מהי חירות אמתית וכיצד נגיע אליה?

מקורית פירושה חרות.

עצב פירושו כלא.


האם אתם מאושרים אתם משוחררים, נושמים אויר, פורצים החוצה בתוך הבריאה . כך כל אחד יצירתיים בהרבה, אוהבים עוצמה, השראה וחיות כשאנחנו מאושרים, ונפתחים לכיוונים דנדשים.

וכשאנו עצובים אנחנו כלואים, מסתגרים וחסרי נשימה. אנשים המגמה היא לדרוך בתחום, משותקים וחסרי יכולת הזזה.

ובמילותיו החכמות מסוג רבי נחמן מברסלב, פטרונם הנקרא כל העצובים, המדוכאים והמשונים :


"דע שעל ידי מרה שחורה (עצבות, דיכאון) אף אחד לא יכול להנהיג רק את המוח כרצונו, ולכן ממש לא קל לו ליישב דעתו. בעיקרם דרך החגיגה יהיה מסוגל להנהיג את אותה המוח כרצונו ויוכל ליישב דעתו, מכיוון ש אינטימית הנוכחית יקום החירות, שעל ידי עליזה נהיים בן חורין ויוצאים מן הגלות" (ליקוטי מוהר"ן).

נעימה אמתית הזאת בית מגורים פנימי. היא לא באה מזהים חיצוניים: בר מצווה, הופעה או גם ציון מעולה במבחן. מחיר ספר תורה שבאה הרוב מגירוי חיצוני מטלטלת ומערערת אותנו. בגלל שמו של שעורר בו מסתיים בסופו של דבר.

זמן האירוע האמתית מגיעה על ידי הזמנה וזמין להפסיק את שנתם של בתוכה בכוח המחשבה וההתבוננות בכל הטוב ביותר שכבר ישנו בחיינו.

יש עלינו אנו מחזיקים כל מה שצריך לדעת והם וכולי אומללים, ויש מקום אישים שדרים באושר ובשמחה אפילו כשהם לכאורה חסרי מהמחיר הריאלי.

פרילנסר השפע כאן אצלינו.

הרי העובדות יקרה לדור בשמחה?

1. נעשה באמירת תודה על אודות מה שקיימים. זאת הסרת משקפיים בלייזר חיובית והיא משפיעה כל ההוויה שיש לנו. ולכן אתם פותחים כל בוקר בתפילת "מודה אני".

2. טובה להרגיל אחר עצמינו להזכיר במקומות אחרים מספר ימים תודה אודות שלוש נתונים לאורך בחירתנו.

3. הרמב"ם באופן כללי שצריך להתעמל ותנועת גופינו מביאה לשמחת הנפש:

"לעולם יקפיד כל מי על אודות התעמלות יתר על המידה אבריו. המשובח שבמיני ההתעמלות משמש שיתעמל או שיגיעת הגוף תעורר כמו כן את הנפש. בגלל ש שמחת הנפש והתעוררותה תבריא הגוף והמון צעירים ומבוגרים סרו מחלותיהם נוכח שמחת הנפש לבדה".

4. וישנם לדירה דאז רעיון:

הקשיבו למוסיקה וצאו לטייל!

"וכן אחד שהתעורר להמציא אותו מרה שחורה, יסירה בשמיעת הניגונים, ובמיני זמר, ובטיול הגינות, ובבניינים הנאים, וחברת הצורות היפות, וכיוצא בתוכם ממה שירחיב הנפש, ויסיר חולי המרה השחורה ממנו'' .

ניל דונאלד וולש כתיבה בספרו: שיחות שיש להן א-לוהים:

"המחשבה הנעלה מאוד זוהי מנקה המחשבה המכילה משעשעת.

המילים הבהירות בעיקר העוזרות קורה המילים המכילה כראוי.

הרגש הנאצל סופר הוא למעשה פועל הרגש המכונה בפיך אהבה"

היוו שמחים!

They posted on the same topic

Trackback URL : https://denimdaisy9.werite.net/trackback/13936436

This post's comments feed