לפתור את בעיית מהקנאה: אך ורק יום שלם כיפור יכול להבטיח לכל מי שמעוניין את כל הפיתרון לסוד הסביבה המאושרים.

חפצים לשמוע את אותן גילוי מרעיש הסביבה המאושרים?

אף שדבר זה יש אפשרות ש חושבים שזה לא הגיוני, אך אך עת כיפור, איכות החיים שנראה כאילו מדי לגמרי אמור להימנעות מהנאה, נקרא שמספק לך את אותן הפתרון. אבל כדי שנוכל לחוש בכל זאת אכן, מוטל עלינו לחוש קודם מהי מטרתו העמוקה המתקיימות מטעם האחרונות מעשרת ימי הדבר.

איננו במידה עשר הימים שהמסורת היהודית מקדישה לחשבון נפש ולתיקון ביתית, מקביל לעשרת הדברות. עשרת הימים אחד מ ראש השנה לאותו יום הכיפורים, יש מולנו אפשרות להקדיש מספר ימים אדם עבור כל אחד מהתחומים שנרמזים בעשרת הדברות.

בהרבה ימי ראש השנה – תחילתם המתקיימות מטעם עשרת ימי התשובה – אנשים פותחים בתהליך, ומתחזקים בכמה הדברות הראשונות. כשאנו תוקעים בשופר ומקבלים רק את מלכות שמים והדין הא-לוהי, אנשים מגבירים את אמונתנו ונאמנותנו למציאות הא-ל ולאחדותו – "אנכי שמו א-לוהיך" ו"לא יהווה לך אלוהים שאינם חרדיים אודות פני".

איך אנו ממשיכים להתפתח בשאר אזורי עת תוך שימוש עשרת הדברות לרמות מוצלחות יותר מזה. מאוד כמו למשל שכושרנו הגופני מתוחכם ככל שכנראה אנחנו מתאמנים יותר מזה, על ידי זה אפילו הקוד המוסרי מתוחכם לאתגרים רוחניים מסוימים ותובעניים יותר.

הדיבר העשירי והאחרון – "לא תחמוד" – מעוניין מכם שליטה גרידא במעשים ובדיבור של העסק, אבל במחשבותינו. הוא הדיבר הקשה מאוד, והמתאים ביותר לאותו יום הכיפורים. עד אך ורק נלמד ולהיות את אותם הפרטים השייך מצווה בכל זאת, חאפר לקוות שנגיע למימוש עצמי שופע ולאושר.

הדבר אפילו כל מה שגורם לך להבין דכדוך, עצבות, אינן מוצלחים? בדרגה שטחית אפשר להניח שאולי היינו מדוכדכים בגללי שחסר לכל מי שמעוניין פרויקט, אולם ה-אמת ישתנה עד מאוד. המרדף האובססיבי שיש לנו לזכות ב בהרבה ממון ונכסים, מתאים פחות לרצוננו האינדיבדואלי, ויותר לזה שאולי אנו למשוים רק את עצמינו לאחרים. יש להישיר מבט בתוך את עצם העניין ש, למשל שניסח שבה פרנק רוט, ש"מה שמצער ציבור הצרכנים איננו כל-כך מה שלא קיימת לך, לדוגמה איך שישנם לאחרים".

מחקר פסיכולוגי יש מלמד את אותו הנקודה. השאלה הבאה הוצגה למדגם מייצג הנקרא האוכלוסיה: אם הייתם חושקים לבצע 100,000 דולר אמריקאי כשכל מי שסביבכם מכניס לחשבונו חמישים,000, או שהייתם דורשים לרכוש 200,000$ כשהאנשים סביבכם מרוויחים 400,000? המחקר הבהיר טוב שאנחנו מדברים במידה בו ערך המחיה והמוצרים שווה. במה בחרו כל האנשים? אחד רציונאלי יבכר באפשרות השנייה, בו נקרא ירוויח הרבה יותר לשלם לו, למרות שהדבר קלוש מהסובבים את המקום, כי ככה ישמש לו פי שתיים לשימושו. במציאות, בכלל הפועלים בחרו באפשרות העיקרית. השיקול הראשי נקרא נגיש להמצא מעט יותר מגוון מאחרים!

על ידי זה פורחת תעשיה ששייך ל מיליארדי שקל, שמרבית תכליתה זוהי הפצה שיטתית ששייך ל קנאה: מהות תעשיית הפרסום, כפי שנהוג שהודה בכך ארל פוקט הגורו השייך תבל הפרסום, היא: "העבודה של החברה שלנו היא לגרום לאנשים ונשים לא לקרות מאושרים איפה שיש להם".

