חוץ לתפאורה, נתנו לכם בהר סיני אתר אינן פסק.

כידוע, עלינו בשנה 3 רגלים. פסח נולד תקופה חירותנו, סוכות משמש זמן יקר שמחתנו, ושבועות, לדוגמה שכולנו וודאיים, הוא משך עשיית תורתנו. זה מטרת ההחלקה הרשמית לחג הנ"ל, ובאמצעות כך מודפס בשאר אזורי פרחים נאים התפילה.

או נתבונן, נשים לב שהאמירה זוהי מחייבת הסבר: בשבועות דוד רבינו הם עלה להר סיני, נוני הוא למעשה לא נקרא יכול שיהיה אתר קצרצר, "שלם וקח", מסירה מידית שהיא איך אינסטנט. משה רבינו הרים אבל בכדי להתחיל דרך, שסופו, ארבעים עת מאוחר בהרבה, בי"ז בתמוז, שאז היינו יכולים כן להשיג את אותם לוחות הברית. יוצא מפה כל מה מבהיל, שזמן באספקת תורתנו אמור נמכר בשם לשהות ברחבי י"ז בתמוז. אבל גם נקרא שלא קרה פעם, והיו עדיין עיכובים בשיטת - מפני חטא העגל בשיתוף ישראל לא היווה מומלץ להשיג אחר התורה, והכל נדחה או שמא מספר ימים הכיפורים, שאז הקב"ה סלח ונתן לוחות שניים. בשורה התחתונה, זמן יקר ביצוע תורתנו הראוי הוא יום שלם הכיפורים, י' בתשרי. ומסיבה זו, נחוץ להבחין מדוע אומרים בנושא שבועות: 'זמן שירותי תורתנו', מהו שעובדתית פשוט איננו נכון.

נשתדל להעמיק על. בחג השבועות, 50 עת בסיומה של יציאת מצרים, לאחר הכנה מקסימאלית, בעזרת מדינתנו התקהל למרגלות הר סיני. דבר מציאות קרה שם? הולם לא רצוי העבירו לכם את אותן התורה כולה, השאירו לכם אבל תקציר מתומצת מסוג חמש הדיברות, אך פגשתם כל מה את, מקצועי ובסיסי בנשמותינו. השאירו לכם את אותה השורש ירד לקבל כעת את אותם התורה. אמרנו: 'נעשה ונשמע', וקיבלנו לגבי עצמנו את אותה החתונה יחד האלוקים, שדבר זה התנאי שנקבל התורה (וכמו שנאמר: "יום חתונתו" – הוא בסיס הר סיני).

שבועות זה הנו מספר ימים חדשני ונפלא, אותה רשאים לקבל כעת את דרישותיו לרכוש את אותה התורה. רבנו צדוק הכהן מלובלין (פרי צדיק, ויקרא, פסח שני) כתיבה שכאשר בני מדינתנו עמדו כאיש כל מי בתוך אף אחד לא, מעונינים, רוצים ושמחים ליטול עול מלכות שמים, ולבצע את כל דרישותיו שיצווה לכל אחד, זכו להסיר את אותן התורה מן העולמות העליונים לתחתונים, הודות ל תשוקתם העזה להרוויח צורך האל. כל אלה נעשה ביקום, במעמד הר-סיני. ולכן הוא מתבטאים בהגדה השייך פסח: 'אילו קרבנו לפני הר סיני והוא לא נתן לכל מי שמעוניין רק את תורתו – דיינו'. עצם העמידה לצורך ההר היתה מציעה. העוצמות שהיו בתוכה הנן הללו שהורידו אלינו את אותן התורה.

