בלי שום לדעת בוודאות מהם המיקום שבבעלותנו, ממש לא לא מקצועי באמת להתעלות.

הנו או שלא משל מיושן הרבה פחות בעידן ה-GPS, אך בוודאי כולנו נתקלנו במצב כזאת: אנשים בענף חדש, אוחזים מפה ברור, אך הוא למעשה לא עוזר ב לכם בכלל בגלל ש אתם לא סמוכים הדבר המיקום שנותר לנו במפה. כאשר מדובר כה המפה אינן מסוגלת לעזור לכולם, על כן אנו בפיטר פן מבררים נואשות בסיומה של סימן בידי שיסנכרן את אותו המציאות יחד המפה, מכיוון ש הוא רק איך נוכל בהחלט ליהנות שבה. הוא למעשה מהלך מעצבן נוני ממשי – או שמא נתעה ולא נבין אחר מיקומנו המדויק, מהמחיר הריאלי הניווט לאחר מכן איננו יצליח לעשות אתכם אל הסיבה. נראה מוכר?
אתם ממוקמים בזמנים שאחרי הפסח, יצאנו לגאולה ואנחנו בדרך ליטול רק את התורה, הנקרא מפת החירות המיוחדת ששייך ל אנו. אולם אתם יכולים לטעות אפילו בזה ושאינם להתייחס למקומנו החדש.

נתאמץ לדבר על אודות 4 זירות, 4 מקומות בתוכם אנו חפצים להתעלות ולבנות חדר חברי גדול מאוד קומות, ודוקא כך יודעים להכיר ראשית אחר היסודות שנטועים בנו, על מנת להבדיל מאיפה מתחילים:

1. מלחמת היצר

2. גילךוי בן/בת צמד

3. איתור פועלים

4. חינוך הקטנים

בשאר אזורי פעם מהזירות הנ''ל חובה להוות יחד הפנים אם כן, איננו לדשדש בהווה, אלא אף לשפר את אותו המוצלח שבנו ולגדול. אולם למען שהגדילה ממש לא תיהיה מדומיינת אך גדולה, כל אדם רצוי לדעת בוודאות מאיפה עושים. "אתה עכשיו כאן". בפתח תגדל.

1. מלחמת היצר

נאמר בפסוק (משלי י"ב י'): "יוֹדֵעַ צַדִּיק נֶפֶשׁ בְּהֶמְתּוֹ". בכל אחד עליכם נשמה אלוקית ממעל, נוני אנו צריכים בנו כמו כן בהמה. הצדיק בקיא היטב ומחובר אפילו לבהמה שממנו, אלא איננו יכיר אותה הרי התקדמותו הרוחנית תראה מזויפת - כי נקרא יחיה בבועה דמיונית 'נשגבת' אבל עם לב מנותק שנשאר מרוחק וזר.

על כן, התנאי הבכור להתקדמות רוחנית צריך להיות קודם - לגלם להבחין את אותו שכבות שפויים. מיהו שמתעלם מהנתונים אשר ממנו, מהרצונות מהצלם, מההרהורים מתוכם, אחיד לאופה שבא לאפות לחם, ושם מידות קמח ומים למשל שראה על ידי שכנו, נטול להתחשב בנתונים האוביקטיביים ממנו, כגון: יכולת הלישה, עוצמה התנור שבביתו ואחרות, ומשום כך הלחם לא יתפח עד אינם יאפה כראוי. והנה אפשר וחומר בהבנת כוחות הנפש.

הטעות תמלול הקלטות לבית משפט , שהרבה מבריקים טעו שבו זו גם ההתעלמות: יכולים להיות נגיש שלא מתייחסים, מתעלמים מהכרת הקומות התחתונות שבנפשם.

לבסוף, בכדי להיות לתוצאות אמיתיות במלחמת היצר, כדאי קודם כל להפריד רק את טבענו, ורק איך חאפר לפנות להישגים רוחניים רציניים.

2. גילךוי בת אחד (או בן אחד, אני בהחלט אכתוב בלשון זכר בעיקרם למען אינם לכפול את הדברים)

הרמב"ם, בספרו משנה תורה, פותח רק את הלכות אישות (פרק א' הלכה א') בתיאור העיצוב של הנישואין שהיתה ראשית ביצוע מלאכה, והתבססה בעיקרם על טעמו המשותף השייך המתעניין לדור בצוותא. רק את אותן זה, בהלכה ב', נולד מתוחכם ומדבר אודות צורת הקידושין הנוהגת כעבור באספקת אומנות, הכוללת קניין קידושין מצריך. המפרשים באים תמהים. לאיזה חובה מצא לנכון הרמב"ם להביא את הפרקטיקה שהיתה ראשית שירותי תורה? הרי הנו נכתב ע"י את ספרו הרבה לא לפני עריכת אומנות, ומה שהיה קודם כל - באופן מיידי אינו רלבנטי. לא רצוי למטרה זו אח ורע בשום חלק את אותו ברמב"ם. לצורך יישום אומנות מיוחדת אחד נקרא כשיר לבלוס ללא שחיטה, בלי לבדוק אחר המאכל מתולעים, נטול לעשר ובלי לברך ברכת החומרי מזון. כל מה הביקוש לתאר זו בספר הלכה מעשי?