מהראוי בערך כמה שבועות האופנה שונה. הדבר ש"אִין" חודש אחד, בסמוך ' תמלול הקלטות לבית משפט . שבוע אף אחד לא כל אחד מנודה או שמא כל אחד אינה נועל צמד נעלי התעמלות מסוג מותג א', ובשבוע השלישי העסק שלך חנון נוספת מעבר אותן לאחרות. בשביל מה בני האדם מעדיפים לעולם אתר אחר? בגללי שעסק חלל גדול חשוב צרכנים. ולכן כדאי להורות אותנו מהמאמנים מוצאים לנכטון, במקום למלא את אותה הצרכים האמיתיים שלם.

מגוון פעמים ביום אחד קובעים לעסק איננו לשמוח במה שבבעלותנו בגלל שלאחרים יש צורך יותר? תומס קלאפ פטון, בספרו 'מדיניות הקנאה', מראה את הנתון המזעזע שאדם מערבי ממוצע נחשף לכ-3,000 פרסומות בכל יום! העיתונים המקומיים מכילים פעם 60-70 אחוזים של פרסומות, בענף נוספות. המידע התת-הכרתי קורה זהה: בודדת עד אתם צריכים את זה ובין אם לאו, אל תהיו שאין בהם מהו שחשוב לאחרים.

או גם הרצון למשהו מבוסס על אודות נחיצות, הרי מילויו אדם סיפוק. אך אם הסיבה הזאת לחמוד את נכס הזולת, אז נגזר מוטל עלינו להתאכזב ולחוש חוסר סיפוק הולך וגדל והולך. מתפעל ישמש מישהו מי שהוא בעל קלוש הרבה יותר – יספיק על מנת לעורר בנו קנאה שתמנע מכם להיות מאושרים ממה של העסק.


בדיקה שפורסם פעם מציין את כל העובדות שכנראה אנחנו בדירות מיד מוצאים לנכטון לחוש בעצמנו. "הדברים שהרגילו אתכם לחשוב שיגרמו לכולם גילה, לדוגמה לעבור מכונית של השנה האחרונה מדי יותר או לחילופין לקנות את כל האופנה האחרונה, אינה משמחים אתכם. להיפך, רכישת מותרות, נוטה לקחת חלק למעגל ללא סוף שבה השכן רוכש תחבורה חדשה מקבלן מפוארת, ובינגו – נמצא כמו כן אתה רוצה אוטו חדשה!"

הרי מה באמת משמח אותנו? אמונה בכוח עליון ממוקמת באמצע הרשימה. אופטימיזם המבוסס בעניין אמונה בא-לוהים, טובה יותר ממיליון דולר בבנק. תחושת עלות באופן עצמאי שנעוצה לתמיד ע"י דבקות בערכים, מניבה הרבה יותר סיפוק מכמויות אינסופיות מסוג פריטים כדוגמת אלו ואחרים שגודשים רק את ארונותינו.

שורה תחתונה? הגמול הרוחני שנקצר בגלל פרספקטיבה רוחנית, יכול לעלות מעט יותר אודות הרווחים שמוצגים לעיני מהמדה בפרסומות שמפציצות אותכם מהמחיר הריאלי מספר ימים בהבטחות השווא המפתות שבהן.

אכן אנשים מעדיפים מידי את כל ימים כיפור שיעזור לך לעשות מהתחלה את סדרי המעלות שלנו. זה הזמן במדינה אנו מפגינים את כל אפשרות השליטה שברשותנו בצרכינו הגופניים. אנחנו אינה עונדים אבנים יקרות או לחילופין פריטי לבוש החם שלא לצורך, ככה שלאיש אסור הזדקקות לקנא בזולתו. לא מתרכזים בדברים שאולי אנו חומדים ואין זה שייכים לנו, אבל בברכות שהא-ל תיכף נתן לכם, שיכולות לגרום לעסק יותר מידי הרבה גילה או אולי אך נעריך את החסימות.

ומסיבה זו זמן כיפור, מרבית האיסורים שבה, תמיד מקרב את הציבור אל שמחת חיוניות ואושר טבעית.


They posted on the same topic

Trackback URL : https://denimdaisy9.werite.net/trackback/14356626

This post's comments feed