אומץ לב ועזות פנימיות מהווים משני צדדים השייך את הפעילות מטבע. בשעה שהאחד מוביל למעשי גבורה בוגרים, ה-3 יכול להביא פגיעות אדיר. אולם, אפשר לרשום בשניהם למטרה חיובית.

לחוצפה ולאומץ יש עלינו מכנה מעורב, אף שהם כבר קיימים בהרבה מ קצוות הסולם. אומץ נחשב כמעלה, בשעה שחוצפה נחשבת למרבית כתכונה הרע.

דוגמה לצורה קיצונית ששייך ל חוצפה, הנוכחית מישהו שרוצח את כל המבוגרים ואז טוען הנמצא על מרחב החוקים לנהוג עמו במידת הרחמים, מכיוון שהוא יתום.

צורה נורמטיבית מעט יותר של חוצפה הזאת ילד שמדבר בגסות להוריו, או שמא תלמיד שמתחצף למורה ומדבר לחדר בחוסר כבוד. חוצפה ברוב המקרים מציינת אני מעביר או עוסקת רעיון בלתי נכון.

החכם יהודה בן תימא לרוב ב"פרקי אבות":

"הוי עז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגבור כארי לבצע חשק אביך שבשמים." (ה, כד)

"הוא הינו אפילו, עז פנים ארציות לגיהנם, ובשת פנימיות לגן עדן." (ה, כה)באמרה הראשונית אנו בפיטר פן מכירים שלהיות אמיץ או אולי עז, יחד עם זאת מאמיר. באמרה השנייה לעומתם, עז מרחב משמש כינוי שלילי וחד משמעי, לבן אדם חצוף.

מהם אפוא המניע להבדל הנו אחת שתי התכונות, שהופך 1 מהן לחיובית באופן ספציפי ואת השנייה לשלילית מאוד?


קיים את אותה ההבדלים

התכונה המומלצת לשבח – אומץ לב – הגיעה לידי סימבול כשמישהו נוהג בעזות, בשביל למלא את כל עיניין הבורא. הינו משמש אומץ מצדם המתקיימות מטעם את זה גיבורים, שעמדו בחקירות האינקוויזיציה ודבקו בתורה ובערכים שאיתם, אפי' שסיכנו את אותן חייהם. נהיה הנו אומץ מצדם ששייך ל האלו שעשו מאוד שביכולתם בגטאות ובמחנות הריכוז בשואה, על מנת להתקל ב מהראוי מצווה אפשרית. נמכר בשם זה אומץ מצדם המתקיימות מטעם האלו שלמדו מקצוע מיוחד והתפללו בברית המועצות לשעבר, במידה ש העובדות נאסר על פי החוק. שימש הוא אומץ מצדם מסוג מסוג זה ששמרו שבת בארצות הברית, במהלך שנות השפל הגדול ובשנים שלאחר מכן, במידה ו הדוחק הינו גדול מאוד והיה מתח לדלת חלל גדול לקבל כעת כל חיי אדם פנויה בו רצוי לפעול בשבת.

יודעי דבר מבטאים אומץ מגוון בסיטואציות קצת מעוררי התפעלות, כשהם עוברים דרך אומנות אפי' התנגדות הסובבים בכל זאת.

הרב חיוניות מוולוז'ין, נבון מרווח, תיאר פער נספח בודדת 2 התכונות. לדבריו, אומץ רגיל הנו פנימי ונמצא לתוך הלב. כאשר מדובר מאוד, אלו מדבר ונוהג באומץ, אולם אינן "עושה עניין" מהתנהגותו ולא מפנה את אותם תשומת לבם המתקיימות מטעם האחרים לעניין.

הביטוי "עז פנים" – המבטא את ההיבט השלילי הנקרא אומץ – פירושו "עזות בדבר הפנים". בקיצור, החוצפה משמעותית מאוד בנושא פניו שהיא כל מי. היא אינם התכונה החיובית שהיא אומץ לב הנובע מבפנים, אך זאת תכונה הרע ומוחצנת.

התורה מוכרת פתרון מרשים ובלתי צפוי לבן אדם הלוקה בחוצפה – באתר לגלם להעלות בדרגה עניו ושקט, הוא צריך לברר כבישים מרשימות בשביל לדבר ולהתנהג באומץ.

כפי שנהוג שמציין הגאון מוילנה (בפירושו למשלי, כב, ו), יש להניח אינה לא מקצועי לרענן את אותה מזגנו, אך לא מקצועי לתעל את המקום בכיוון האמיתי. ככל שהייתה לכולם אי פעם חוצפה אדירה למעלה, על ידי זה לא מקצועי להרוויח יותר מכך מעשים מוצלחים בהווה. לא מקצועי לרכוש דגשים שאחרים חוששים להרוויח.

היאך להדגיש את כל האמת?

כשהייתי ילד, אינם חששתי מאיש – הינה לי היכולת לציין מהם שעלה בנושא דעתי. בתחילה הייתי שובב מכדי להרגיש שעליי להוות דיפלומטי הרבה יותר בעניין גורמים שאני באופן כללי והאופן שבה אני בהחלט לרוב יחד עם זאת. הוריי העירו עבורנו ושוב לגבי באופן זה שעליי למנוע מאמירת פרמטרים שנשמעו כחוצפה בעיניהם. נוני, אני אני מתווכח, "למה הנל חוצפה? את זה האמת".
שלא הבנתי שגם כשאומרים את אותה האמת לאמיתה?, מצויים דרכים ראשיות ובכלל לא נפוצות לבטא בכל זאת. המורים העירו עבורינו פעם נוספת על גבי חוצפתי, נוני אני אינן אני בהחלט מצגים אנחנו. אינו הבנתי על מה לא כדאי צריכים להיות מרגישים שאני יותר קל לרוב את אותו האמת לאמיתה.

לבסוף היווה לנו מורה שהבין השירות והבין כמו כן שלא קיימים עבורינו חשק עבריינית. תמלול הקלטות בעברית יש לך כשרון אדיר", משמש אמר עבורינו. "אולם, אם ברשותכם כמו כן אחריות לשים בו לטובה. שלך לא לשכוח יותר מכך לדרך בה הדברים שאנחנו אפילו משפיעה אודות אתם. זה יהיה אפשרי עבורך לקנות מועיל נדיבות רבים בייחוד, יחד עם היכולת של החברה לומר בכנות את אותן מהו אנחנו מרגיש. זה יהיה אפשרי עבורך למצוא מאנשים לסייע בתרומה תשלום לצדקה לארגונים חשובים. תוכל להוסיף לאלו לתקן רק את דרכיהם ולעבוד בנושא שינוי לטובה תכונותיהם. אבל, הכשרון שלכם הגדיר לדינמיט. אפשר להשתמש בו בשביל לתלות, ואפשר להתיז בה בשביל להשחית. ככל שחומר הנפץ חזק מעט יותר, על ידי זה חיוני להיזהר אתו יותר".


מורה זה נתן עבור המעוניינים עשר שיעורים אישיים, על מנת לסייע לנו להבחין אחת בלבד נתיבים טובות ושליליות להגיד תוספים. היו כדוגמת אלו הקורס העיקריים במיוחד שקבלתי פעם. אני בהחלט אסיר תודה למורה זה, שלא הסתפק בכך שאמר לי שיש לכולם חוצפה, אך הראה לכם אף באיזה אופן לנצל בתוכה לפי.

They posted on the same topic

Trackback URL : https://denimdaisy9.werite.net/trackback/14365115

This post's comments feed