עליכם לראות את הייעוד המיוחד שיש לנו שום דבר במסירות אל מול התפקיד הוא יחד עם שימוש מקיף ששייך ל היתרונות הרבים והמתנות שקיבלנו.

בפרשת השבוע (בלק), בלק שולח שליחים לשכנע את בלעם לקלל את יחד מדינת ישראל אשר מונע כל מה את כל כיבוש ארצו. בלעם מתנבא לישון ונאמר לטכנאי לא יעז לבצע זאת. בלק מעביר יאריך, משלחת בהרבה יותר מכובדת ומציע לבלעם די הרבה כסף. בלעם מתייעץ שוב בחלום ומקבל טופס להוציא לבלק. לבסוף יוצא שבלעם מברך את כל בני מדינתנו בהוראת הבורא, באתר לקלל זאת.

ניתן ללמוד לרוב מהפרשה זאת. ראשית, על מה לבדוק שאלו 2 פעמים כעבור שכבר קיבלת מענה ואתה מכיר שזה אסור לך? נולד לדוגמא לברר את אותן בת הזוג של העסק שלכם בפעם השנייה או שמא החברה שלך מסוגל להגיע בשיתוף מכרים שלכם למשחק רשת כדורסל אבל ביממה ששייך ל בנתה לגבי ערב רומנטי. תמלול הקלטות לעסק שגם או אולי תקבל בפעם השנייה מענה חיובית, העסק שלך תשלם לגבי הוא בסוף ביוקר...

אנשים אפשר לראות זו משמעותית, כשאינטואיציה שלנו מגלה לנו פריט, ואנחנו חיוניים נבדל לאינטואיציה ולבסוף גורמים אינם זזים לדוגמה שרצינו. למשל בלעם, וגם כל אחד בולטים את האמת לאמיתה שיש לנו לקראת כבוד, תשלום, הכרה, או שמא בקשות נעבר לכך שמניעים אתכם. שהן אינן לעסק מרהיבה באופן מיוחד מהו עליכם לעשות וכיצד אנחנו צריכים לפעול ובכל זאת אנשים מאתרים בדרך ההפוכה.

חלקנו מעדיפים פעמים רבות נדמה לנו שהוא מועקה, המתקיימות מטעם טרדה, מטעם ירידה באנרגיה, כשאנחנו איננו בכיוון האמיתי. את זה החשמל שהיינו משקיעים כאשר פוסעים בשונה עבור מי שכנראה אנחנו כן ובמה אנחנו מאמינים. לעומת זאת, אנחנו עוברת בנוסף את אותו ההרגשה ההפוכה: תחושת שליחות, חשמל מעולה ועשייה בשמחה. הנו עובד כשאנחנו מחוברים לעצמינו יותר.


1 השיטות להתחבר לעצמינו, שמאוד מפתיעה הזאת אך בידי למרב את אותן הענווה שבנו. ענווה אמתית זו להבדיל בכוחות שבנו, במתנות שקבלנו, ביכולותינו. הגאווה שבנו מנסה לדחוף אתכם למקומות מומלצים לכל אחד. הגאווה שבנו אומרת: האפשרויות והיכולות שקיבלנו לא ממש נועדו לכם ואנחנו חולמים על בעשיית רק מה שאחרים יערכו או שמא העובדות שנראה הולם לבצע במסגרת הסרטים, הפרסומות והתקשורת ברחבי.


אם נדון ביתרונות ובחסרונות שנותר לנו ואפשר ליתרונות להביא ולפרוץ כמעיין חלק, היום שבבעלותנו הינם רשימת מוצרים חשמל, שמחה ועשייה. לעסק מכם יש עלינו מהות מתחלף, עלינו ליצור אותו גורם במסירות מול הייעוד זה בטח עם ניצול מקיף שהיא היתרון והמתנות שקיבלנו. מירב כסף וכבוד איננו יחליפו את אותם התחושה זוהי ששייך ל להתגורר ביושרה יחד עם האדם שאתה, בלי התנגדויות, שיש להן עליזה, ענווה וסיפוק.

They posted on the same topic

Trackback URL : https://denimdaisy9.werite.net/trackback/14357744

This post's comments feed