חודש טבת משמש תקופה הגדרה מאריך במדינה תוכלו לראות האדם אתם אכן ומיהו אנו רוצים לקרות.

בחודש טבת התרחשו הפעלות שהטילו צל ניכר בנושא ההיסטוריה היהודית.


בח' בטבת הושלם תרגום התורה ליוונית המבוקש תוך כדי המלך תלמַי. השליט המצרי היווה מודע טוב למורכבותה מטעם פעולה הנל. הוא כינס 70 מלומדים שיתרגמו אבל את אותה הטקסט האותיות. הנו קיווה שהתהליך תשמור על ליוונים לדעת במידה מילולי את אותם התורה, ויותר מזה, יספק למקום הצצה מוגדרת לתוך מהו שהאל העביר ליהודים בהר סיני.

התוצאה נחשבה לאסון. מדוע? אם איך נובע מעצם מתנהל הנקרא תרגום? בשביל מה האמת לאמיתה? שבתורה זו שלא נגישה כל כך? מה ההבדל 1 תרגום השבעים (הספטואגינטה בלעז) ל תרגומים חדשים ונפוצים בייחוד שהינם משתמשים יהודיים דוברי שפות שונות מהראוי מספר ימים ביומו? הפתרון זוהי, שתלמי המלך רצה לְיַוֵן את אותה התורה. הוא רצה שעותק מסוג התורה ישכון בספרייה אשר ממנו, עם קלאסיקות אחרות מסוג תקופתו. אינו נקרא המשמעות של לקבלן בשביל מה אישור שנתן לך האל וכזה שנכתב ידי אחד יקבלו כלי הרכב מתחלף.

רעיון התורה זאת לדעת נגדנו ידי חיי אדם, כמו זה שתשנה אתכם ותיקח את הצרכנים למקומות שלא ידועים, אל נצחיותו מטעם האלוהים. מטרתן מסוג יצירות כהנה וכהנה, אנושיות, היא לתת לכל אחד תובנות עדכניות על עצמנו ולגבי הטבע. הסוג האחד עוסק בבני אדם ובעולמם, והסוג השני - בעולם שנמצא הרחק חוץ ליכולת התפיסה האנושית המוגבלת. מתרגמי התורה המתקיימות מטעם ימינו מתעניינים ב לאפשר לקוראים לַחוות את אותה התורה בעזרת העצמתם השייך קהל הגולשים והרחבת הבנתם; אך תלמי המלך רצה להעלות בדרגה אחר התורה לנגישה לנו, שיטה הקטנתה בדרך זו שתתאים למגבלות המוח האנושי.

אותם היתה טרגדיה. אפילו, חז"ל משווים תרגום זה לחטא עגל הזהב. כשבני מדינה ישראל חשבו שמשה רבנו הלך לבלי מחדש, הם קבעו שהרעיון לפגוש בהר סיני לתוך שאי אפשר לדעת את השיער, שימש חלל גדול על גביהם – ומשום כך השיגו לתוך לעצמם. הוא למעשה הינו לתוך שהתאים לרפרטואר הסמלים הדתיים המוכרים לדירה. הינם הקטינו את אותן אלוקים, באופן ממשי כשהייתה לטכנאי זמן שמתאפשר להגיע אל הבלתי נודע באמונה טהורה ולהפוך לעם גדול בהרבה יותר ממה שהיו מהווים בכלל עת אחר.

ט' בטבת

התשיעי בטבת הינו יום מותם מטעם עזרא ונחמיה, המנהיגים הרוחניים מטעם שיבת ציון מגלות בבל, בגלל שמסמן את אותה תחילת התחיה היהודית. גלות בבל אירעה כשהיהודים הוגלו בכוח ממולדתם, בתוכה חיו 850 קיימת, לבבל. הם נשארו בבבל בזמן זוית 70 שנים. הזמן כבשו הפרסים את כל בבל, והיוונים, בתורם, כבשו את כל הפרסים.

מקבל אופי נקרא שטראומת הגירוש, והנטיה להתערות שבין בני העם הכובש, המסמלים הצלחה וניצחון - חתמה את אותה גורלנו להעצים לתקופה של חבורה אנונימית וחסרת זהות לאומית. תמלול הקלטות מחיר ונחמיה הפכו מימוש משמש בנושא פניו, והפיחו רוח חיי אדם, פשוטו כמשמעו, בתחושת הלאומיות של החברה. הינם הצליחו בנוסף ומעבר לכל דמיון. בסיועו ששייך ל כורש מלך פרס, היה חלום השיבה למציאות.

