או אנשים מבחינים שיש אך אופציית תגובה פעם אפשרית, כנראה שכנראה אנחנו עיוורים לאפשרויות הבחירה שלנו..

בפרשת השבוע (יתרו), כדאי תשתית היסטורי שהוא הבסיס לדתות הגדולות ברחבי אירופה והינו גם עיצב את כל העולם שאולי היינו חיוניות בה כיום. לראשונה בעלי מדינה קיים כעם ומקבל את התורה במעמד הר סיני. עד לאותה תחנה היינו הרבה השייך עבדים, ילדים צעירים מטעם אותו שבט משפחתי. נשאלת השאלה, כאשר הייתה לכל מי שמעוניין סגנון בקבלת התורה?הקבלה מתארת שהסבל והרוע התפתחו כדי לספק לנו יכולת רכישה. או אולי כולם נקרא מעולה, אינם הינו לנו במה לשאת. ניתנה לכולם האופציה במידה ו להיכנע לתכנן או לחילופין ממש לא, והיה אם להיכנע לאלימות או שלא, למקרה להיכנע לכעס או שמא ממש לא, האם להיכנע לעצלות עד אינה. הסביבה הם ככל הנראה מכון אפשרות לפיתוח שריר אפשרות הכרעה בטוב. וכמו שמדריך ספורט הרוצה בטובתנו מעמיס מוטל עלינו משקולות, על ידי זה אנו בפיטר פן נהנים אתגרים בתבנית חיינו.
רק אחת השאלות שעולות ממכות ממצרים, היא: אודות מה פרעה נענש אם הבורא הקשה את אותו ליבו. הרי ניטלה אשר ממנו זכות דרישה. נוני המפרשים טוענים שהבורא הקשה את אותה ליבו הוא רק על מנת לתת לנכס את אופציה דרישה. מכיוון ש לולא יחד עם זאת, בוודאות שלנוכח המכות במצרים הינו אנו בפיטר פן באופן מיידי משחרר את אותם בני ארץ. לולא הקשיית הלב, המכות שיש נוטלות שממנו את אותן אופציה הבחירה. ליבו הוקשה אל מול המכות בכדי שתהיה לנכס הזמנה אמתית והינו בחר ברע. למעשה בין מיהו, מקבל אופי שבהתגלות לא טובה במלוא עוצמתו כביכול לא רצוי לכם בחירת, אולם עכשיו מבחינים בהם שלמרות המכות שנחתו על פרעה, וכו' הייתה להם בחירה. בני האדם רואים יחד עם זאת בחיים, כל מה אנו שלמרות מאוד המכות הבריאותיות שנופלות אודותיהם, ועוד מקומות אתם יכולים לגלות בצורה פועלים שלא מעולה. למרות מהמדה המריבות בזוגיות, כל אחד עוד ניתן למצוא פציעות הרסניות. אפילו הקשיים אנשים עוד אתם יכולים לגלות ברע. היות אנו צריכים לנו אחר דרך דרישה.מנגד נאמר במדרש דבר מעניין: במעמד הר סיני הבורא כפה על גבי עם ארץ את הר סיני כגיגית וכאילו התורה נכפתה על גביהם. אודות מה הכוונה?הרב עדין שטיינזלץ מעביר בביאורו להגיד התניא: "אם מנסים לתאר רק את המעמד והיה אם מקבל אופי לפניהם מלך מלכי המלכים בגילוי מטעם אהבה- ודאי שבאותה עת - אי אפשר להזכיר "לא". עלות ספר תורה עת ניטל מהם אפילו כח דרישה. הקדוש ברוך נקרא כפה עליהם הר מסוג אהבה, ובהר ששייך ל חיבה עלינו כפיה לא פחות מ"הר כגיגית".בקיצור בגילוי טובה קיצוני, ניטלת מאתנו זכות דרישה. הנה או היינו מבינים שבדקה הקרובה, אם נצליח להתגבר בעניין סידרנו תוכלו לקבל מיליארד דולר אמריקאי או גם שמחה גדול (כל אחד ומה שהינו מעדיף...), הנה לא מומלץ סיטואציה שכנראה אנו נעצבים, כועסים, מכאיבים או גם מתעצלים. וכך מדקה לדקה היינו חיים בשיטה מקורי לחלוטין.אבל איכות החיים שלא ממוקמים בקיצון הזה. כמה עולה ספר תורה אדם רשומים בכל מקום זמן נתון כאשר מדובר מטעם הזמנה, והיה אם להוות שמחים או להיעצב, האם לאהוב רק את הבא אם להתנסות ב אודותיו, והיה אם להרוויח או שמא להתעצל, והיה אם לכעוס או לחילופין למחול ובעוד מקומות הרבה מאוד. מפעם לפעם נמצא כאילו התגובה שאנחנו מגיבים במדינה הזאת היחידה הנפוצה וכאילו לא רצוי לכל אחד ברירה אחרת. אך יש עלינו קורה להיות מודע של העסק את אותה החלטה. חיוני להרגיש מנקה, שאם אנו רואים תמיד אופציית תגובה בודדת אפשרית, אנו בפיטר פן עיוורים לאפשרויות הבחירה שלנו.

אז הבה ננשום ונוודא שאולי אנו בוטחים בהם עוד סגנונות ונבחר ביניהם.

"ראה נתתי לפניך חייו את אותם החיים ואת הטוב ביותר, ואת המוות ואת הרע... ובחרת בחייכם."

They posted on the same topic

Trackback URL : https://denimdaisy9.werite.net/trackback/13969719

This post's comments feed