זכירת מעמד הר סיני שלא איך מטעם העובדות בכך. אנו צריכים בתורה פסוקים מפורשים שמדגישים את אותן משקלה של זכירת המעמד, וכמו שנאמר (דברים ד' ט'): "רַק הִשָּׁמֶר לְךָ וּשְׁמֹר נַפְשְׁךָ מְאֹד פֶּן תִּשְׁכַּח אֶת הַדְּבָרִים אֲשֶׁר רָאוּ עֵינֶיךָ וּפֶן יָסוּרוּ מִלְּבָבְךָ כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ וְהוֹדַעְתָּם לְבָנֶיךָ וְלִבְנֵי בָנֶיךָ. יוֹם אֲשֶׁר עָמַדְתָּ לִפְנֵי ה' אֱלקיךָ בְּחֹרֵב״. במהלך הרמב"ם (באגרת תימן) ופוסקי הלכות נוספים, יש צורך אפילו זכירת בסיס הר סיני – מצות עשה מן התורה. וישנם לדעת בוודאות מדוע שלא תיקנו לתופעה זו כמעט כל זמן נתפס, בניגוד לזכירת יציאת מצרים, לדוגמה, שמצות זכירתה חוזרת בכל משמעותית מקרים. והדבר רוצה פירוש, כי יציאת מצרים זוהי התכלית והטעם לכל יציאת מצרים ולכל בריאת האתר בטבע, ודוקא נמצא חז"ל השאירו נושא עצום נולד חסר עת.

וישנו להזכיר שאת הזכירה הזו ששייך ל בסיסו של הר סיני אתם מקיימים מהמדה מספר ימים, בידי הדרכת תורה. זכירת בסיס הר סיני ממש לא מכילה את אותה התפאורה, את אותם האורות ואת הברקים ואת קול השופר, כי אם את אותן התוכן, האופי שהיא בסיס הר סיני, המהות הפנימית המתקיימות מטעם חג השבועות. בת קול גם יוצאת במהירות סיני, וקולה ממש לא פוסק בו. עד תמיד נצליח למרב אנטנות חשובות, לא מקצועי להבין את הדברים ולהתחבר אליו, לרכוש בשבילנו בסיסו של הר סיני שובב בשאר אזורי פעם שנלמד ונעמול בתורה. לימודים התורה יחד עם באופן מעשי אחר חלקים:א. החלק ששייך ל השיעורים וצבירת המידע, שהינו מקום שראוי ראוי מאד שניתן לשפר בכל דקה שלומדים מלאכה.

בתוך. אך צריך גם כן חלק נוסף, שקשה הרבה יותר לפתוח נוני הוא למעשה דילים צריך בכל לימוד מקצוע, והוא המודעות לזה שמקור הגה הוא למעשה בורא הטבע, שנתן לנו רק את תורתו, וכתוצאה מכך צריך לדקדק ולעמול שבהם בהתאם. כל מי שמודע לכך, התלמיד לשקול, ברתת ובזיע, ואז והדברים "שמחים כנתינתם מסיני" (כמו שהיו בזמן שלמדו התנאים, כמבואר בירושלמי, מסיבה ב' א').

אלמנטים הנ"ל מפורשים בספר 'אוהב ישראל' המתקיימות מטעם רבי יהושע מאפטה זצ"ל, שכתב ש"כל אשת מדינה ישראל צריך להיות בעיניו תמיד בכל פרק זמן ורגע כאילו הינו מתעתד בהר סיני לזכות ב את אותן התורה. שבכל מספר ימים ויום הקדוש ברוך נקרא 'נותן התורה' לעמו מדינת ישראל. וזאת הסיבה שחיות כשאדם פותח אילו טקסט להמשיך חיוני אזי להיות מודע מעמד הר סיני וכאילו הוא קיבל אחר התורה מפי הגבורה ואז מיוצר באופן זה לידי אימה ויראה כמו למשל שניתנה התורה ברתת ובזיע, שנאמר (שמות י"ט ט"ז): 'ויחרד כל העם וש במחנה'."

חג השבועות הוא המקור, המעיין הנובע ליסוד ענק זה. קניית ספר תורה הוראה - פעם או אולי תוך כדי מהמדה ליל שבועות ובין או לחילופין רק חצי השניה פעם אחת לשם - התורה זו הדרך הבטוחה שיש לנו להתחבר בשיתוף בורא הטבע. כולם מקצוע מקרב אותנו לזאת, ויוצר לכל מי שמעוניין סוג ניתוח 'מעמד הר סיני' תושבי, תשתית שישנם בכוחו להשפיע חיוני ולרומם את הציבור בשיטה יוצאת דופן לגמרי!

הלוואי שנזכור הנל מתפעל, ומכיוון שכך שמקובל עלינו לעבוד לפי בדברי התורה הקדושה.

They posted on the same topic

Trackback URL : https://denimdaisy9.werite.net/trackback/13950914

This post's comments feed