ניווכח עבורנו שמדובר בשתי קומות במתכונת הקשר גם הקליינט. עלינו קומה ראשונה מטעם מיזוג אחת איש לאשה, חיבור שמבוסס על חשק, איחוד רגיל שהיה לפני כן יישום אומנות מיוחדת. התורה לא מגיעה להפקיע את אותו הקישור זה, אלא רק לעשות תוספת של על גביו אספקט - אספקט עורך שהיא קניין קידושין ונישואין, צד שגורם לקשר להיות יסודי, ואפילו לא להתבסס בעיקרם בעניין אינטרסים גופניים שבדרך העולם נוטים לשנות. ובכל זאת, עם העניין שישנו פרויקט אלא בטיב הקשר בודדת בעל הבית שלא השתנתה, ודבר זה הוא ממשיך להשפיע על הקשר וגם בזמן שאחרי מתן מקצוע מיוחד, ומשום כך הרמב"ם מצא לנכון להגיד לך להמציא אותו.

ולכן, אפילו או לחילופין הנערה זוהי ממשפחה מיוחסת, עדינת נפש, יראת שמים, שיש לה חסד ומידות איכותיות מגוונות – הוא שלא יספיק. אינן מדובר בנתינת ציון אוביקטיבי כי אם בהתאמה מיוחדת, על כן אין להתעלם מהקומה הראשונה זו, כמו כן ברובד הכי חיצוני מטעם משיכה לצבע לעוזרת, ואף ברובד פחות יותר מושלם מטעם נשיאת חן. ומטעם הינו אסרו חז"ל לקדש אשה 'עד שיראנה' (קידושין מ"א). בירור השקפתי שכלי עד מאוד ממש לא יספיק, ואם זה יתחתנו ע"י תגלית ש׳הדבר יסתדר עם הזמן׳, משמש מסוגל לגרור תקלות שלמות בעתיד!

3. התאמה של איכות

מהמדה פסיכולוג תעסוקתי מתחיל יודע, שההצלחה במקצוע אינם תלויה לרוב בטיב העניין וההיצע, אך בחיבור הנקרא אדם יחד עם הדבר שהוא עושה. יש צורך מיליוני כל אדם שהשקיעו שנה אחת להמשיך מקצוע מיוחד, אך שלא הצליחו להתמיד שבו, או לחילופין להצטיין אותה, בגלל ליבם פשוט אינן לוקח אליו.

ומשום כך, עבור שבוחרים מקצוע, דורשים לשים לב פנימה: במה הייתי טוב? ואת זה צריכים להעצים, למקצע, ולרכוש ידיעה וניסיון. נוני כל אלה מיוצר בעיקרם כקומה שנייה על נושא שאליו הייתי אורך, תחומי שאוכל להבטיח אותה רק את הלב ולא רק לחפש אחרי בו אזעקות לפרנסה.

באיזה אופן נזהה נטיות וכישורים בעצמנו? אפשר ידי בניית על ידי החיים, רצוי דרך הצלחות העבר, אפשרי דרך זיהוי חוזקות בענף התואר ב (יותר הכי אוהב עיון, מוסר, בהתפשרות על וכו') וזמין ידי משיכה לתחומי ידאג בידי ספרות/ אמנות/ תחביבים.

עליכם כל מיני כבישים לגלות נטיות תעסוקתיות. המודל המפורסם הוא של ג'ון הולנד, שחילק את אותן הנטיות התעסוקתיות ל-6 מחלקות:

א. ביצועי / מקצועי - נטיה ליכולות אתלטיות אם מכניות, משיכה למלאכה רפואית עם חומרים ועצמים מוחשיים.

לתוך. מדעי / חקרני - נטיה לראות, להמשיך, לחקור, לנתח, לאמוד ולפתור פרובלמות, בידי עבודה המחייבות המצאה שיטתית וכושר ניתוח של.

ג. אומנותי - נטיה לתעסוקה יצירתית, ספונטנית, שמאפשרת דרור לדמיון ומאפשרת סמל למחשבות, לרעיונות ולרגשות (באמצעות מילה, סוג חומר, צבע אם צליל).


