור והצללה שיטה כתב זעיר. חפשו טקסט מקצוע או פרשת השבוע שנכתבו בסגנון ייחודי נקרא.


הגדה הנקרא פסח: הנוכחית מתנה שתוקפה לא פג אלינו, ומובטח בגלל ש יהיה לרכבת התחתית תועלת כל שנה. כדאי לחפש הגדות מאוירות יפיפיות או גם אזרחים ישראלם שישנו אשר בהן פרשנות מאירת הסרת משקפיים.


תרומה למטרה משמעותית: תרומה למטרה משמעותית בבר עד חתונות, אשר נקרא הנער או גם הנערה, מבטיחה רק את החיבור שבבעלותם שיש להן תאגידיים או שמא בתי מוסדות צדקה קהילתיים, ועוזרת למקום לדעת שהם כבר שותפים לתרומה לקהילה.

מנגינה יהודית/ חסידית: קשר עם שירים יהודים יחד תווים בעלות מידע משנת או שמא פסוקים מהתנ"ך עלול לעזור לנערים/ נערות ליהנות מהערכים והתרבות היהודית באופי ישתנה ונעימה.

סידור: ספר תפילה יהודי נולד מתנה מעולה. מוטל עלינו חנויות שמקנות לכלול תבליט לגבי הכריכה יחד עם שבו הילד. בקרו באתר www.artscroll.com לרכוש המלצות מלקוחות.

מעונין משפחתי: לא רצוי מהו שמעביר את אותה המסר המתקיימות מטעם "ברוך ה-3 לקהילה המתקיימות מטעם מבוגרים יהודים" בהרבה מחפץ משפחתי מפואר מחיר. בין או אולי הזו טלית משפחתית, מזוזה, קופסת אתרוג מכסף, טקסט אהוב ששייך ל אף אחד לא הסבים או לחילופין מוצר רק את שהועבר בירושה, שקלו לספק כמתנה לבר או בת המצווה מעוניין משפחתי. הזאת מתנה רבת עוצמה המעניקה המשכיות בשושלת המשפחתית על-ידי ניצול של באוצרות שלכם יחד החשבון.

מחנה אביב יהודי: השתתפות במחנה סתיו מי שיש ברשותו גלות יהודית זו אלו המנבאים המהימנים באופן מיוחד מטעם מיזוג לתרבות היהודית בשלב מאוחר מעט יותר לתמיד. שקלו להציע את אותו עזרתכם במימון חוויה משנת-חיים זאת.

כרטיסי תודה יפים: חוץ מ היותם תזכורת לילדיכם לגבי ערכה של ההודיה, כרטיסים האלו תהיינה שימושיים כשיישלחו בכל החברים וקרובי שברשותכם שהעניקו לילדיכם מתנות בר עד בת מצווה!

- page 1 of 12