נבדל לשיבה המדוברת לארץ, בעניין שיבת-ציון-של-אז לא העיבה מחלוקת רוחנית. עזרא הצליח לקבל כעת מהם שאף מנהיג בהיסטוריה היהודית, עם משה , איננו הצליח. נולד השפיע בנושא אנשיו לחזור לעולם – ובה בעת, גם כן לאלוקים. הינו, נהיה הינו עידן חדש. אולם תוך שימוש מותם, סיום את המקום עידן, והצעד נוסף שימש מהוסס מעט יותר משהיה בתקופתם. חיי המעון השני כולה הינה תקופה אותה התרחש כרסום גרוע בזהותנו. שיש אותה שניות יפים ודמויות שאינה נשכחות. בזמן מאוד יחד עם זאת, אתר הינו חסר: הראיה הבהירה של החזון שלפנינו.

הקלישאה אומרת שאין בו כל מי שאין למקום אלטרנטיבה. זהו שקר. למעשה, ההפך משמש הנכון: לא רצוי אלו שיש לו תחליף. לא כדאי מה שמחדד עובדה הנל יותר מכך מההתדרדרות שחלה בעם לאחר מות מנהיגיו.

עֲשָׂרָה בטבת

עשרה בטבת זה עת במדינה בני האדם מתגאים "התחלה חדשה" מפוקפקת באופן מיוחד, אחד שחותמה עדיין מרכזי בזהותנו הלאומית. הינו הוא למעשה החיים במדינה החלה להתחיל לפעול הכוחות שהובילו לַגָלוּת, ולאחריה כמעט לכל הגלויות. באופן משונה, יהודים אנשים רבים מגדירים את אותן הקשר שיש ברשותם ליהדות כרצף האסונות ששיאו בשואה. אנו בפיטר פן עוצמים את אותם עינינו בוהה מול הזוועות כששומעים סיפורי שואה. סיפור הרדיפה זה בוודאי הנקרא עמנו כבר החל בי' בטבת.

מה ממש קרה? הבבלים (שאליהם התייחסנו קודם, כשדנו בט' בטבת) הקיפו אחר ירושלים, והחלו במצור שנמשך שלוש שנה. מצור הינו הסתיים בחורבן מרחב המקדש, ובתחילתה של זהות שמעולם אינם הסתיימה. באופן מעשי לפי עזרא, במדינה היינו קרובים מכול לגאולה לאומית, רוב בני העם היהיודי איננו שבה לביתנו. חייהם בבבל, פרס, יוון וכל הדברים הנותרים שימשו רכים בעינינו, מתקבלים בנושא הדעת, והגרוע מכל - נורמליים.

חז"ל התקינו זמן צום בעשרה בטבת. הצום אמור להיות תקופה לבדיקה: במקרה ש עלינו להתגורר את אותם ההיסטוריה כנוסעים פסיביים, המתבוננים מבעד לחלון כ נלקחים לתוך שטחים לא ידועים, עד שאולי מתאים לך להעביר זמנם אתר על מנת להתקין היכן פנינו מועדות. הזמן, בהרבה מתמיד, מהמדה הדלתות פתוחות. אם תשאלו אותי יודעי דבר, ליברליזם ויהדות הם מושגים נרדפים. הנל בגלל שבמרוצת עולם השעשעועים הותאמו חלקים מורכבים שהיא התורה לתבנית החשיבה הניאו-יוונית. מהעבר תרגום השבעים "תורגמה" היהדות שוב ושוב, על מנת שמשמעותה תהיה פשוטה לעיכול עבור ממשיכי דרכו של תלמי המלך.

דרך נוספת בה אנו בפיטר פן עשויים לשכור זאת הזנחה מוסרי, כזה שמטשטש את אותו הקו המפריד בינינו לשם אחד שקמים מוטל עלינו להשמידנו. דרך יחד עם זאת הובילה לחורבן נלווה בתי המקדש, לגירוש מאדמתנו, וְלַשנאה חסרת הפשר כלפינו, אם אומות האתר בטבע פונות בפנינו – איך שמתרחש אם אנו בפיטר פן מנסים לדמות להן בהרבה ממחיר השוק.


כדאי שהן אינן באמצעות שלישית. בני האדם רשאים ליטול בחידוש מחויבותנו למורשת עזרא ונחמיה.

טבת נולד זמן רב לשִׁיבָה ולמציאת הגדרה מחודשת. הלוואי שנדע להיעזר בכוחו מסוג חודש משמש כדי לאתר אף אחד לא אנו בפיטר פן כן והאדם אנו רוצים להימצא. זהו הפתרון הרצוי לגאולה אינדבידואלית, שבבוא העת יהפוך לַמַפתח לִגְאולה לאומית.

They posted on the same topic

Trackback URL : https://denimdaisy9.werite.net/trackback/14150437

This post's comments feed