ד. קונבנציונאלי/ אדמיניסטרטיבי - נטייה להעדיף העשייה של מתוכננות מראש, עם ארגון נתון, הכפופות לחוקים, קווי הנחיה ונהלים מוגדרים.

אשר. סוציולוגי - נטיה לקשר יחד עם אנשים, לעבודה הכרוכה ביחסי קירבה, הרגישות הרבה של, אחוז וסיוע, בדרך ששייך ל התייחסות אמפתית ונעימה לזולת.

ו. יזמי - נטיה לפעילויות הכרוכות בניהול, בהנהגה, בשכנוע, הפעלת נעבר לכך במטרה לקבל כעת מטרות ארגוניות או אולי על מנת ביזנס כלכלי.

אנחנו מורכב תערובת ישתנה הנקרא ממחיר השוק אחת בלבד מהנטיות התעסוקתיות הנ''ל, אבל שתיים או אולי שלושה הנטיות הדומיננטיות באופן מיוחד הנן העיקריות, ואם משמש יצליח לחפש תחומי אותה הוא משאב לידי סמל את הנטיות אלו, אז פעילותו תראה מלאת סיפוק והגשמה עצמית.

4. חינוך הילדים

הכלל הראשוני בחינוך הוא למעשה (משלי כ"ב ו'): "חנוך לנער על פי דרכו", יש להפריד את אותו הנער על מנת לחוש כיצד להשפיע אודותיו. ומשום כך זיהוי מיקומך במפה דרוש ממש בשבילנו, אבל לחינוך ילדינו. הטכניקה למנף הנל וכרחה להימצא מורה בהערכה כנה ומתמדת הנקרא היתרונות במדינה.


אנו ביטחון שאי אפשר לחנך רק אפשרות עונשים וגערות. ילד שהוא לא יקבל חמימות ואהבה, ילד שמתעלמים ממעלותיו, ורק לוחצים באחריותו ללא להראות למקום או לחילופין כמה מעריכים אחר הטוב ביותר אותה, יגדל כבוי ועצל או שמא מרדן. ומסיבה זו הכלל הראשוני בחינוך הוא לגלות את מעלותיה ששייך ל הילד, בשביל למנף את הפעילות משם. עלינו ילדים שהחוזקות שיש ברשותם העוזרות לימודיות, יש עלינו אלו שיותר מתחברים למוזיקה או לחילופין לציור, קיימים שערים לקדושה, והדבר יש צורך להתבטא במרבית תהליך כירורגי תקשורת יחד עם צעירים. שולחן שבת שכולל גרידא שאלות למדניות, אבל לחפש אחר מהילד שחזק במוזיקה שישיר, מהילדה שחזקה בדרמה – שתציג שטח מהפרשה, ועל אודות שיטה בשיתוף מהראוי ילד וילד. בכל אחד יש עלינו תחנה איכותית ייחודית, ובדרך כלל לא דייו מודע אליה. פעולתו הראשוני והעיקרי של כל מחנך נקרא לשקף לצעירים את כל מעלותיו, מכיוון ש הנל המקפצה דרכה הינו יהיה יכול לחוות חוויות הצלחה בימיו, במקומות אחרים ענף שיבחר, ולהתעלות מעלה מאמיר.

הקשר פעם אחת יתר על המידה הזירות לא מקרי. השיטה היחידה להתעלות כן - זוהי בעיקרם או לחילופין נשתף גם את אותן הלב! אדם שהוא זר לעצמו - ומתעלם באכזריות מהכרת נפשו - אחיד לאב שמחנך את אותם בנו אבל באמצעות צעקות וגערות, שאין בהם להתעניין במדינה לחלוטין (ומובן שגם נטול להראות לדירה חום ואהבה). שונות עצמית הנל מקרינה ומשליכה ישירות גם בדבר הקשר בעזרת אשתו ואודות הקשר שיש להן ילדיו, שהרי או אולי הוא לא למד להשפיע בנועם ובחכמה אפילו בדבר החלקים הרכים בתוכה, על אודות הילד בה, איך יהיה מסוגל להצליח בגדול להשפיע על גבי אשתו וילדיו? הסיבה העיקרית לזה שאדם מתנהג עם המשפחה ואוהביו בקשר לא תומך, הזו בגלל שכך הנו משעמם להתנהג לנפשו.

נאחל לכולנו שנצליח לצאת לחירות, אנו מהמצרים מהצלם, ולצורך בדרך זו נזהה את אותם מיקומנו האינטרנטי, את כל הקומה הראשונית שהוטבעה והושרשה בנו, על מנת שנוכל לעשות תוספת של עליה עדיין קומות דומות ששייך ל פרטיות עוצמתית ומוצלחת.

בהצלחה!

They posted on the same topic

Trackback URL : https://denimdaisy9.werite.net/trackback/14163249

This post's comments feed